LEGE nr. 4 din 9 ianuarie 2007pentru modificarea art. 1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 16 ianuarie 2007    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICAlineatele (1) şi (2) ale articolului 1 din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 17 ianuarie 2006, se modifica şi vor avea urmatorul cuprins:"Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementeaza dreptul la o indemnizatie lunara în beneficiul pensionarilor sistemului public de pensii, care sunt membri ai uniunilor de creatori legal constituite, recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică. (2) Cuantumul indemnizatiei reprezinta echivalentul a 50% din pensia cuvenita titularului sau, după caz, aflata în plata la data solicitarii, dar nu poate depăşi doua salarii de baza minime brute pe tara, garantate în plata."Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORBOGDAN OLTEANUPRESEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 9 ianuarie 2007.Nr. 4.------