HOTĂRÂRE nr. 1.751 din 6 decembrie 2006pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea comună*) semnată la Zagreb la 12 septembrie 2006 şi, respectiv, la Bucureşti la 5 octombrie 2006, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnat la Bucureşti la 26 mai 2004
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 10 ianuarie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele şi al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă amendamentul convenit prin scrisoarea comună semnată la Zagreb la 12 septembrie 2006 şi, respectiv, la Bucureşti la 5 octombrie 2006, între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnat la Bucureşti la 26 mai 2004 şi ratificat prin Legea nr. 389/2004, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuMinistrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Radu Mircea Berceanup. Ministrul afacerilor externe,Anton Niculescu,secretar de statBucureşti, 6 decembrie 2006.Nr. 1.751.------ Notă *) Traducere.  +  AMENDAMENTROMÂNIAMINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEDomnului Anand K. Seth, directorUnitatea de ţară pentru Europa Centrală şi de SudRegiunea Europa şi Asia Centrală7 august 2006Referitor: Proiectul de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă - amendament la Acordul de împrumutStimate domn,Ca urmare a analizei întreprinse de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului asupra situaţiei juridice a clădirilor ce urmează a fi consolidate în cadrul Componentei B a acestui proiect, s-a dovedit că unele dintre obiectivele selectate sunt în "proprietatea privată" a companiilor naţionale, deja privatizate sau în curs de privatizare.Pentru a clarifica aspectele de ordin juridic ce ar putea apărea pe parcursul implementării Proiectului, am dori să vă adresăm respectuos rugămintea de a fi de acord cu propunerea noastră, constând în amendarea Acordului de împrumut, în sensul înlocuirii paragrafului 1 al părţii B a Proiectului după cum urmează:"1. consolidarea clădirilor publice de importanţă vitală" se va înlocui cu:"1. consolidarea clădirilor publice de importanţă vitală şi a celor în care se desfăşoară servicii publice de importanţă vitală"În aşteptarea unui răspuns favorabil la cele de mai sus, rămân
     
    A dumneavoastră sinceră,
    Alice Bîtu,
    secretar de stat
  Copie pentru:-------------Doamna Arabela Negulescu,director de ţară temporarBiroul Băncii Mondiale
         
    BANCA MONDIALĂ BANCA INTERNAŢIONALĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERNAŢIONALĂBiroul regional pentru Europa centrală şi de sud Trg. J.F. Kennedya 6B 10000, Zagreb, CroaţiaTel: (385) 1 235-7222 Fax: (385) 1 235-7293
        12 septembrie 2006
    Excelenţei Sale, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu, ministrul finanţelor publice Ministerul Finanţelor Publice Bucureşti, România  
  România: Proiectul de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă (Împrumut nr. 4736-RO) - al doilea amendament la Acordul de împrumutStimate domnule ministru,Ne referim la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca), pentru proiectul mai sus menţionat, datat 26 mai 2004, astfel cum a fost amendat prin intermediul scrisorii datate 2 noiembrie 2005 (Acordul), şi la scrisoarea datată 7 august 2006, din partea doamnei Alice Bîtu, secretar de stat, Ministerul Finanţelor Publice, prin care se solicită un amendament la Acord.Suntem de acord cu cererea dumneavoastră şi prin aceasta Acordul se amendează după cum urmează (modificările sunt evidenţiate cu italice):1. Paragraful 1 al părţii B (Reducerea riscului seismic) a anexei nr. 2 (Descrierea Proiectului) la Acord se amendează şi se citeşte după cum urmează:"1. consolidarea clădirilor publice de importanţă vitală şi a clădirilor în care se desfăşoară servicii publice de importanţă vitală în situaţii de urgenţă."Vă rugăm să confirmaţi acordul dumneavoastră în legătură cu cele de mai sus, în numele României, prin semnarea, datarea şi returnarea unui exemplar din prezenta scrisoare. Acest amendament va deveni efectiv la momentul primirii unui exemplar contrasemnat al acestei scrisori.
     
    Al dumneavoastră sincer,
    Anand K. Seth,
    director
    Europa Centrală şi de Sud
    Regiunea Europa şi Asia Centrală
  De acord:--------ROMÂNIADe către: Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,reprezentant autorizatTitlu: ministrul finanţelor publiceData: 5 octombrie 2006 -------