HOTĂRÂRE nr. 40 din 17 ianuarie 2007privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţa naţionala unor muzee aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 23 ianuarie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 16 alin. (1) din Legea muzeelor şi a colectiilor publice nr. 311/2003, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se acorda titulatura de muzeu de importanţa naţionala muzeelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La pct. II "Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 15 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, nr. crt. 13, 14 şi 17 se modifica şi vor avea următorul cuprins:
         
    "13.Muzeul Naţional al Ţăranului Român din BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    14.Muzeul Naţional Bran din BranVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    17.Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni din Sfântu GheorgheVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat"
  PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul culturii şi cultelor,Adrian Iorgulescup. Ministrul finanţelor publice,Catalin Doica,secretar de statBucureşti, 17 ianuarie 2007.Nr. 40.
   +  Anexa
         
    Nr. crt.Muzee de importanţă naţionalăSursa de finanţare
    1.Muzeul Naţional al Ţăranului Român din BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    2.Muzeul Naţional Bran din BranVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    3.Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni din Sfântu GheorgheVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  -------