ORDIN nr. 1.765 din 22 decembrie 2006privind arondarea judeţelor la centrele regionale, luându-se în considerare regiunile de dezvoltare socioeconomică din care fac parte, precum şi distanţele aeriene şi terestre dintre un spital judeţean şi un anumit centru regional
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 24 ianuarie 2007    Având în vedere prevederile art. 101 alin. (10) din titlul IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici, strategii şi managementul calităţii în sănătate nr. E.N. 8.325/2006,ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1În înţelesul prezentului ordin, termenii şi noţiunile folosite au următoarele semnificaţii:1. centru regional - centrul universitar de învăţământ medical unde funcţionează un spital regional de tip IA şi/sau unităţi sanitare regionale de tip IB;2. spital arondat/unitate sanitară arondată - spitalul sau unitatea sanitară care, potrivit prezentului ordin, se arondează unui alt spital cu nivel de competenţă superior în vederea transferului pacienţilor aflaţi în stare critică pentru acordarea asistenţei medicale definitive.  +  Articolul 2Spitalele şi unităţile sanitare din România sunt arondate la centre regionale în vederea transferului pacienţilor aflaţi în stare critică care necesită asistenţă medicală de urgenţă şi/sau îngrijiri medicale definitive ce nu pot fi asigurate de spitalele şi unităţile sanitare respective.  +  Articolul 3Până la construirea unor spitale regionale de tip IA, în centrele universitare care deţin doar unităţi sanitare regionale de tip IB pacienţii vor fi transferaţi la unităţile sanitare regionale respective, în funcţie de specificul cazului, luându-se în considerare competenţele, experienţa, precum şi resursele umane şi materiale necesare, după caz.  +  Articolul 4Acolo unde există centre regionale cu spitale ce pot fi clasificate ca spitale regionale de tip IA, pacienţii aflaţi în stare critică vor fi transferaţi la spitalele respective sau la unităţile sanitare regionale de tip IB din centrul regional respectiv, după caz.  +  Articolul 5Transferul interclinic al pacienţilor aflaţi în stare critică către spitalele şi unităţile sanitare cu un nivel de competenţă superior se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 6Spitalele judeţene, municipale şi locale din judeţele ţării sunt arondate la centrele universitare regionale, după cum urmează:1. Regiunea de Dezvoltare Nord-Est: spitalele din judeţele Iaşi, Botoşani, Neamţ, Suceava, Bacău şi Vaslui sunt arondate centrului universitar Iaşi, respectiv unităţilor sanitare regionale de tip IA şi IB din acest centru.2. Regiunea de Dezvoltare Sud-Est: spitalele din judeţele Constanţa, Brăila, Buzău, Galaţi, Tulcea şi Vrancea sunt arondate centrului universitar Constanţa, respectiv unităţilor sanitare regionale de tip IA şi IB din acest centru.3. Regiunile de Dezvoltare Ilfov şi Sud Muntenia: spitalele din municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu şi Teleorman sunt arondate centrului universitar Bucureşti, respectiv unităţilor sanitare regionale de tip IA şi IB din municipiul Bucureşti.4. Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia: spitalele din judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea sunt arondate centrului universitar Craiova, respectiv unităţilor sanitare regionale de tip IA şi IB din acest centru.5. Regiunea de Dezvoltare Vest: spitalele din judeţele Timiş, Arad, Caraş-Severin şi Hunedoara sunt arondate centrului universitar Timişoara, respectiv unităţilor sanitare regionale de tip IA şi IB din acest centru.6. Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest: spitalele din judeţele Cluj, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Satu Mare şi Sălaj sunt arondate centrului universitar Cluj, respectiv unităţilor sanitare regionale de tip IA şi IB din acest centru.7. Regiunea de Dezvoltare Centru: spitalele din judeţele Mureş, Alba, Braşov, Covasna, Harghita şi Sibiu sunt arondate centrului universitar Târgu Mureş, respectiv unităţilor sanitare regionale de tip IA şi IB din acest centru.  +  Articolul 7Arondarea spitalelor la unităţile sanitare regionale de tip IA şi IB din centrele universitare, în conformitate cu prevederile art. 5, se referă la situaţia în care este necesar transferul unui pacient aflat în stare critică de la o unitate sanitară de tip II, III sau IV direct către o unitate sanitară regională de tip IA sau IB.  +  Articolul 8Transferul unui pacient critic de la un spital municipal sau orăşenesc de nivel III ori IV poate fi organizat, dacă starea pacientului impune, direct către centrul regional de nivel I fără ca pacientul respectiv să fie transferat iniţial la spitalul judeţean din judeţul respectiv.  +  Articolul 9În cazul în care spitalul în care se află pacientul este mai aproape de un centru regional diferit de cel la care spitalul respectiv este arondat, conform prezentului ordin, transferul poate fi organizat către centrul regional cel mai apropiat.  +  Articolul 10În cazul în care transferul pacientului necesită intervenţia echipajelor de salvare aeriană, centrul regional la care se transferă pacientul poate fi diferit, după caz, de centrul regional la care spitalul în care se află pacientul este arondat, în conformitate cu protocoalele şi prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 11Spitalele potenţial trimiţătoare asigură permanent medicilor de gardă formularele şi mijloacele necesare organizării transferului interclinic al pacienţilor aflaţi în stare critică către un centru regional sau, după caz, către spitalul judeţean din judeţul respectiv sau dintr-un judeţ limitrof.  +  Articolul 12În cazul intervenţiilor primare la cazurile critice, personalul de intervenţie va transporta pacientul direct către spitalul judeţean din judeţul respectiv sau către un spital judeţean ori regional din alt judeţ dacă cele din urmă sunt mai apropiate sau au un nivel de competenţă superior.  +  Articolul 13În cazul intervenţiilor primare la pacienţii aflaţi în stare critică, echipajele de urgenţă prespitalicească vor evita transportul pacienţilor respectivi la unităţi sanitare de nivel de competenţă III sau IV dacă unităţile respective nu sunt dotate corespunzător sau nu deţin personalul necesar acordării asistenţei de urgenţă. În astfel de cazuri, echipajele de urgenţă prespitalicească vor asigura transportul pacientului la cel mai apropiat spital competent pentru cazul respectiv, solicitând, la nevoie, echipaj medical avansat la întâlnire sau, după caz, intervenţia unui echipaj aerian de salvare.  +  Articolul 14Autoritatea de sănătate publică, casele judeţene de asigurări de sănătate şi a municipiului Bucureşti, serviciile de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi spitalele dintr-un judeţ/municipiul Bucureşti vor stabili protocoalele şi procedurile de lucru privind intervenţia la cazurile critice şi transportul pacienţilor aflaţi în stare critică de la locul intervenţiei către unităţile sanitare din judeţul respectiv sau din alte judeţe, având la bază principiul evacuării pacienţilor aflaţi în stare critică în cel mai scurt timp posibil la spitalele cu competenţele necesare acordării asistenţei medicale de urgenţă, investigării şi aplicării tratamentului definitiv fără întârziere cauzată de opriri intermediare nejustificate.  +  Articolul 15Spitalele şi unităţile sanitare potenţial trimiţătoare dintr-un judeţ vor semna protocoale de colaborare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, privind transferul interclinic al pacientului aflat în stare critică, cu unităţile sanitare regionale la care sunt arondate la nivel regional, precum şi cu unităţile sanitare potenţial primitoare, dacă acestea diferă de cele regionale la care au fost arondate.  +  Articolul 16Autorităţile de sănătate publică, conducerile şi personalul medical din unităţile sanitare cu paturi, precum şi conducerile şi personalul medical din serviciile de urgenţă prespitalicească vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 17Nerespectarea prevederilor prezentului ordin duce la aplicarea sancţiunilor administrative, civile sau penale, după caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 18Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 22 decembrie 2006.Nr. 1.765._________