HOTĂRÂRE nr. 1.877 din 21 decembrie 2006pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 9 ianuarie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 9 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 14 se abrogă.2. Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,Zsolt Nagyp. Ministrul administraţiei şi internelor,Mircea Nicu Toader,secretar de statMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 21 decembrie 2006.Nr. 1.877.  +  Anexa (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 744/ 2003)Nr. maxim de posturi: 158, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministruluiSTRUCTURA ORGANIZATORIC☻a Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei  ┌──────────────────────┐ ┌────────────┐ ┌───────────────────────┐ │CABINETUL MINISTRULUI ├────────┤ ├───────┤ COMPARTIMENTUL DE │ └──────────────────────┘ │ │ │ INFORMARE PUBLICĂ ŞI │                                 │ │ │ DE RELAŢII CU PRESA │ ┌──────────────────────┐ │ │ └───────────────────────┘ │ CONSILIER DIPLOMATIC ├────────┤ │ └──────────────────────┘ │ │ ┌───────────────────────┐                                 │ ├───────┤ COMPARTIMENTUL │ ┌──────────────────────┐ │ MINISTRU │ │ DE CONTROL │ │COMPARTIMENTUL ├────────┤ │ └───────────────────────┘ │INFORMAŢII CLASIFICATE│ │ │ └──────────────────────┘ │ │ ┌───────────────────────┐                                 │ ├───────┤COMPARTIMENTUL DE AUDIT│ ┌──────────────────────┐ │ │ └───────────────────────┘ │UNITATE POLITICI ├────────┤ │ │PUBLICE***) │ │ │ └──────────────────────┘ │ │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐                                 └──────┬─────┴─ ─ ─ ─│UNITĂŢI DE MANAGEMENT │                                        │ AL PROIECTELOR**)                                        │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘                                        │  ┌──────────────────────┬──────────────┼──────────────┬────────────────────┐  │ │ │ │ │  │ ┌────────┐ ┌───┴────┐ ┌───┴────┐ ┌───┴────┐ ┌────────┐ │  │ │CABINET │ │SECRETAR│ │SECRETAR│ │SECRETAR│ │CABINET │ │  │ │SECRETAR├────┤DE STAT │ │GENERAL │ │DE STAT ├───┤SECRETAR│ │  │ │DE STAT │ └───┬────┘ └┬──────┬┘ └──────┬─┘ │DE STAT │ │  │ └────────┘ │ │ │ │ └────────┘ │  │ │ │ │ │ │  │ │ │ │ │ │  │ │ │ │ │ │ ┌┴─────────┐ ┌────────┴──┐ ┌─────┴────┐┌┴───────┐ ┌──┴─────┐ ┌────────┴──┐ │DIRECŢIA │ │DIRECŢIA │ │DIRECTIA ││DIRECTIA│ │DIRECŢIA│ │ORGANISMUL │ │INTEGRARE │ │PENTRU │ │ECONOMICĂ,││JURIDICĂ│ │GENERALĂ│ │INTERMEDIAR│ │EUROPEANĂ │ │COMUNICAŢII│ │RESURSE │└────────┘ │PENTRU │ │PENTRU │ │ŞI RELAŢII│ │ŞI │ │UMANE ŞI │ │TEHNOLO-│ │PROMOVAREA │ │INTERNA- │ │PROGRAME │ │ADMINIS- │ │GIA │ │SOCIETĂŢII │ │ŢIONALE │ │EUROPENE │ │TRATIVĂ │ │INFORMA-│ │INFORMA- │ └──────────┘ └───────────┘ └──────────┘ │ŢIEI ŞI │ │ŢIONALE*) │                                                       │PROGRAME│ └───────────┘                                                       │EUROPENE│                                                       │ÎN │                                                       │DOMENIUL│                                                       │IT │                                                       └────────┘  *) Se organizează şi funcţionează la nivel de direcţie generală  **) Se înfiinţează ca unitate fără personalitate juridică, distinctă de      structura organizatorică a ministerului  ***) Se organizează şi funcţionează la nivel de compartiment.----