LEGE nr. 10 din 9 ianuarie 2007privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2006 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 16 ianuarie 2007  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 38 din 9 august 2006 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, adoptata în temeiul art. 1 pct. II.11 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 din 14 august 2006, cu urmatoarea modificare:– La articolul I, articolul 22^1 va avea urmatorul cuprins:  +  Articolul 22^1(1) Pentru realizarea proiectelor prioritare de interes național și european, cu acordul autorităților administrației publice locale, se preiau de către administratorul drumurilor naționale sectoare de drum de interes național, judetean sau local situate în intravilanul/extravilanul unor localități, în vederea realizării lucrărilor respective.(2) După finalizarea lucrărilor, sectoarele de drum se retransmit autorităților administrației publice locale de care au apartinut.Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.
  PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
  BOGDAN OLTEANU
  p. PRESEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  București, 9 ianuarie 2007.Nr. 10.------