HOTĂRÂRE nr. 5 din 10 ianuarie 2007privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat şi al alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (3) şi al art. 25 alin. (5) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Începând cu luna ianuarie 2007, nivelul lunar al venitului minim garantat prevăzut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, este de: a) 173 lei pentru familiile formate din 2 persoane; b) 241 lei pentru familiile formate din 3 persoane; c) 300 lei pentru familiile formate din 4 persoane; d) 356 lei pentru familiile formate din 5 persoane; e) câte 24 lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Începând cu luna ianuarie 2007, nivelul lunar al venitului minim garantat pentru persoana singură, prevăzut la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, este de 96 lei.  +  Articolul 2Începând cu luna ianuarie 2007, cuantumul alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, prevăzut la art. 25 alin. (1) din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, este de 204 lei.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:-------------Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile Blagap. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascălu,secretar de statBucureşti, 10 ianuarie 2007.Nr. 5.---------