HOTĂRÂRE nr. 1.897 din 21 decembrie 2006pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a masurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 16 ianuarie 2007    În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, şi al art. 86 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a masurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a masurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Monica Luisa Macoveip. Ministrul administraţiei şi internelor,Mircea Nicu Toader,secretar de statp. Ministrul sănătăţii publice,Vlad Anton Iliescu,secretar de statMinistrul educatiei şi cercetării,Mihail Hardaup. Ministrul muncii, solidaritatii sociale şi familiei,Catalin-Ionel Danila,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VladescuBucureşti, 21 decembrie 2006.Nr. 1.897.  +  AnexăREGULAMENT