HOTĂRÂRE nr. 1.841 din 21 decembrie 2006pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.033 din 27 decembrie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 232 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate. (2) Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale prevăzută la alin. (1) este alcătuită din sublistele A, B şi C cu secţiunile C1, C2 şi C3 şi este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Procentul de compensare a medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în sublista A este de 90% din preţul de referinţă, al celor din sublista B este de 50% din preţul de referinţă, iar al celor din sublista C este de 100% din preţul de referinţă. (2) Preţul de referinţă reprezintă preţul cel mai mic corespunzător unităţii terapeutice aferente aceleiaşi forme farmaceutice din cadrul DCI şi pentru fiecare concentraţie.  +  Articolul 3Prescrierea, eliberarea şi decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în anexă se realizează în conformitate cu prevederile Contractului-cadru aprobat pentru anul 2007.  +  Articolul 4Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 1 ianuarie 2007, dată la care se abrogă art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.471/2006 pentru aprobarea Listei cu denumirile comune internaţionale ale medicamentelor specifice în vederea realizării subprogramelor din cadrul programului naţional de sănătate cu scop curativ, publicată în Monitorul Oficial al României , Partea I, nr. 893 din 2 noiembrie 2006.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuPreşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Cristian VlădescuBucureşti, 21 decembrie 2006.Nr. 1.841.  +  Anexa SUBLISTA AMedicamente de bază cu nivel de compensare 90% din preţul de referinţăLISTA DENUMIRILOR COMUNE INTERNAŢIONALE ALEMEDICAMENTELOR DE CARE BENEFICIAZĂ ASIGURAŢII,ÎN TRATAMENTUL AMBULATORIU CU CONTRIBUŢIE PERSONALĂ1. A02B OMEPRAZOLUM2. A03A MEBEVERINUM3. A03F METOCLOPRAMIDUM4. A04A PROCHLORPERAZINUM5. A06A LACTULOSUM6. A07A NYSTATINUM7. A07A RIFAXIMINUM8. A07D LOPERAMIDUM9. A07E SULFASALAZINUM10. B01A ACENOCOUMAROLUM11. B01A TICLOPIDINUM - pentru pacienţii cu intoleranţă la aspirină12. B02B PHYTOMENADIONUM13. B03A COMPLEX DE HYDROXID DE FIER (III) (oral)14. B03A FERROSII FUMARAS15. B03A FERROSII GLUTAMAS16. B03A FERROSII SULFAS17. C01A DIGOXINUM18. C01B AMIODARONUM19. C01B PROPAFENONUM20. C01D ISOSORBIDI DINITRAS21. C01D ISOSORBIDI MONONITRAS22. C01D NITROGLYCERINUM23. C02A METHYLDOPUM24. C03A HYDROCHLOROTHIAZIDUM25. C03B INDAPAMIDUM26. C03C FUROSEMIDUM27. C03D SPIRONOLACTONUM simplu şi în combinaţii28. C07A ATENOLOLUM29. C07A BISOPROLOLUM30. C07A CARVEDILOLUM31. C07A METOPROLOLUM32. C07A PROPRANOLOLUM33. C07A SOTALOLUM34. C08C AMLODIPINUM35. C08C FELODIPINUM36. C08C NIFEDIPINUM cu eliberare prelungită37. C08D DILTIAZEMUM38. C08D VERAPAMILUM39. C09A CAPTOPRILUM40. C09A ENALAPRILUM simplu şi în combinaţii cu hidroclorotiazida41. C09A LISINOPRILUM42. C10A FENOFIBRATUM43. C10A SIMVASTATINUM44. C10A LOVASTATINUM45. D01A BIFONAZOLUM46. D01A MICONAZOLUM47. D07A CLOBETASOLUM*48. D07A FLUMETASONUM49. D07A HYDROCORTIZONUM50. D07A TRIAMCINOLONUM ACETONID51. G02A ERGOMETRINUM52. G02C BROMOCRIPTINUM53. G03B TESTOSTERONUM54. G04C DOXAZOSINUM55. G03C ESTRADIOLUM56. G03C ESTRIOLUM57. G03F (G03C) ESTROGENI - simpli şi combinaţii58. H02A DEXAMETHASONUM59. H02A HYDROCORTISONUM60. H02A METHYLPREDNISOLONUM61. H02A PREDNISONUM62. H03B CARBIMAZOLUM63. J01A DOXYCYCLINUM64. J01A TETRACYCLINUM65. J01C AMOXICILLINUM66. J01C AMPICILLINUM67. J01C BENZATHINI BENZYLPENICILLINUM68. J01C BENZYLPENICILLINUM69. J01C OXACILLINUM70. J01C PHENOXYMETHYLPENICILLINUM71. J01D CEFACLORUM72. J01D CEFALEXINUM73. J01D CEFUROXIMUM (ORAL)74. J01E SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM75. J01F CLARITHROMYCINUM76. J01F AZITHROMYCINUM77. J01F ERYTROMYCINUM78. J01G GENTAMICINUM79. J01M CIPROFLOXACINUM80. J01M NORFLOXACINUM81. J01X METRONIDAZOLUM82. J01X TINIDAZOLUM83. J02A KETOCONAZOLUM84. J05A ACICLOVIRUM85. J01M OFLOXACINUM86. L04A AZATHIOPRINUM87. L01A CYCLOPHOSPHAMIDUM88. L01B METHOTREXATUM89. M01A DICLOFENACUM90. M01A KETOPROFENUM91. M01A PIROXICAMUM92. M01A TENOXICAMUM93. M04A ALLOPURINOLUM94. M04A COLCHICINUM95. N02A TRAMADOLUM96. N03A CARBAMAZEPINUM97. N05B DIAZEPAMUM98. N05B HYDROXYZINUM99. N05C NITRAZEPAMUM100. N05A HALOPERIDOLUM101. N06A FLUOXETINUM*102. N06A SERTRALINUM*103. N06A TIANEPTINUM*104. P01B HYDROXYCHLOROQUINUM105. P02B PRAZIQUANTELUM106. P02C MEBENDAZOLUM107. P02C ALBENDAZOLUM108. P02C LEVAMISOLUM109. R03A SALBUTAMOLUM110. R03B BECLOMETHASONUM111. R03D AMINOPHYLLINUM112. R03D THEOPHILLINUM (retard)113. R05D CODEINUM114. R06A CETIRIZINUM115. R06A CHLORPHENAMINUM116. R06A LORATADINUM117. S01A CIPROFLOXACINUM118. S01C TOBRAMICINUM + DEXAMETAZONUM119. S01C CHLORAMPHENICOLUM în combinaţiiNOTĂ:Tratamentul cu medicamentele notate cu asterisc (*) se iniţiază de medicul de specialitate în limita competenţei şi poate fi prescris în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emisă de medicul de specialitate.SUBLISTA BMedicamente cu nivel de compensare 50% din preţul de referinţăLISTA DENUMIRILOR COMUNE INTERNAŢIONALE ALEMEDICAMENTELOR DE CARE BENEFICIAZĂ ASIGURAŢII,ÎN TRATAMENTUL AMBULATORIU CU CONTRIBUŢIE PERSONALĂ1. A02B ESOMEPRAZOLUM2. A02B FAMOTIDINUM3. A02B LANSOPRAZOLUM4. A02B NIZATIDINUM*5. A02B PANTOPRAZOLUM6. A02B RANITIDINUM7. A02B SUCRALFATUM8. A03A OTILONIUM BROMIDUM*9. A03A TRIMEBUTINUM10. A03F DOMPERIDONUM11. A05B SILIBINUM12. A07E BUDESONIDUM #13. A07E MESALAZINUM14. A11C ALFACALCIDOLUM15. B01A CLOPIDOGRELUM - pentru pacienţii cu intoleranţă la aspirină* şi pentru bolnavii cu accident vascular cerebral ischemic**16. B01A SULODEXIDUM*17. B03A COMPLEX DE HIDR0XID DE FIER (III) (injectabil)18. C01B CHINIDINI SULFAS19. C01B MEXILETINUM20. C01E TRIMETAZIDINUM21. C02A CLONIDINUM22. C02A MOXONIDINUM23. C02C PRAZOSINUM24. C04A NICERGOLINUM25. C04A PENTOXIFYLLINUM26. C04A VINCAMINUM27. C05C DIOSMINUM - simplu şi în combinaţii28. C07A BETAXOLOLUM29. C07A NEBIVOLOLUM30. C07B BISOPROLOLUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM31. C08C LACIDIPINUM32. C08C LERCANIDIPINUM33. C08C NITRENDIPINUM simplu şi în combinaţii34. C09A FOSINOPRILUM simplu şi în combinaţii35. C09A BENAZEPRILUM36. C09A PERINDOPRILUM simplu şi în combinaţii37. C09A QUINAPRILUM38. C09A RAMIPRILUM39. C09A TRANDOLAPRILUM simplu şi în combinaţii40. C09A ZOFENOPRILUM41. C09C CANDESARTANUM42. C09C IRBESARTANUM simplu şi în combinaţii43. C09C LOZARTANUM simplu şi în combinaţii44. C09C TELMISARTANUM simplu şi în combinaţii45. C09C VALSARTANUM simplu şi în combinaţii46. C10A ACID-OMEGA 3-ESTERI ETILICI 9047. C10A ATORVASTATINUM48. C10A BEZAFIBRATUM49. C10A CIPROFIBRATUM50. C10A EZETIMIBUM51. C1OA FLUVASTATINUM52. C10A PRAVASTATINUM53. C10A ROSUVASTATINUM54. D01A NAFTIFINUM55. D01A NATAMYCINUM56. D01B TERBINAFINUM57. D05A CALCIPOTRIOLUM simplu şi în combinaţii58. D05B ACITRETINUM*59. D06A MUPIROCINUM60. D06B ACICLOVIRUM61. D06B PODOPHYLLOTOXINUM62. D06B SULFADIAZINUM63. D07A METHYLPREDNISOLONUM64. D07A MOMETASONUM65. D10A ACIDUM AZELAICUM66. D10B ISOTRETINOINUM67. G01A FENTICONAZOLUM68. G02C CABERGOLINUM69. G03C HEXESTROLUM70. G03C PROMESTRIENUM71. G03D DYDROGESTERONUM72. G03D LYNESTRENOLUM73. G03D PROGESTERONUM74. G03D TIBOLOLUM*75. G03G CLOMIFENUM76. G03G FOLLITROPINUM* (alfa şi beta) #, în condiţiile aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice77. G03X DANAZOLUM*78. G03X RALOXIFENUM79. G04B OXYBUTYNINUM80. G04C ALFUZOSINUM81. G04C DUTASTERIDUM82. G04C FINASTERIDUM83. G04C TAMSULOSINUM84. G04C TERAZOSINUM85. H01A TETRACOSACTIDUM86. H02A BETAMETHASONUM87. H02A FLUDROCORTISONUM88. H02A PREDNISOLONUM89. H03B THIAMAZOLUM90. H05B CALCITONINUM91. J01C AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM92. J01C AMPICILLINUM + SULBACTANUM (oral + injectabil)93. J01D CEFADROXILUM94. J02A ITRACONAZOLUM95. J02A FLUCONAZOLUM96. J05A BRIVUDINUM* #97. M01A CELECOXIBUM98. M01A ETORICOXIBUM99. M01A DEXKETOPROFENUM100. M01A MELOXICAMUM101. M01A NIMESULIDUM102. M03B BACLOFENUM103. M03B TETRAZEPAMUM104. M05B ACIDUM ALENDRONICUM105. M05B ACIDUM PAMIDRONICUM #106. M05B ACIDUM RISEDRONICUM107. N02C SUMATRIPTANUM*108. N02C RIZATRIPTANUM*109. N03A PREGABALINUM* #110. N05A SULPIRIDUM*111. N05A TIAPRIDUM*112. N05B ALPRAZOLAMUM*113. N05B BROMAZEPAMUM*114. N05B MEDAZEPAMUM*115. N05C ZOLPIDEMUM116. N05C ZOPICLONUM117. N06A BUPROPIONUM*118. N06A ESCITALOPRAMUM*119. N06A FLUVOXAMINUM*120. N06A MILNACIPRANUM*121. N06A MIRTAZAPINUM*122. N06A PAROXETINUM*123. N06A REBOXETINUM*124. N06A TRAZODONUM*125. N06A VENLAFAXINUM* #126. N06D GINKGO BILOBA*127. N07C BETAHISTINUM128. N07X ACIDUM ALFA-LIPOICUM #129. N07X HIDROLIZAT DE PROTEINĂ DIN CREIER DE PORCINĂ130. R03A FENOTEROLUM131. R03A SALMETEROLUM132. R03A SALMETEROLUM + FLUTICASONUM*133. R03B BUDESONIDUM134. R03B FLUTICASONUM*135. R03B IPRATROPII BROMIDUM136. R03B TIOTROPIUM*137. R03D MONTELUKAST*138. R05D DEXTROMETHORPHANUM139. R05D LEVODROPROPIZINUM140. R06A FEXOFENADINUM141. R06A DESLORATADINUM142. R06A KETOTIFENUM143. S01A NETELMICINUM144. S01A LOMEFLOXACINUM145. S01B DICLOFENACUM146. S01G KETOTIFENUM147. S01G OLOPATADINUM148. S01X RETINOLUMNOTĂ:Tratamentul cu medicamentele notate cu asterisc (*) se iniţiază de medicul de specialitate în limita competenţei şi poate fi prescris în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emisă de medicul de specialitate.Tratamentul cu medicamentul notat cu (**) va fi prescris la indicaţia specialistului neurolog bolnavilor cu AVC ischemic sau AIT, bolnavilor cu ateroscleroză a arterelor cervico-cerebrale dovedită, care nu au indicaţie de tratament anticoagulant oral, aflaţi în una dintre următoarele condiţii:- stenoze semnificative simptomatice (AIT sau AVC în teritoriul vascularizat) pe arterele cervico-cerebrale, demonstrate printr-o modalitate obiectivă de investigaţie (examen echo-Dopler, angiografie etc);- AVC ischemic la pacienţii cu cel puţin un alt factor major de risc vascular (sindrom coronarian acut în antecedente, diabet zaharat, boala arterială ocluzivă a arterelor membrelor inferioare);- AVC repetat sub tratament cu aspirină;- risc hemoragic crescut la aspirină (afecţiuni digestive demonstrate);- intervenţii de revascularizare pe arterele cervico-cerebrale (angioplastie cu implantare de stent, endarterectomie).Pentru medicamentele notate cu #, regulile de prescriere sunt stabilite prin contractul-cadru.SUBLISTA C - CU PROCENT DE COMPENSARE 100%SECŢIUNEA C1 - CU PROCENT DE COMPENSARE 100% DIN PREŢUL DE REFERINŢĂ - cuprinde DCI-urile utilizate în tratamentul ambulator al unor grupe de boli pentru care decontarea se face pe baza protocoalelor terapeutice cu monitorizarea prescrierii şi consumului prin comisiile paritare; medicamentele din această sublistă se eliberează prin farmacii cu circuit deschis pe bază de prescripţie medicală cu reţinere în farmacie (P-RF);
           
    Nr. crt.Nr. crt.Cod ATCDCI
     
    1. INSUFICIENŢA CARDIACĂ CRONICĂ (CLASA III SAU IV NYHA) - G1
           
    11C01AA05DIGOXINUM
    22C03AA03HYDROCHLOROTHIAZIDUM
    33C03CA01FUROSEMIDUM
    44C03DA01SPIRONOLACTONUM
    55C07AB02METOPROLOLUM
    66C07AB07BISOPROLOLUM
    77C07AG02CARVEDILOLUM
    88C09AA01CAPTOPRILUM
    99C09AA02ENALAPRILUM
    1010C09AA03LISINOPRILUM
     
    2. BOLNAVI CU PROTEZE VALVULARE ŞI VASCULARE - G2
           
    111B01AA07ACENOCOUMAROLUM*
     
    * La indicaţia medicului în specialitatea cardiologie 3. BOLNAVI CU PROCEDURI INTERVENŢIONALE PERCUTANE, NUMAI DUPĂ IMPLANTAREA UNEI PROTEZE ENDOVASCULARE (STENT) - G3
           
    121B01AC04CLOPIDOGRELUM* (cel mult 9 luni)
     
    * La indicaţia medicului în specialitatea cardiologie sau neurologie cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate 4. HEPATITELE CRONICE DE ETIOLOGIE VIRALĂ B, C şi D cu probe biologice de activitate, markeri de replicare virală, criterii histologice şi vârsta sub 65 ani, fiind necesară îndeplinirea tuturor criteriilor conform protocoalelor de practică - G4
           
    131J05AB04RIBAVIRINUM*
    142J05AF05LAMIVUDINUM*
    153L03AB04INTERFERONUM ALFA 2a*
    164L03AB05INTERFERONUM ALFA 2b*
    175L03AB11 L03AB10)PEGINTERFERON alfa-2a*
    186L03AB10 L03AB11)PEGINTERFERON alfa-2b*
     
    * Se vor prescrie cu aprobarea comisiei de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 5. HEPATITA AUTOIMUNĂ - G5
           
    191H02AB07PREDNISONUM
    202L04AX01AZATHIOPRINUM
     
    La indicaţia medicului în specialitatea gastroenterologie
     
    6. CIROZA BILIARĂ PRIMARĂ, COLANGITA SCLEROZANTĂ PRIMITIVĂ, HEPATITA CRONICĂ ŞI CIROZE DE ALTE ETIOLOGII CU COLESTAZĂ - G6
           
    211A05AA02ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
     
    La indicaţia medicului în specialitatea gastroenterologie sau boli infecţioase sau medicină internă
     
    7. CIROZA HEPATICĂ - G7
           
    221C03CA01FUROSEMIDUM
    232C03DA01SPIRONOLACTONUM
    243J05AF05LAMIVUDINUM*
    254A06AD11LACTULOSUM
     
    * La indicaţia medicului în specialitatea gastroenterologie sau boli infecţioase în aceleaşi condiţii ca la G4 «Hepatitele cronice de etiologie virală B, C şi D, cu probe biologice de activitate, markeri de replicare virală, criterii histologice şi vârsta sub 65 ani, fiind necesară îndeplinirea tuturor criteriilor enunţate»; se vor prescrie cu aprobarea comisiei de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
     
    8. LEUCEMII, LIMFOAME, APLAZIE MEDULARĂ, GAMAPATII MONOCLONALE MALIGNE, MIELOPROLIFERĂRI CRONICE ŞI TUMORI MALIGNE - G10
           
    261A03FA01METOCLOPRAMIDUM
    272A04AA01ONDANSETRONUM**
    283A04AA02GRANISETRONUM**
    294B03XA01EPOETINUM ALFA ŞI BETA*
    305B03XA02DARBEPOETINUM*
    316H01BA02DESMOPRESSINUM
    327H02AB02DEXAMETHASONUM
    338L04AA01CICLOSPORINUM**
    349N02AA01MORPHYNUM
    3510N02AA05OXYCODONUM**
    3611N02AA08DIHYDROCODEINUM
    3712N02AB02PETHIDINUM
    3813N02AB03FENTANYLUM**
    3914N02AX02TRAMADOLUM
    4015N07BC02METHADONUM
    4116R05DA04CODEINUM
     
    La indicaţia medicului în specialitatea hematologie sau oncologie. Medicamentele specifice se asigură prin subprogramul naţional cu scop curativ Tratamentul bolnavilor cu afecţiuni oncologice.
    * Medicamentele se vor prescrie numai pentru anemia post-chimioterapică, cu determinarea feritinei şi la valori ale hemoglobinei sub 11 g/dl, cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.
    ** Se vor prescrie cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.
     
    9. EPILEPSIE - G11
           
    421N03AA02PHENOBARBITALUM
    432N03AB02PHENYTOINUM
    443N03AD01ETHOSUXIMIDUM
    454N03AE01CLONAZEPAMUM
    465N03AF01CARBAMAZEPINUM
    476N03AF02OXCARBAZEPINUM*
    487N03AG01ACIDUM VALPROICUM + SĂRURI
    498N03AX09LAMOTRIGINUM*+**
    509N03AX11TOPIRAMATUM*
    5110N03AX12GABAPENTINUM*
    5211N03AX14LEVETIRACETAMUM*
    5312N03AXN1PREGABALINUM*
     
    Se vor prescrie la indicaţia medicului în specialitatea neurologie, iar produsele corespunzătoare DCI-uritor marcate cu *, cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.
    ** se vor prescrie şi la indicaţia medicului psihiatru
     
    10. BOALA PARKINSON - G12
           
    541N04AA01TRIHEXYPHENIDYLUM**
    552N04AA02BIPERIDENUM**
    563N04BA02LEVODOPUM + CARBIDOPUM
    574N04BA02LEVODOPUM + BENSERAZIDUM
    585N04BA03COMBINAŢII (LEVODOPUM + CARBIDOPUM + ENTACAPONUM)*
    596N04BB01AMANTADINUM
    607N04BC01BROMOCRIPTINUM
    618N04BC04ROPINIROLUM*
    629N04BC05PRAMIPEXOLUM*
    6310N04BD01SELEGILINUM
    6411N04BX02ENTACAPONUM*
    6512N05AH02CLOZAPINUM*
     
    Se vor prescrie de către sau la indicaţia medicului în specialitatea neurologie, iar produsele corespunzătoare DCI-urilor marcate cu *, cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.
    ** se vor prescrie şi la indicaţia medicului psihiatru
     
    11. MIASTENIA GRAVIS - G13
           
    661H02AB07PREDNISONUM
    672L04AX01AZATHIOPRINUM
    683N07AA01NEOSTIGMINI BROMIDUM
    694N07AA02PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM
     
    12. SCLEROZA MULTIPLĂ - G14
           
    701H02AB04METHYLPREDNISOLONUM
    712H02AB07PREDNISONUM
    723L01BA01METHOTREXATUM
    734L01DB07MITOXANTRONUM**
    745L04AX01AZATHIOPRINUM
     
    Medicamentele specifice se prescriu numai pentru pacienţii incluşi în subprogramul naţional cu scop curativ: Tratamentul bolnavilor cu boli neurologice: scleroza multiplă.
    ** Cu aprobarea comisiilor caselor de asigurări de sănătate din centrele universitare prin care se derulează subprogramul.
     
    13. BOLI PSIHICE (Schizofrenie, tulburări schizotipale şi delirante, tulburări afective majore, tulburări psihotice acute) - G15
           
    751N05AD01HALOPERIDOLUM
    762N03AG01ACIDUM VALPROICUM + SĂRURI
    773N05AE04ZIPRASIDONUM
    784N05AF01FLUPENTIXOLUM
    795N05AF05ZUCLOPENTHIXOLUM
    806N05AH02CLOZAPINUM
    817N05AH03OLANZAPINUM
    828N05AH04QUETIAPINUM
    839N05AL05AMISULPRIDUM
    8410N05AX08RISPERIDONUM
    8511N05AX12ARIPIPRAZOLUM
    8612N06AA04CLOMIPRAMINUM
    8713N06AX03MIANSERINUM
    8814N05AL03TIAPRIDUM
    8915N06AB10ESCITALOPRAMUM
    9016N06AX05TRAZODONUM
    9117N06AX14TIANEPTINUM
     
    Se vor prescrie de către sau la indicaţia medicului în specialitatea psihiatrie.
     
    14. DEMENŢE (degenerative, vasculare, mixte) - G16
           
    921N06DA02DONEPEZILUM*
    932N06DA03RIVASTIGMINUM*
    943N06DX01MEMANTINUM*
     
    * Se vor prescrie de către sau la indicaţia medicului în specialitatea neurologie sau psihiatrie sau geriatrie; se vor prescrie cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.
     
    15. COLAGENOZE MAJORE (lupus eritematos sistemic, sclerodermie, dermatomiozită, poliarterita nodoasă) - G17
           
    951H02AB04METHYLPREDNISOLONUM oral, cazurile fără răspuns la Prednison
    962H02AB07PREDNISONUM
    973L01AA01CYCLOPHOSPHAMIDUM
    984L01BA01METHOTREXATUM
    995L04AX01AZATHIOPRINUM
     
    16. POLIARTRITA REUMATOIDĂ ŞI ARTROPATIA PSORIAZICĂ - G18
           
    1001A07EC01SULFASALAZINUM
    1012H02AB01BETAMETHASONUM injectabil, pentru administrare locală
    1023H02AB04METHYLPREDNISOLONUM oral, cazurile fără răspuns la Prednison
    1034H02AB07PREDNISONUM
    1045L01BA01METHOTREXATUM
    1056L04AA01CICLOSPORINUM*
    1067L04AA11ETANERCEPTUM**
    1078L04AA12INFLIXIMABUM**
    1089L04AA13LEFLUNOMIDUM*
    10910L04AA17ADALIMUMABUM**
    11011L04AX01AZATHIOPRINUM
    11112M01AB05DICLOFENACUM
    11213M01AE03KETOPROFENUM
    11314M01CB01NATRII AUROTHIOMALAS
    11415P01BA02HYDROXYCHLOROQUINUM
     
    * La indicaţia medicului în specialitatea reumatologie, dermatologie, medicină internă sau în medicină fizică şi recuperare medicală în cazurile fără răspuns la terapia clasică. Se vor prescrie cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.
    ** Pentru pacienţii cu poliartrită reumatoidă sau artropatie psoriazică severă care nu răspund adecvat la metotrexat, cu aprobarea comisiei de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
     
    17. SPONDILITA ANKILOZANTĂ - G19
           
    1151A07EC01SULFASALAZINUM
    1162H02AB01BETAMETHASONUM injectabil, pentru administrarea locală
    1173L01BA01METHOTREXATUM
    1184M01AB05DICLOFENACUM
    1195M01AE03KETOPROFENUM
     
    18. MUCOVISCIDOZA - G20
    Pentru mucoviscidoză medicamentele destinate profilaxiei şi tratamentului complicaţiilor respiratorii prescrise conform protocolului vor fi asigurate prin farmacii de circuit deschis, fiind suportate integral din fond.
     
    19. DIABET ZAHARAT ŞI BOLI DE NUTRIŢIE - G21
           
    1201A10BA02METFORMINUM
    1212A10BA03BUFORMINUM
    1223A10BB01GLIBENCLAMIDUM
    1234A10BB03TOLBUTAMIDUM
    1245A10BB07GLIPIZIDUM
    1256A10BB08GLIQUIDONUM
    1267A10BB09GLICLAZIDUM
    1278A10BB12GLIMEPIRIDUM
    1289A10BD02COMBINAŢII (GLIBENCLAMIDUM + METFORMINUM)
    12910A10BD03COMBINAŢII (ROS1GLITAZONUM + METFORMINUM)
    13011A10BF01ACARBOSUM
    13112A10BG02ROSIGLITAZONUM*
    13213A10BG03PIOGLITAZONUM*
    13314A10BX02REPAGLINIDUM
    13415A11DAN1BENFOTIAMINUM
    13516A11BDN1COMBINAŢII
     
    Medicamentele specifice pentru bolnavii cu diabet zaharat insulinodependent se asigură prin programul naţional cu scop curativ: Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat.
    * Se vor prescrie cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.
     
    20. BOLI ENDOCRINE (Guşă endemică, insuficienţă suprarenală cronică, diabetul insipid, mixedemul adultului, tumori hipofizare cu expansiune supraselară) - G22
           
    1361H01BA02DESMOPRESSINUM
    1372H02AA02FLUDROCORTISONUM
    1383H02AB07PREDNISONUM
    1394H02AB06PREDNISOLONUM
    1405H02AB09HYDROCORTISONUM
    1416H03AA01LEVOTHYROXINUM
    1427H03CAIODIDUM
    1438H03CAN1KALII IODIDUM
     
    21. BOALA WILSON - G23
           
    1441M01CC01PENICILLAMINUM (se importă cu aprobarea MSP)
     
    La indicaţia medicului în specialitatea gastroenterologie sau neurologie.
     
    22. INSUFICIENŢA RENALĂ CRONICĂ - FAZA PREDIALIZĂ - G25
           
    1451B03AC02COMPLEX DE HIDROXID DE FIER III SUCROZA
    1462B03XA01EPOETINUM ALFA ŞI BETA
    1473B03XA02DARBEPOETINUM
    1484V06DDN1AMINOACIZI INCLUSIV COMBINAŢII CU POLIPEPTIDE
     
    Medicamentele specifice pentru bolnavii cu insuficienţă renală cronică dializaţi se asigură prin programul naţional cu scop curativ: Tratamentul de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică
     
    23. GLAUCOM - G26
           
    1491S01EC03DORZOLAMIDUM
    1502S01EC04BRINZOLAMIDUM
    1513S01ED01TIMOLOLUM
    1524S01ED02BETAXOLOLUM
    1535S01ED05CARTEOLOLUM
    1546S01ED51COMBINAŢII (DORZOLAMIDUM + TIMOLOLUM)
    1557S01EE01LATANOPROSTUM SIMPLU ŞI ÎN COMBINAŢII
    1568S01EE04TRAVOPROSTUM
     
    24. PEMFIGUS - G27
           
    1571H02AB02DEXAMETHASONUM
    1582H02AB04METHYLPREDNISOLONUM
    1593H02AB07PREDNISONUM
    1604J04BA02DAPSONUM (se importă cu aprobarea MSP)
    1615L01AA01CYCLOPHOSPHAMIDUM
    1626L01BA01METHOTREXATUM
    1637L04AA01CICLOSPORINUM*
    1648L04AX01AZATHIOPRINUM
     
    Se vor prescrie de medicul în specialitatea dermatologie.
    * Se vor prescrie cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.
     
    25. BOALA GAUCHER - G29
           
    1651A16AB02IMIGLUCERASUM*
     
    * După precizarea diagnosticului de către laboratoarele de specialitate va putea fi prescris de către medicul în specialitatea gastroenterologie conform protocolului. Se va prescrie cu aprobarea comisiilor de la nivelul casei naţionale de asigurări de sănătate.
     
    26. BOLI VENERICE (SIFILIS, GONOREE, INFECŢIA CU CHLAMIDIA)- G30
           
    1661J01AA02DOXYCYCLINUM
    1672J01AA07TETRACYCLINUM
    1683J01CE01BENZYLPENICILLINUM
    1694J01CE08BENZATHINI BENZYLPENICILLINUM
    1705J01CE30COMBINAŢII (BENZYLPENICILLINUM + PROCAINUM)
    1716J01FA01ERYTHROMYCINUM
    1727J01FA07JOSAMYCINUM numai la gravide
  NOTĂ:Pentru medicamentele din această secţiune tratamentul se iniţiază de medicul de specialitate, altul decât medicul de familie, luându-se în considerare menţiunile cu caracter special, notate cu asterisc/cu excepţia insuficientei cardiace cronice (G1), la care iniţierea poate fi făcută şi de medicul de familie, numai pentru medicamentele din poziţiile 1-7 din tabelul G1, dacă bolnavul a fost explorat în prealabil pentru funcţia renala. Medicamentele de la poziţiile 8 - 10 de la tabelul G1, pot fi iniţiate de specialistul cardiolog sau de medicină internă.SECŢIUNEA C2 - CU PROCENT DE COMPENSARE 100% - cuprinde DCI-urile de care beneficiază bolnavii incluşi în programul naţional cu scop curativ; aceste medicamente se eliberează prin farmacii cu circuit închis şi sunt utilizate în tratamentul spitalicesc (S) sau ambulator pe bază de prescripţie medicală care se reţine în farmacie (P-RF).
     
    P1: Tratamentul persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere
           
    Nr. Crt.Nr. Crt.Cod ATCDCI
    11D06BB03ACICLOVIRUM
    22J01EE01SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM
    33J01FA09CLARITHROMYCINUM
    44J01FA10AZITROMICINA
    55J01MA02CIPROFLOXACINUM
    66J01XX08LINEZOLIDUM
    77J02AB02KETOCONAZOLUM
    88J02AC01FLUCONAZOLUM
    99J02AC02ITRACONAZOLUM
    1010J02AC03VORICONAZOLUM
    1111J02AX04CASPOFUNGINUM
    1212J04AB02RIFAMPICINUM
    1313J04AM02COMBINAŢII (ISONIAZIDUM + RIFAMPICINUM)
    1414J05AB01ACICLOVIRUM
    1515J05AE08ATAZANAVIRUM
    1616J05AE01SAQUINAVIRUM
    1717J05AE03RITORNAVIRUM
    1818J04AB04RIFABUTINUM
    1919J05AE02INDINAVIRUM
    2020J05AE04NELFINAVIRUM
    2121J05AE05AMPRENAVIRUM
    2222J05AE06LOPINAVIRUM + RITORNAVIRUM
    2323J05AE07FOSAMPRENAVIRUM
    2424J05AF01ZIDOVUDINUM
    2525J05AF02DIDANOSINUM
    2626J05AF03ZALCITABINUM
    2727J05AF04STAVUDINUM
    2828J05AF05LAMIVUDINUM
    2929J05AF06ABACAVIRUM
    3030J05AF30ZIDOVUDINUM + LAMIVUDINUM
    3131J05AF30ABACAVIRUM + LAMIVUDINUM + ZIDOVUDINUM
    3232J05AF30LAMIVUDINUM + ABACAVIRUM
    3333J05AG01NEVIRAPINUM
    3434J05AG03EFAVIRENZUM
    3535J05AX07ENFUVIRTIDUM
    3636J04AC01ISONIAZIDUM
    3737J04AK02ETHAMBUTOLUM
    3838J04AK01PYRAZINAMIDUM
    3939J05AB06GANCYCLOVIRUM
    4040J06BA02IMUNOGLOBULINA NORMALĂ PENTRU ADMINISTRARE INTRAVASCULARĂ
    4141L03AA02FILGRASTIMUM (G-CSF)
     
    P2: Tratamentul bolnavilor cu tuberculoză
           
    Nr. Crt.Nr. Crt.Cod ATCDCI
    421A11HA02PYRIDOXINUM
    432H02AB07PREDNISONUM
    443J01FA09CLARITHROMYCINUM
    454J01GA01STREPTOMYCINUM
    465J03GB04KANAMYCINUM
    476J01GB06AMIKACINUM
    487J01MA01OFLOXACINUM
    498J01MA02CIPROFLOXACINUM
    509J01MA14MOXIFLOXACINUM
    5110J04AB01CYCLOSERINUM
    5211J04AB02RIFAMPICINUM
    5312J04AB04RIFABUTINUM
    5413J04AC01ISONIAZIDUM
    5514J04AD01PROTIONAMIDUM
    5615J04AK01PYRAZINAMIDUM
    5716J04AK02ETHAMBUTOLUM
    5817J02AM02COMBINAŢII (ISONlAZIDUM + RIFAMPICINUM)
     
    P3: Tratamentul bolnavilor cu afecţiuni oncologice
           
    Nr. Crt.Nr. Crt.Cod ATCDCI
    591L01AA01CYCLOPHOSPHAMIDUM
    602L01AA02CHLORAMBUCILUM
    613L01AA03MELPHALANUM
    624L01AA06IFOSFAMIDUM
    635L01AB01BUSULFANUM
    646L01AX03TEMOZOLOMIDUM
    657L01AX04DACARBAZINUM
    668L01BA01METHOTREXATUM
    679L01BA04PEMEXETREDUM
    6810L01BB02MERCAPTOPURINUM
    6911L01BB03TIOGUANINUM
    7012L01BB04CLADRIBINUM
    7113L01BB05FLUDARABINUM
    7214L01BC01CYTARABINUM
    7315L01BC02FLUOROURACILUM
    7416L01BC05GEMCITABINUM
    7517L01BC06CAPECITABINUM
    7618L01CA01VINBLASTINUM
    7719L01CA02VINCRISTINUM
    7820L01CA04VINORELBINUM
    7921L01CB01ETOPOSIDUM
    8022L01CD01PACLITAXELUM
    8123L01CD02DOCETAXOLUM
    8224L01DB01DOXORUBICINUM
    8325L01DB03EPIRUBICINUM
    8426L01DB06IDARUBICINUM
    8527L01DB07MITOXANTRONUM
    8628L01DC01BLEOMYCINUM SULFAS
    8729L01DC03MITOMICINUM
    8830L01XA01CISPLATINUM
    8931L01XA02CARBOPLATINUM
    9032L01XA03OXALIPLATINUM
    9133L01XC04ALEMTUZUMABUM
    9234L01XC02RITUXIMABUM
    9335L01XC03TRASTUZUMABUM
    9436L01XC07BEVACIZUMABUM
    9537L01XX02ASPARAGINAZUM
    9638L01XX05HYDROXYCARBAMIDUM
    9739L01XX11ESTRAMUSTINUM
    9840L01XX14TRETINOINUM
    9941L01XX17TOPOTECAMUM
    10042L01XX19IRINOTECANUM
    10143L01XX28IMATINIBUM
    10244L01XX32BORTEZOMIBUM
    10345L01XX34ERLOTINIBUM
    10446L02AB01MEGESTROLUM
    10547L02AE02LEUPRORELINUM
    10648L02AE03GOSERELINUM
    10749L02AE04TRIPTORELINUM
    10850L02BA01TAMOXIFENUM
    10951L02BB01FLUTAMIDUM
    11052L02BB03BICALUTAMIDUM
    11153L02BG01AMINOGLUTETHIMIDUM
    11254L02BG03ANASTROZOLUM
    11355L02BG04LETROZOLUM
    11456L02BG06EXEMESTANUM
    11557L03AA02FILGRASTIMUM (G-CSF)
    11658L03AB04INTERFERONUM ALFA 2a
    11759L03AB05INTERFERONUM ALFA 2b
    11860M05BA02ACIDUM CLODRONICUM
    11961M05BA03ACIDUM PAMIDRONICUM
    12062M05BA06ACIDUM IBANDRONICUM
    12163M05BA08ACIDUM ZOLEDRONICUM
    12264V03AF01MESNUM
    12365V03AF03CALCII FOLINAS
    12466V03AF05AMIFOSTINUM
    12567L02AB02MEDROXYPROGESTERONUM
    12668L01BC53COMBINAŢII (TAGAFUR + URACIL)
     
    P4: Tratamentul bolnavilor cu boit neurologice: scleroza multiplă
           
    Nr. Crt.Nr. Crt.Cod ATCDCI
    1271L03AB07INTERFERON BETA 1a
    1282L03AB08INTERFERON BETA 1b
    1293L03AX13GLATIRAMER ACETAT
     
    P5: Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat
           
    Nr. Crt.Nr. Crt.Cod ATCDCI
    1301A10AB01INSULINUM UMANE
    1312A10AB04INSULINUM LISPRO
    1323A10AB05INSULINUM ASPARTAT
    1334A10AB06INSULTNUM GLULIZINA
    1345A10AC01INSULINE UMANE
    1356A10AD01INSULINE UMANE
    1367A10AD04INSULINUM LISPRO
    1378A10AD05INSULINUM ASPARTAT
    1389A10AE04INSULINUM GLARGINE
    13910A10AE05INSULINUM DETEMIR
    14011H04AA01GLUCAGONUM
     
    Se achiziţionează prin licitaţie naţională, utilizând criteriile: durata de latenţă şi perioada de acţiune.
     
    P6: Tratamentul de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică
           
    Nr. Crt.Nr. Crt.Cod ATCDCI
    1411A11CC03ALFACALCIDOLUM
    1422B01AB01HEPARINUM
    1433B01AB10TINZAPARINUM
    1444B03AC02COMPLEX DE HIDROXID DE FIER III SUCROZA
    1455B03XA01EPOETINUM ALFA ŞI BETA
    1466B03XA02DARBEPOETINUM
    1477B05DPRODUSE PENTRU DIALIZA PERITONEALĂ
    1488V03AE02SEVELAMER
    1499B05BB01NATRII CHLORIDUM*
     
    * până la 31.01.2007
     
    P7: Tratamentul accidentelor hemoragice ale bolnavilor cu hemofilie şi tratamentul cu chelatori de fier al bolnavilor cu talasemie
           
    Nr. Crt.Nr. Crt.Cod ATCDCI
    1501B02BD02FACTOR VIII DE COAGULARE
    1512B02BD03COMPLEX DE ANTIINHIBITORI AI COAGULĂRII
    1523B02BD04FACTOR IX DE COAGULARE
    1534B02BD06FACTOR VIII DE COAGULARE + FACTOR VON WILLEBRAND
    1545B02BD08EPTACOG ALFA ACTIVATUM (FACTOR VII RECOMBINAT)
    1556V03AC01DEFEROXAMINUM
     
    P8: Tratamentul bolnavilor cu osteoporoză şi tratamentul bolnavilor cu guşă datorată carenţei de iod şi proliferării maligne
           
    Nr. Crt.Nr. Crt.Cod ATCDCI
    1561A11CC02DIHYDROTACHYSTEROLUM
    1572A11CC03ALFACALCIDOLUM
    1583A11CC04CALCITRIOLUM
    1594G03CA03ESTRADIOLUM
    1605G03DC05TIBOLONUM
    1616G03FA15COMBINAŢII
    1627G03XC01RALOXIFENUM
    1638H02AB04METHYLPREDNISOLONUM
    1649H03AA01LEVOTHYROXINUM
    16510H03AAN1COMBINAŢII (LEVOTHYROXINA 100 mcg + IODURA DE POTASIU 130,8 mcg)
    16611H03BB02THIAMAZOLUM
    16712H03CAN1 (H03CA01)KALII IODIDUM
    16813H05BA01CALCITONINUM
    16914M05BA04ACIDUM ALENDRONICUM
    17015M05BA06ACIDUM IBANDRONICUM
    17116M05BA07ACIDUM RISEDRONICUM
    17217M05BX03STRONTIUM RANELATUM
    17318M05XXACIDUM ALENDRONICUM + COLECALCIFEROLUM
    17419V04CJ01TIROTROPINA ALFA
    17520V09FX03RADIOFARMACEUTICE
    17621V10XA01RADIOFARMACEUTICE
    17722H05AA02TERIPARATIDUM
     
    P9: TRATAMENTUL PRIN TRANSPLANT DE ORGANE ŞI CELULE AL BOLNAVILOR CU INSUFICIENŢE ORGANICE IREVERSIBILE - P11
     
    9.1: TRANSPLANT MEDULAR
           
    Nr. Crt.Nr. Crt.Cod ATCDCI
    1781A04AA01ONDANSETRONUM
    1792A05AA02ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
    1803B01AB08REVIPARINUM
    1814B02AB01APROTININUM
    1825B02BD08EPTACOG ALFA ACTIVATUM
    1836B03XA01EPOETINUM (ALFA; BETA)
    1847J01CR03TICARCILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM
    1858J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM
    1869J01DH02MEROPENEM
    18710J01DH51IMIPENEMUM + CILASTATINUM
    18811J01XA01VANCOMYCINUM
    18912J01XA02TEICOPLANINUM
    19013J01XC01ACIDUM FUSIDICUM
    19114J01XX08LINEZOLIDUM
    19215J02AC01FLUCONAZOLUM
    19316J02AC03VORICONAZOLUM
    19417J02AX04CASPOFUNGINUM
    19518J05AB01ACICLOVIRUM
    19619J05AB06GANCYCLOVIRUM
    19720J05AB09FAMCICLOVIRUM
    19821J05AB11VALACYCLOVIRUM
    19922J05AB14VALGANCICLOVIRUM
    20023L01AA01CYCLOPHOSPHAMIDUM
    20124L01AA03MELPHALANUM
    20225L01AA06IFOSPHAMIDUM
    20326L01AB01BUSULFANUM
    20427L01BA01METHOTREXATUM
    20528L01BB05FLUDARABINUM
    20629L01CB01ETOPOSIDUM
    20730L01DB06IDARUBICINUM
    20831L01DB07MITOXANTRONUM
    20932L01XA01CISPLATINUM
    21033L01XA02CARBOPLATINUM
    21134L01XC02RITUXIMABUM
    21235L01XC04ALEMTUZUMABUM
    21336L03AA02FILGASTRIMUM (G-CSF)
    21437L04AA01CYCLOSPORINUM
    21538L04AA03IMUNOGLOBULINA ANTILIMFOCITE UMANE
    21639L04AA05TACROLIMUS
    21740L04AA06MYCOPHENOLATUM
    21841L04AA08DACLIZUMAB
    21942L04AA10SIROLIMUS
    22043L04AA11ETANERCEPT
    22144N02AX02TRAMADOLUM
    22245R05CB13DORNAZA ALFA
    22346V03AF01MESNUM
     
    P9.2: TRANSPLANT DE CORD
           
    Nr. Crt.Nr. Crt.Cod ATCDCI
    2241A05BA03SILIBTNUM
    2252B01AB08REVIPARINUM
    2263B05AA06POLYGELINUM
    2274C01CA24EPINEPHRINUM
    2285J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM
    2296J01DD12CEFOPERAZONUM
    2307J01DH51IMIPENEMUM + CILASTATINUM
    2318J02AC01FLUCONAZOLUM
    2329J05AB06GANCICLOVIRUM
    23310J05AB14VALGANCICLOVIRUM
    23411L04AA01CYCLOSPORINUM
    23512L04AA03IMUNOGLOBULINA ANTILIMFOCITE T
    23613L04AA06MYCOPHENOLATUM
     
    9.3 TRANSPLANT HEPATIC
           
    Nr. Crt.Nr. Crt.Cod ATCDCI
    2371A05AA02ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
    2382B01AB05ENOXAPARINUM
    2393B01AB08REVIPARINUM
    2404B01AC11ILOPROSTOM
    2415B01AD02ALTEPLASUM
    2426B02AB01APROTININUM
    2437B02BD08EPTACOG ALFA ACTIVATUM
    2448C03EB01COMBINAŢII (SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM)
    2459H01BA02DESMOPRESSINUM
    24610J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM
    24711J01XX08LINEZOLIDUM
    24812J02AX04CASPOFUNGINUM
    24913J05AB06GANCICLOVIRUM
    25014J05AB14VALGANCICLOVIRUM
    25115J06BB04IMUNOGLOBULINA ANTIHEPATITICĂ B
    25216L03AA02FILGASTRIMUM (G-CSF)
    25317L04AA05TACROLIMUS
    25418L04AA06MYCOPHENOLATUM
    25519L04AA10SIROLIMUS
     
    9.4 TRANSPLANT RENAL, TRANSPLANT COMBINAT RINICHI ŞI PANCREAS
           
    Nr. Crt.Nr. Crt.Cod ATCDCI
    2561A05AA02ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
    2572A05BA03SILIBINUM
    2583A11CC03ALPHACALCIDOLUM
    2594B01AB05ENOXAPARINUM
    2605B01AB08REVIPARINUM
    2616B03XA01EPOETINUM (ALFA; BETA)
    2627B05AA06POLYGELINUM
    2638H01CB02OCTEOTRIDUM
    2649J02AB02KETOCONAZOLUM
    26510J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM
    26611J01XA02TEICOPLANINUM
    26712J01XX08LINEZOLIDUM
    26813J02AC01FLUCONAZOLUM
    26914J02AC02ITRACONAZOLUM
    27015J02AC03VORICONAZOLUM
    27116J02AX04CASPOFUNGINUM
    27217J05AB01ACICLOVIRUM
    27318J05AB11VALACYCLOVIRUM
    27419J05AB14VALGANCLOVIRUM
    27520J06BA02IMUNOGLOBULINA NORMALĂ PENTRU ADMINISTRARE INTRAVASCULARĂ
    27621L01AA01CYCLOPHOSPHAMIDUM
    27722L03AA02FILGASTRIMUM (G-CSF)
    27823L04AA01CYCLOSPORINUM
    27924L04AA03IMUNOGLOBULINA ANTILIMFOCITE UMANE
    28025L04AA05TACROLIMUS
    28126L04AA06MYCOPHENOLATUM
    28227L04AA08DACLIZUMABUM
    28328L04AA09BASIUXIMABUM
    28429L04AA10SIROLIMUS
    28530L04AX01AZATHIOPRINUM
    28631M05BA04ACIDUM ALENDRONICUM
    28732N02AB01ETHIDINUM
     
    9.5 TRANSPLANT CELULE PANCREATICE
           
    Nr. Crt.Nr. Crt.Cod ATCDCI
    2881B05AA06POLYGELINUM
    2892B01AB08REVIPARINUM
    2903J05AB14VALGANCICLOVIRUM
    2914L04AA10SIROLIMUS
    2925L04AA05TACROLIMUS
     
    9.6 TRANSPLANT PULMONAR
           
    Nr. Crt.Nr. Crt.Cod ATCDCI
    2931B01AB05ENOXAPARINUM
    2942B01AB08REVIPARINUM
    2953B02AB01APROTIMINUM
    2964C01CA24EPINBPHRINUM
    2975J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM
    2986J02AC01FLUCONAZOLUM
    2997J05AB01ACICLOVIRUM
    3008J05AB14VALGANCICLOVIRUM
    3019L04AA01CYCLOSPORIMUM
    30210L04AA03IMUNOGLOBULINA ANTILIMFOCITE UMANE
    30311L04AA06MYCOPHENOLATUM
    30412L04AA09BASILIXIMABUM
    30513L04AX01AZATHIOPRINUM
    30614N02AX02TRAMADOLUM
     
    9.7 STĂRI POST TRANSPLANT
           
    Nr. Crt.Nr. Crt.Cod ATCDCI
    3071A05AA02ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
    3082H02AB04METHYLPREDNISOLONUM
    3093H02AB07PREDNISONUM
    3104J01EE01SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM
    3115J02AC01FLUCONAZOLUM
    3126J05AB01ACICLOVIRUM
    3137J05AB14VALGANCICLOVIRUM
    3148J05AF05LAMIVUDINUM
    3159L04AA01CICLOSPORINUM
    31610L04AA05TACROLIMUS
    31711L04AA06MYCOPHENOLATUM
    31812L04AA10SIROLIMUS
    31913L04AX01AZATHIOPRINUM
    32014J02AC03VORICONAZOLUM
    32115B03XA01EPOETINUM (ALFA; BETA)
    32216B03XA02DARBEPOETINUM
     
    Se vor prescrie la recomandarea medicului specialist din centrul care are în evidenţă şi monitorizează pacientul transplantat şi care eliberează şi medicamentele, pentru o perioadă de până la 90 de zile.
  SECŢIUNEA C3 - CU PROCENT DE COMPENSARE 100% din preţul de referinţă - cuprinde DCI urile din CANAMED, altele decât cele din Sublistele A, B, C1, C2, indicate pentru copii până la 18 ani, tineri de la 18 la 26 de ani dacă sunt elevi, studenţi sau ucenici dacă nu realizează venituri, precum şi gravide şi lăuze
             
    Nr. crt.Nr. crt.   ATCDCI
     
    A02 ANTIACIDE, ANTIULCEROASE, ANTIFLATULENTE
             
    11   A02BX05BISMUTHI SUBCITRAS
     
    A03 ANTISPASTICE, ANTICOLINERGICE ŞI STIMULANTE PERISTALTICE
             
    21   A03AD01PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM
    32   A03AD02DROTAVERINUM
    43   A03BA01ATROPINUM
    54   A03BB01BUTYLSCOPOLAMMONN BROMIDUM
    65   A03DA02COMBINAŢII
    76   A03EAN1COMBINAŢII
     
    A05 TERAPIA VEZICULEI BILIARE ŞI A FICATULUI
             
    81   A05BAN3COMBINAŢII
    92   A05BAN4COMBINAŢII
     
    A06 LAXATIVE
             
    101   A06AD65COMBINAŢII
     
    A07 ANTIDIAREICE, ANTIINFLAMATOARE, ANTIINFECŢIOASE INTESTINALE
             
    111   A07AX03NIFUROXAZIDUM
    122   A07XA04RACECADOTRILUM
     
    A11 VITAMINE
             
    131   A11BDN2COMBINAŢII
    142   A11AH02PYRIDOXINUM
    153   A11CA01RETINOLUM
    164   A11CBN1COMBINAŢII
    175   A11CC01ERGOCALCIFEROLUM
    186   A11CC02DIHYDROTACHYSTEROLUM
    197   A11CC04CALCITRIOLUM
    208   A11CC05COLECALCIFEROLUM
    219   A11CG20COMBINAŢII
    2210   A11DA01THIAMINUM
    2311   A11DAN1BENFOTIAMINUM
    2412   A11DBN1COMBINAŢII
    2513   A11GA01ACIDUM ASCORBICUM
    2614   A11HA03TOCOFERSOLANUM
    2715   A11HA04RIBOFLAVINUM
     
    A12 SUBSTANŢE MINERALE
             
    281   A12AA03CALCII GLUCONAS
    292   A12AXN1CALCII ET MAGNESII GLUTAMOLACTAS
    303   A12CD01NATRII FLUORIDUM
     
    A14 ANABOLICE SISTEMICE
             
    311   A14AA03METANDIENONUM
     
    A16 ALTE PRODUSE PENTRU TRACTUL DIGESTIV ŞI METABOLISM
             
    321   A16AA01CARNITINUM
    332   A16AXN1DIVERSE
     
    B02 ANTIHEMORAGICE
             
    341   B02BX01ETAMSYLATUM
    352   B02BX02CARBAZOCHROMI SALICYLAS
     
    B03 ANTIANEMICE
             
    361   B03AA03FERROSI GLUCONAS
    372   B03AD04COMBINAŢII
    383   B03ABN1FERROCHOLINATUM
    394   B03AD02COMBINAŢII
    405   B03AD03COMBINAŢII
    416   B03AE01COMBINATII
    427   B03AE10COMBINAŢII
    438   B03BA01CYANOCOBALAMINUM
    449   B03BA51COMBINAŢII
    4510   B03BB01ACIDUM FOLICUM
    4611   B03XA02DARBEPOETINUM ALFA
     
    C02 ANTIHIPERTENSIVE
             
    471   C02AC06RILMENIDINUM
    482   C02LA51COMBINAŢII
     
    C04 VASODILATATOARE PERIFERICE
             
    491   C04AD02XANTINOLI NICOTINAS
    502   C04AE01CODERGOCRINUM
     
    C05 VASOPROTECTOARE
             
    511   C05AA01COMBINAŢII
    522   C05AA08COMBINAŢII
    533   C05AA09COMBINAŢII
    544   C05AD01COMBINAŢII
    555   C03BX01CALCII DOBESILAS
     
    C07 BETABLOCANTI
             
    561   C07AB08CELIPROLOLUM
    572   C07EBN1COMBINAŢII
    583   C07NAN1COMBINAŢII
     
    C08 BLOCANTI DE CALCIU
             
    591   C08CA06NIMODIPINUM
    602   C08CA07NISOLDIPINUM
     
    C10 HIPOLIPEMIANTE
             
    611   C10AD02ACIDUM NICOTINICUM
    622   C10AXCOMBINAŢII
     
    D01 ANTIFUNGICE DE UZ DERMATOLOGIC
             
    631   D01AC05ISOCONAZOLUM
    642   D01AC08KETOCONAZOLUM
    653   D01AC10COMBINAŢII
    664   D01AC52COMBINAŢII
    675   D01AE14CICLOPIROXUM
    686   D01AE18TOLNAFTATUM
     
    D03 PREPARATE PENTRU TRATAMENTUL RĂNILOR ŞI ULCERELOR
             
    691   D03AXN0COMBINAŢII
    702   D03AXN1DIVERSE
    713   D03AXN2COMBINAŢII
     
    D05 ANTIPSORIAZICE
             
    721   D05AC01DITHRANOLUM
    732   D05AC51COMBINAŢII
    743   D05AXN1COMBINAŢII
     
    D06 ANTIBIOTICE ŞI CHIMIOTERAPICE DE UZ DERMATOLOGIC
             
    751   D06AA04TETRACYCLINUM
    762   D06AX01ACIDUM FUSIDICUM
    773   D06BBN1COMBINAŢII
    784   D06CN01COMBINAŢII
     
    D07 CORTICOSTEROIZI DE UZ DERMATOLOGIC
             
    791   D07AB03COMBINAŢII
    802   D07AB10ALCLOMETAZONUM
    813   D07AC01BETAMETHASONUM
    824   D07AC04FLUOCINOLONI ACETONIDUM
    835   D07AC05FLUOCORTOLONUM
    846   D07AC17FLUTICASONUM
    857   D07XCN1COMBINAŢII
    868   D07CA01COMBINAŢII
    879   D07CB01COMBINAŢII
    8810   D07CC01COMBINAŢII
    8911   D07CC02COMBINAŢII
    9012   D07XB02COMBINAŢII
    9113   D07XC01COMBINAŢII
    9214   D07XC03COMBINAŢII
    9315   D07XC04COMBINAŢII
     
    D10 PREPARATE ANTIACNEICE
             
    941   D10AD01TRETINOINUM
    952   D10AD54COMBINAŢII
    963   D10AF52COMBINAŢII
    974   D10AF02ERYTHROMYCINUM
     
    D11 ALTE PREPARATE DE UZ DERMATOLOGIC
             
    981   D11AX15PIMECROLIMUS
    992   D11AX10FINASTERIDUM
    1003   D11AXN4COMBINAŢII
     
    G01 ANTIINFECŢIOASE ŞI ANTISEPTICE GINECOLOGICE
             
    1011   G01AA02NATAMYCINUM
    1022   G01AA51COMBINAŢII
    1033   G01AF01METRONIDAZOLUM
    1044   G01AF04MICONAZOLUM
    1055   G01AF07ISOCONAZOLUM
    1066   G01AF15BUTOCONAZOLUM
    1077   G01AF20COMBINAŢII
    1088   G01AX05NIFURATELUM
    1099   G01AX12COMBINAŢII
    11010   G01AXN1COMBINAŢII
    11111   G01BDN1COMBINAŢII
     
    G03 HORMONII SEXUALI ŞI MODULATORII SISTEMULUI GENITAL
             
    1121   G03AC02LYNESTRENOLUM
    1132   G03AC03LEVONORGESTRELUM
    1143   G03AC06MEDROXYPROGESTERONUM
    1154   G03CA57ESTROGENI CONIUNCTI
    1165   G03DB04NOMEGESTROLUM
    1176   G03GA01GONADOTROPHINUM CHORIONICUM
    1187   G03GA07LUTROPINUM ALFA
    1198   G03GAN0MENOTROPINUM
    1209   G03HA01CYPROTERONUM
     
    G04 MEDICAŢIA APARATULUI URINAR
             
    1211   G04BCN1COMBINAŢII
    1222   G04BD07TOLTERODINUM
    1233   G04BD08SOLIFENACINUM SUCCINATE
     
    H01 HORMONI HIPOFIZARI, HIPOTALAMICI ŞI ANALOGI
             
    1241   H01AC01SOMATROPINUM
    1252   H01AX01PEGVISOMANTUM
    1263   H01CB02OCTREOTIDUM
    1274   H01CB03LANREOTIDUM
    1285   H01CC01GANIRELIXUM
    1296   H01CC02CETRORELIXUM
     
    H03 TERAPIA TIROIDEI
             
    1301   H03AA03COMBINAŢII
    1312   H03AAN1COMBINAŢII
     
    J01 ANTIBIOTICE
             
    1321   J01BA01CHLORAMPHENICOLUM
    1332   J01FA15TELITROMICINUM
    1343   J01CR50COMBINAŢII
    1354   J01DA04/J01DB04CEFAZOLINUM
    1365   J01DA07/J01DC03CEFAMANDOLUM
    1376   J01DA10/J01DD01CEFOTAXIMUM
    1387   J01DA11/J01DD02CEFTAZIDIMUM
    1398   J01DA13/J02DD04CEFTRIAXONUM
    1409   J01DA17/J01DC06CEFONICIDUM
    14110   J01DA23/J01DD08CEFIXIMUM
    14211   J01DA32/J01DD12CEFOPERAZONUM
    14312   J01DA37/J01DE02CEFPIROMUM
    14413   J01DA39/J01DD14CEFTIBUTENUM
    14514   J01DA41/J01DC10CEFPROZILUM
    14615   J01EB05SULFAFURAZOLUM
    14716   J01FA02SPIRAMYCINUM
    14817   J01FA06ROXITHROMYCINUM
    14918   J01GB04KANAMICINUM
    15019   J01MA03PEFLOXACINUM
    15120   J01XB01COLISTINUM
    15221   J01GB01TOBRAMYCINUM
    15322   J01GBO7NETILMICINUM
     
    M01 PREPARATE ANTIINFLAMATOARE ŞI ANTIREUMATICE
             
    1541   M01AA01PHENYLBUTAZONUM
    1552   M01AB01INDOMETACINUM
    1563   M01AB15KETOROLACUM TROMETHAMIN
    1574   M01AB15TROMETAMINUM
    1585   M01AB16ACECLOFENACUM
    1596   M01AB55COMBINAŢII
    1607   M01AB55DICLOFENACUM + MISOPROSTOLUM
    1618   M01AC05LORNOXICAMUM
    1629   M01AE01IBUPROFENUM
    16310   M01AE02NAPROXENUM
    16411   M01AG01ACIDUM MEFENAMICUM
    16512   M01AH04PARECOXIBUM
    16613   M01AX02ACIDUM NIFLUMICUM
    16714   M01AX05GLUCOSAMINUM
    16815   M01BXN3PLANTE
     
    M02 PREPARATE TOPICE PENTRU LEZIUNI ŞI ALGII MUSCULARE
             
    1691   M02ACN3COMBINAŢII
     
    M03 MIORELAXANTE
             
    1701   M03BB03CHLORZOXAZONUM
    1712   M03BX04TOLPERISONUM
     
    M09 ALTE MEDICAMENTE PENTRU AFECŢIUNILE SISTEMULUI MUSCULO-SCHELETIC
             
    1721   M09AB52COMBINAŢII
    1732   M09AX01ACIDUM HIALURONICUM
    1743   M09AXN2DIVERSE
     
    N02 ANALGEZICE
             
    1751   N02AA59COMBINAŢII
    1762   N02AD01PENTAZOCINUM
    1773   N02AX52COMBINAŢII
    1784   N02BA71COMBINAŢII
    1795   N02BB02METAMIZOLUM NATRICUM
    1806   N02CA52COMBINAŢII
     
    N05 PSIHOLEPTICE
             
    1811   N05AA02LEVOMEPROMAZINUM
    1822   N05AA07CHLORPROETHAZINUM
    1833   N05BA05CLORAZEPAS DIKALII
    1844   N05BA06LORAZEPAMUM
    1855   N05BA23TOFISOPAMUM
    1866   A03CA02COMBINAŢII
    1877   N05BC01MEPROBAMATUM
    1888   N05BE01BUSPIRONUM
    1899   N05CB02COMBINAŢII
    19010   N05CD03FLUNITRAZEPAMUM
    19111   N05CD08MIDAZOLAMUM
    19212   N05CD13CINOLAZEPAMUM
    19313   N07XX02RILUZOLUM
     
    N06 PSIHOANALEPTICE
             
    1941   N06AA09AMITRIPTYLINUM
    1952   N06AA12DOXEPINUM
    1963   N06AA21MAPROTILINUM
    1974   N06BA09ATOMOXETINUM
    1985   N06BX02PYRITINOLUM
    1996   N06BX03PIRACETAMUM
    2007   N06BX16PRAMIRACETAMUM
    2018   N06BX18VINPOCETINUM
    2029   N06BXN2MECLOSULFONATUM
    20310   N06DX02TROXERUTINUM (COMBINAŢII)
     
    N07 ALTE PREPARATE CU ACŢIUNE ASUPRA SISTEMULUI NERVOS
             
    2041   N07CA02CINNARIZINUM
    2052   N07CA52COMBINAŢII
    2063   N07XX02RILUZOLUM
     
    P01 PREPARATE ANTIPROTOZORE
             
    2071   P01AC01COMBINAŢII
    2082   P01AX08TENONITROZOLUM
     
    P02 PREPARATE ANTIHELMINTICE
             
    2091   P02CC01PYRANTELUM
     
    P03 ECTOPARAZITICIDE (INCLUSIV SCABICIDE)
             
    2101   P03AAN1COMBINAŢII
    2112   P03AAN1SULFUR
    2123   P03AC04PERMETHRINUM
    2134   P03AX01BENZYLUM BENZOICUM
     
    R01 PREPARATE NAZALE
             
    2141   R01AD05BUDESONIDUM
    2152   R01ADN1COMBINAŢII
    2163   R01AD07TIXOCORTOLUM
    2174   R01AD08FLUTICASONUM
    2185   R01AD09MOMETASONUM
    2196   R01BA52COMBINAŢII
     
    R02 PREPARATE PENTRU ZONA ORO-FARINGIANĂ
             
    2201   R02AB03FUSAFUNGINUM
    2212   R02AB04COMBINATII
     
    R03 ANTIASTMATICE
             
    2221   R03AB03ORCIPRENALINUM
    2232   R03AK03COMBINAŢII
    2243   R03AK07COMBINAŢII
    2254   R03BA08CICLESONIDUM
    2265   R03CA02EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
    2276   R03CC02SALBUTAMOLUM
    2287   R03CC03TERBUTALINUM
    2298   R03DA74COMBINAŢII
    2309   R03DX03FENSPIRIDUM
     
    RO5 PREPARATE PENTRU TRATAMENTUL TUSEI
             
    2311   R05CB03CARBOCISTEINUM
    2322   R05CB13DORNAZA ALFA
    2333   R05CB15ERDOSTEINUM
     
    R06 ANTIHISTAMINICE DE UZ SISTEMIC
             
    2341   R06AA04CLEMASTINUM
    2352   R06AD02PROMETHAZINUM
    2363   R06AD07MEQUITAZINUM
    2374   R06AE05MECLOZINUM
    2385   R06AE09LEVOCETIRIZINUM
    2396   R06AX02CYPROHEPTADINUM
    2407   R06AX17KETOTIFENUM
     
    S01 PRODUSE OFTALMOLOGICE
             
    2411   S01AA01CHLORAMPHENICOLUM
    2422   S01AA11GENTAMICINUM
    2433   S01AA12TOBRAMYCINUM
    2444   S01AA13ACIDUM FUSIDICUM
    2455   S01AA24KANAMYCINUM
    2466   S01AA30COMBINAŢII
    2477   S01AD03ACICLOVIRUM
    2488   SO1AX11OFLOXACINUM
    2499   S01AX12NORFLOXACINUM
    25010   S01BA01DEXAMETHASONUM
    25111   S01BA04PREDNISOLONUM
    25212   S01BA06BETAMETHASONUM
    25313   S01BA07COMBINAŢII
    25414   S01BA07FLUOROMETHOLONUM
    25515   S01BA11DESONIDUM
    25616   S01BC01INDOMETACINUM
    25717   S01BC06PIROXICAMUM
    25818   S01CA01COMBINAŢII
    25919   S01CA03COMBINAŢII
    26020   S01CA05COMBINAŢII
    26121   S01CA07COMBINAŢII
    26222   S01EB01PILOCARPINUM
    26323   SO1ED51COMBINAŢII
    26424   S01FA01ATROPINUM
    26525   S01FB01PHENYLEPHRINUM
    26626   S01GX05LODOXAMIDUM
    26727   S01GX06EMEDASTINUM
    26828   S01XA08ACETYLCYSTEINUM
    26929   SO1XA11NANDROLONUM
    27030   S01XA12DEXPANTHENOLUM
    27131   S01XAN1DIVERSE
    27232   S01XA20DIVERSE
     
    S02 PREPARATE PENTRU URECHI
             
    2731   S02CA05COMBINAŢII
     
    S03 PRODUSE OFTALMOLOGICE ŞI AURICULARE
             
    2741   S03AA08CHLORAMPHENICOLUM
    2752   S03CA01COMBINAŢII
  -------