INSTRUCŢIUNI din 6 noiembrie 2006referitoare la crearea cadrului legal pentru aplicarea regulamentelor Consiliului şi Comisiei Europene referitoare la stabilirea nivelurilor maxime admise de contaminare radioactivă a produselor alimentare şi furajere, după un accident nuclear sau în caz de urgenţă radiologică, la condiţiile speciale de export al produselor alimentare şi furajere, ca urmare a unui accident nuclear sau ca urmare a altor situaţii de urgenţă radiologică, precum şi la condiţiile care guvernează importurile produselor agricole originare din alte ţări, ca urmare a accidentului de la centrala nuclearo-electrică de la Cernobîl
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • Nr. 1.805 din 29 decembrie 2006
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • Nr. 286 din 8 decembrie 2006
  • COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE
  • Nr. 314 din 6 noiembrie 2006
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 19 ianuarie 2007     +  Articolul 1Ministerul Sănătăţii Publice şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor asigură monitorizarea nivelurilor de radioactivitate a alimentelor şi furajelor, după un accident nuclear sau în caz de urgenţă radiologică, prevăzute de Regulamentul Comisiei (Euratom) nr. 3.954/87 din 22 decembrie 1987, Regulamentul Comisiei (Euratom) nr. 770/90 din 29 martie 1990, Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.219/89 din 18 iulie 1989, Regulamentul Comisiei (Euratom) nr. 944/89 din 12 aprilie 1989, Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 737/90 din 22 martie 1990, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.661/1999 din 17 iulie 1999 şi Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.609/2000 din 24 iulie 2000.  +  Articolul 2 (1) Alimentele şi furajele importate, în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei (Euratom) nr. 3.954/87 din 22 decembrie 1987, Regulamentului Comisiei (Euratom) nr. 770/90 din 29 martie 1990, Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.219/89 din 18 iulie 1989, Regulamentului Comisiei (Euratom) nr. 944/89 din 12 aprilie 1989, Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 737/90 din 22 martie 1990, Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.661/1999 din 17 iulie 1999 şi Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.609/2000 din 24 iulie 2000 se verifică în ceea ce priveşte nivelul de radioactivitate la intrarea în ţară, prin controlul datelor înscrise în certificatele de export şi, după caz, prin analiza nivelului de radioactivitate în laboratoare specializate desemnate de Ministerul Sănătăţii Publice, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare. (2) Lista cuprinzând laboratoarele desemnate la care se face referire la alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3În situaţia în care se constată nerespectarea nivelurilor maxime admise pentru un anumit produs, autorităţile competente din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor pot cere distrugerea sau returnarea în ţara de origine a produsului importat, în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei (Euratom) nr. 3.954/87 din 22 decembrie 1987, Regulamentului Comisiei (Euratom) nr. 770/90 din 29 martie 1990, Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.219/89 din 18 iulie 1989, Regulamentului Comisiei (Euratom) nr. 944/89 din 12 aprilie 1989, Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 737/90 din 22 martie 1990, Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.661/1999 din 17 iulie 1999 şi Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.609/2000 din 24 iulie 2000.  +  Articolul 4Ministerul Sănătăţii Publice şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor vor publică de îndată în Monitorul Oficial al României, Partea I, cazurile înregistrate de nerespectare a prevederilor privind nivelurile maxime admise stabilite în Regulamentul Comisiei (Euratom) nr. 3.954/87 din 22 decembrie 1987, Regulamentul Comisiei (Euratom) nr. 770/90 din 29 martie 1990, Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.219/89 din 18 iulie 1989, Regulamentul Comisiei (Euratom) nr. 944/89 din 12 aprilie 1989, Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 737/90 din 22 martie 1990, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.661/1999 din 17 iulie 1999 şi Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.609/2000 din 24 iulie 2000, precizând ţara de origine, descrierea şi gradul de contaminare ale bunurilor, mijlocul de transport, exportatorul şi decizia luată în ceea ce priveşte loturile respective, pe baza raportărilor operative ale laboratoarelor de specialitate desemnate.  +  Articolul 5Autorităţile competente să pună în aplicare prevederile prezentelor instrucţiuni şi ale Regulamentului Comisiei (Euratom) nr. 3.954/87 din 22 decembrie 1987, Regulamentului Comisiei (Euratom) nr. 770/90 din 29 martie 1990, Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.219/89 din 18 iulie 1989, Regulamentului Comisiei (Euratom) nr. 944/89 din 12 aprilie 1989, Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 737/90 din 22 martie 1990, Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.661/1999 din 17 iulie 1999 şi ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.609/2000 din 24 iulie 2000 sunt Ministerul Sănătăţii Publice, prin Direcţia generală de sănătate publică şi prin Inspecţia Sanitară de Stat, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin unităţile din subordinea acesteia, şi Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare.-----