HOTĂRÂRE nr. 21 din 10 ianuarie 2007privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 24 alin. (3) lit. a) și al art. 29 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Standardele de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Standardele de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Standardele de autorizare de funcționare provizorie, precum și Standardele de acreditare și de evaluare periodică sunt standarde naționale, care se aplică învățământului preuniversitar de stat și particular și reprezintă nivelul minim obligatoriu pentru funcționarea unităților de învățământ preuniversitar.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul educației și cercetării,
  Mihail Hărdău
  Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Doina-Elena Dascălu,
  secretar de stat
  București, 10 ianuarie 2007.Nr. 21.  +  Anexa nr. 1STANDARDEde autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar  +  Anexa nr. 2STANDARDEde acreditare și de evaluare periodica a unitatilor de învățământ preuniversitar-------