RECTIFICARE nr. 133 din 21 decembrie 2006la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 133/2006
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007    În cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 133/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea Departamentului pentru Afaceri Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, se face urmatoarea rectificare (care nu aparţine Redactiei "Monitorul Oficial", Partea I):- la art. 13, în loc de literele b) şi c):"b) Hotărârea Guvernului nr. 1.552/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea Secretariatului permanent pentru afaceri europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 5 octombrie 2004. c) Hotărârea Guvernului nr. 1.552/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea Secretariatului permanent pentru afaceri europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 5 octombrie 2004."se va citi litera b), cu urmatorul cuprins:"b) Hotărârea Guvernului nr. 1.552/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea Secretariatului permanent pentru afaceri europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 5 octombrie 2004."----