ORDIN nr. 1.258 din 20 noiembrie 2006privind aprobarea Metodologiei şi a Instrucţiunilor tehnice pentru elaborarea schemelor directoare
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 10 ianuarie 2007    În temeiul prevederilor art. 43, 44 şi art. 110 lit. o) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia pentru elaborarea schemelor directoare, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă Instrucţiunile tehnice pentru elaborarea schemelor directoare, prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin.  +  Articolul 3Pentru elaborarea schemelor directoare se va avea în vedere harta ecoregiunilor la nivelul Europei, prezentată în anexa nr. 3 la prezentul ordin.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.--------- Notă *) Anexele nr. 1-3 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Attila Korodi,secretar de statBucureşti, 20 noiembrie 2006.Nr. 1.258.---------