LEGE nr. 543 din 1 octombrie 2002 (*actualizata*)privind gratierea unor pedepse şi înlăturarea unor măsuri şi sancţiuni(actualizata până la data de 3 aprilie 2003*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------------**) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 4 octombrie 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 3 aprilie 2003, cu modificările şi completările aduse de: DECIZIA nr. 86 din 27 februarie 2003; DECIZIA nr. 89 din 27 februarie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 2 aprilie 2003.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se gratiaza în intregime pedepsele cu inchisoare până la 5 ani inclusiv, precum şi pedepsele cu amendă aplicate de instantele de judecată.  +  Articolul 2Prevederile art. 1 se aplică indiferent de modalitatea de executare a pedepsei inchisorii dispusa de instanţa.  +  Articolul 3Se inlatura măsura internarii într-un centru de reeducare luata de către instantele de judecată faţă de minorii care au savarsit fapte prevăzute de legea penala.  +  Articolul 4 (1) Prevederile art. 1 şi 2 nu se aplică celor condamnati pentru infractiuni savarsite în stare de recidiva şi celor care sunt recidivisti prin condamnari anterioare. (2) Nu beneficiaza de prevederile art. 1-3 cei cărora li s-au aplicat pedepse sau măsuri educative pentru urmatoarele infractiuni:A. Infractiuni reglementate de Codul penal:1. infractiunile contra sigurantei statului, prevăzute în art. 155-173;2. infractiunile de omor, prevăzute în art. 174-176;3. vatamarea corporala grava, prevăzută în art. 182;4. lovirile sau vatamarile cauzatoare de moarte, prevăzute în art. 183;5. lipsirea de libertate în mod ilegal, prevăzută în art. 189;6. violarea de domiciliu, prevăzută în art. 192 alin. 2;7. santajul, prevăzut în art. 194;8. violul, prevăzut în art. 197;9. actul sexual cu un minor, prevăzut în art. 198 alin. 2-4;10. perversiunea sexuala, prevăzută în art. 201 alin. 2-5;11. incestul, prevăzut în art. 203;12. furtul de autovehicule, precum şi furtul calificat, prevăzute în art. 209 alin. 1 lit. a), b), d) şi g), alin. 2 şi 3 în redactarea anterioara Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 207/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 22 noiembrie 2000, în art. 209 alin. 1-4 în redactarea anterioara Legii nr. 456/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 207/2000 privind modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului de procedura penala, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, şi în art. 209 alin. 2-4, în redactarea în vigoare;13. talharia, prevăzută în art. 211;14. pirateria, prevăzută în art. 212;15. inselaciunea, prevăzută în art. 215 alin. 2-5;16. delapidarea, prevăzută în art. 215^1 alin. 2;17. ultrajul, prevăzut în art. 239 alin. 2 şi 3;18. abuzul în serviciu în forma calificata, prevăzut în art. 248^1;19. luarea de mita, prevăzută în art. 254;20. darea de mita, prevăzută în art. 255;21. primirea de foloase necuvenite, prevăzută în art. 256;22. traficul de influenţa, prevăzut în art. 257;23. tortura, prevăzută în art. 267^1;24. represiunea nedreapta, prevăzută în art. 268;25. evadarea, prevăzută în art. 269;26. inlesnirea evadarii, prevăzută în art. 270;27. neindeplinirea cu stiinta a indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lor defectuoasa, prevăzută în art. 274 alin. 2;28. parasirea postului şi prezenta la serviciu în stare de ebrietate, prevăzute în art. 275 alin. 3;29. distrugerea şi semnalizarea falsa, prevăzute în art. 276;30. nerespectarea regimului armelor şi munitiilor, prevăzută în art. 279;31. nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive, prevăzută în art. 279^1;32. falsificarea de monede sau de alte valori, prevăzută în art. 282;33. falsificarea de valori straine, prevăzută în art. 284;34. detinerea de instrumente în vederea falsificarii de valori, prevăzută în art. 285;35. falsul material în inscrisuri oficiale, prevăzut în art. 288;36. falsul intelectual, prevăzut în art. 289;37. falsul în inscrisuri sub semnatura privată, prevăzut în art. 290;38. uzul de fals, prevăzut în art. 291;39. deturnarea de fonduri, prevăzută în art. 302^1 alin. 2;40. nerespectarea dispoziţiilor privind importul de deseuri şi reziduuri, prevăzută în art. 302^2 alin. 2;41. contaminarea venerica şi transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit, prevăzute în art. 309;42. traficul de stupefiante, prevăzut în art. 312;43. falsificarea de alimente sau alte produse, prevăzută în art. 313;44. punerea în primejdie a unei persoane în neputinta de a se ingriji, prevăzută în art. 314;45. relele tratamente aplicate minorului, prevăzute în art. 306;46. incaierarea, prevăzută în art. 322 alin. 3 teza II;47. asocierea pentru savarsirea de infractiuni, prevăzută în art. 323;48. proxenetismul, prevăzut în art. 329;49. dezertarea, prevăzută în art. 332;50. zborul neautorizat, prevăzut în art. 340 alin. 2.B. Infractiuni reglementate de legi speciale:1. infractiunile prevăzute în art. 19-21 din Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţionala a României;2. infractiunile prevăzute în art. 109, 110 şi 115 din Decretul nr. 443/1972 privind navigatia civila;3. infractiunile prevăzute în art. 175-181 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României;4. infractiunile prevăzute în art. 276 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată;5. infractiunile prevăzute în art. 85 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicată;6. infractiunile prevăzute în art. 7-18 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sanctionarea faptelor de corupţie;7. infractiunile prevăzute în art. 10-16 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale;8. infractiunile prevăzute în art. 23 şi 24 din Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea şi sanctionarea spalarii banilor;9. infractiunile prevăzute în art. 2-14 din Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. (3) De asemenea, nu beneficiaza de prevederile prezentei legi cei care au savarsit infractiuni, altele decat cele prevăzute la alin. (2), pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii mai mare de 15 ani.  +  Articolul 5Sanctiunile cu inchisoare aplicate prin hotărâri judecătorești definitive pentru contraventii nu se mai executa.  +  Articolul 6Gratierea nu se aplică celor care nu au inceput executarea pedepsei inchisorii, a masurii internarii într-un centru de reeducare sau a sanctiunii contraventionale, deoarece s-au sustras de la executarea acestora, precum şi celor care au inceput executarea, dar ulterior s-au sustras.  +  Articolul 7Persoanele gratiate care, în curs de 3 ani, savarsesc cu intentie o infractiune vor executa, pe lângă pedeapsa stabilita pentru acea infractiune, şi pedeapsa sau restul de pedeapsa ramas neexecutat ca urmare a aplicarii prezentei legi.  +  Articolul 8Dispozitiile prezentei legi privesc pedepsele, masurile şi sanctiunile aplicate pentru fapte savarsite până la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.--------------Art. 8 a fost modificat de articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 3 aprilie 2003.Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 12 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUBucureşti, 1 octombrie 2002.Nr. 543.-----------