ORDIN nr. 2.225 din 22 decembrie 2006pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Regulamentului Consiliului 259/93/CEE privind supravegherea şi controlul transporturilor de deşeuri în, înspre şi dinspre Comunitatea Europeană, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Convenţiei de la Basel privind controlul transportului peste frontiera al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
  • Nr. 1.371 din 15 decembrie 2006
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Nr. 2.225 din 22 decembrie 2006
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 12 ianuarie 2007    În temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 3 alin. (1) pct. 47 din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 895/2006 pentru aplicarea de la data aderării României la Uniunea Europeană a Regulamentului Consiliului 259/93/CEE privind supravegherea şi controlul transporturilor de deşeuri în, înspre şi dinspre Comunitatea Europeană, adoptat la 1 februarie 1993,ministrul mediului şi gospodăririi apelor şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Regulamentului Consiliului 259/93/CEE privind supravegherea şi controlul transporturilor de deşeuri în, înspre şi dinspre Comunitatea Europeană, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Convenţiei de la Basel privind controlul transportului peste frontiera al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Ana Lucia Varga,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu  +  AnexăNORMA 22/12/2006