HOTĂRÂRE nr. 4 din 10 ianuarie 2007privind corectarea limitelor de venituri şi indexarea cuantumului alocaţiei familiale complementare şi al alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală, aprobată cu completări prin Legea nr. 41/2004,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNIC (1) Începând cu luna ianuarie 2007, limita de venituri prevăzută la art. 2 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală, aprobată cu completări prin Legea nr. 41/2004, este de 176 lei. (2) Cuantumul alocaţiei familiale complementare, prevăzut la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003, aprobată cu completări prin Legea nr. 41/2004, este de: a) 36 lei pentru familia cu un copil; b) 42 lei pentru familia cu 2 copii; c) 47 lei pentru familia cu 3 copii; d) 52 lei pentru familia cu 4 sau mai mulţi copii. (3) Cuantumul alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală, prevăzut la art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003, aprobată cu completări prin Legea nr. 41/2004, este de: a) 52 lei pentru familia cu un copil; b) 62 lei pentru familia cu 2 copii; c) 70 lei pentru familia cu 3 copii; d) 79 lei pentru familia cu 4 sau mai mulţi copii.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile Blagap. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascălu,secretar de statBucureşti, 10 ianuarie 2007.Nr. 4.--------