LEGE nr. 21 din 11 ianuarie 2007privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 50/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agentiei Naţionale pentru Locuinte
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 50 din 30 august 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agentiei Naţionale pentru Locuinte, adoptata în temeiul art. 1 pct. II.5 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 31 august 2006.Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORBOGDAN OLTEANUPRESEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 11 ianuarie 2007.Nr. 21.---