LEGE nr. 511 din 29 decembrie 2006pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/2006 privind utilizarea suplimentelor nutritive de către sportivi
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 10 ianuarie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 59 din 30 august 2006 privind utilizarea suplimentelor nutritive de către sportivi, adoptată în temeiul art. 1 pct. V.9 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 31 august 2006, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 2, literele b)-d) vor avea următorul cuprins:"b) precursori ai hormonilor androgeni - substanţe capabile să stimuleze secreţia de hormoni androgeni în organism peste limitele fiziologice; c) contaminare - prezenţa unei substanţe interzise sau a unui precursor al hormonilor androgeni într-un supliment nutritiv ca rezultat al producţiei, fabricaţiei, prelucrării, preparării, tratamentelor, împachetării, ambalării, transportului sau manipulării; d) nutrienţi - substanţe nutritive, respectiv protide, lipide, glucide, vitamine, macro- şi microelemente minerale şi/sau preparate prelucrate sub formă de tablete, capsule, drajeuri, pulberi sau lichide care au în compoziţia lor macro- şi micronutrienţi şi/sau alte substanţe comestibile, care sunt consumate în cantităţi definite, în mod suplimentar faţă de aportul alimentar obişnuit."2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Sportivul, astfel cum este definit la art. 3 pct. 1 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, poate utiliza suplimente nutritive numai pe bază de prescripţie medicală, prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 227/2006 aplicându-se în mod corespunzător. (2) Este interzisă prescrierea, recomandarea sau oferirea către sportivi a suplimentelor nutritive care conţin precursori ai hormonilor androgeni şi/sau substanţe interzise."3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Producătorii şi cei care comercializează suplimente nutritive au obligaţia de a proceda la etichetarea corespunzătoare a acestora. (2) Eticheta trebuie să cuprindă: a) numele categoriilor de nutrienţi sau de substanţe din compoziţia produsului ori o indicaţie a naturii acestor nutrienţi sau substanţe; b) doza din produs care este recomandată pentru consumul zilnic; c) o atenţionare că suplimentele nutritive nu trebuie să înlocuiască un regim alimentar adecvat; d) o atenţionare cu menţiunea «INTERZIS SPORTIVILOR» în cazul în care respectivul supliment nutritiv conţine substanţe interzise şi/sau precursori ai hormonilor androgeni."4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Suplimentele nutritive pot fi testate, din punct de vedere al contaminării cu precursori ai hormonilor androgeni şi/sau substanţe interzise, de către un laborator de control doping certificat ISO 17025 numai la cererea expresă a Agenţiei Naţionale Anti-Doping ori a persoanei fizice şi/sau juridice implicate într-un caz de dopaj. (2) Costurile analizei suplimentelor nutritive sunt suportate de solicitant."5. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) se sancţionează potrivit prevederilor cap. IX din Legea nr. 227/2006."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 29 decembrie 2006.Nr. 511.---