LEGE nr. 19 din 11 ianuarie 2007pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în strainatate ori constituite în prizonieri
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICDecretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în strainatate ori constituite în prizonieri, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 18 martie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completeaza după cum urmeaza:1. Alineatele (1), (2) şi (4) ale articolului 4 vor avea urmatorul cuprins:"Art. 4. - (1) Sotul (sotia) celui decedat, din categoria celor disparuti sau exterminati în timpul detentiei, internati abuziv în spitale de psihiatrie, deportati, prizonieri sau cărora li s-a stabilit domiciliu obligatoriu, are dreptul la o indemnizatie lunara de 100 lei neimpozabila, dacă ulterior nu s-a recasatorit. (2) De aceleasi drepturi beneficiaza sotul (sotia) celui decedat după ieşirea din inchisoare, din spitalul de psihiatrie, după intoarcerea din stramutare, din deportare, din prizonierat sau după încetarea masurii de stabilire a domiciliului obligatoriu, dacă ulterior nu s-a recasatorit.............................................................................. (4) Beneficiaza de indemnizatia prevăzută la alin. (1) şi sotul (sotia) celui decedat în condiţiile prevăzute la alineatele precedente şi care, din motive de supravietuire, a fost nevoit (nevoita) sa divorteze de cel inchis, internat abuziv în spitale de psihiatrie, deportat, prizonier, stramutat sau caruia i s-a stabilit domiciliu obligatoriu, dacă nu s-a recasatorit şi dacă poate face dovada ca a convietuit cu victima până la decesul acesteia."2. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu urmatorul cuprins:"Art. 4^1. - Persoanele care s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) nu pot beneficia şi de drepturile prevăzute la art. 4."Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORBOGDAN OLTEANUPRESEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 11 ianuarie 2007.Nr. 19.-------