LEGE nr. 514 din 29 decembrie 2006privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează identificarea și înregistrarea ecvinelor și constituirea unei baze de date pentru acestea
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 9 ianuarie 2007  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49 din 28 iunie 2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează identificarea și înregistrarea ecvinelor și constituirea unei baze de date pentru acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 30 iunie 2006, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul III punctul 1, după alineatul (5) al articolului 29^2 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie «Prof. G. K. Constantinescu» va preda Autorității Hipice Naționale softul, microcipurile și cititoarele pentru microcipuri, după achiziționare.2. Articolul IV va avea următorul cuprins:  +  Articolul IVAutoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor va preda Autorității Hipice Naționale informațiile privind identificarea și înregistrarea ecvinelor existente, deținute de aceasta la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență.3. La articolul V, punctul 3 se abrogă.4. La articolul V, punctul 4 se abrogă.5. La articolul V, punctul 5 se abrogă.6. La articolul V, punctul 7 se abrogă.7. La articolul V punctul 8, după alineatul (8) al articolului 34^1 se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:(9) Cheltuielile pentru întreținerea cabalinelor prevăzute la alin. (1) și cuprinse în deconturile întocmite, începând cu luna ianuarie 2006, de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva în conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 564/2006 privind aprobarea normelor de cheltuieli finanțate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, pentru întreținerea cabalinelor din categoria Herghelia Națională, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 19 septembrie 2006, se finanțează de la bugetul de stat și se decontează direct Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, cu avizul Autorității Hipice Naționale, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.8. La articolul V, punctul 9 se abrogă.9. La articolul V, punctul 10 se abrogă.10. La articolul V, punctul 11 se abrogă.11. La articolul V, punctul 12 se abrogă.12. La articolul V, după punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 13, cu următorul cuprins:13. La anexa nr. 2, după articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 14^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 14^1Autoritatea Hipică Națională utilizează pentru aparatul propriu 11 autoturisme pentru activități specifice, un microbuz și un autoturism de teren, consumul maxim de carburanți pentru un autovehicul fiind de 600 l/lună.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  București, 29 decembrie 2006.Nr. 514.------