HOTĂRÂRE nr. 1.914 din 22 decembrie 2006pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor cap. VI din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 29 decembrie 2006  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 142 alin. (2) și al art. 143 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, cu modificările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor cap. VI din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, cu modificările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul administrației și internelor,
  Mircea Nicu Toader,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Radu Stroe
  Ministrul economiei și comerțului,
  Varujan Vosganian
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Anton Niculescu,
  secretar de stat
  Ministrul integrării europene,
  Anca Daniela Boagiu
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu
  București, 22 decembrie 2006.Nr. 1.914.  +  AnexăNORME METODOLOGICE
  de aplicare a prevederilor cap. VI din Legea nr. 295/2004
  privind regimul armelor și al munițiilor,
  cu modificările ulterioare