ORDIN nr. 1.597 din 11 decembrie 2006pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 8 ianuarie 2007    Având în vedere:- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004;- prevederile art. 146 din titlul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 534/2005 privind acreditarea unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de declarare a donatorilor, de testare, prelevare, coordonare şi transplant;- prevederile Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 722/2006 privind acreditarea unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de bănci de ţesuturi umane, respectiv de utilizator de ţesuturi şi/sau celule umane în scop terapeutic;- prevederile Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.076/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de avizare a donării de la donatorul viu,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se numesc membrii comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, Agenţia Naţională de Transplant, precum şi instituţiile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrulsănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 11 decembrie 2006.Nr. 1.597.  +  Anexa MEMBRII COMISIILOR DE AVIZARE A DONĂRII DE LA DONATORUL VIU  +  Articolul 1Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiinţată în Institutul Clinic Fundeni are următoarea componenţă:- membrii titulari: a) Dr. Rucsandra Manu b) Dr. Daniela Anghel c) Conf. Dr. Cristian Gheorghe- membrii suplinitori: a) Dr. Mănel Stoicescu b) Dr. Alina Stuparu c) Prof. Dr. Mircea Diculescu  +  Articolul 2Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiinţată în Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj - Napoca are următoarea componenţă:- membrii titulari: a) Conf. Dr. Radu Vieru b) Dr. Sempronia Maria Filipoi c) Şef lucrări Dr. Liviu Ghervan- membrii suplinitori: a) Şef lucrări Dr. Adrian Avram b) Psiholog Dana Ioana Rabagala c) Dr. Gheorghiţă Iacob  +  Articolul 3Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiinţată în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara are următoarea componenţă:- membrii titulari: a) Prof. Dr. Doru Bordoş b) Psiholog Rodica Popa c) Prof. Dr. Rodica Avram- membrii suplinitori: a) Prof. Dr. Viorel Şerban b) Dr. Simona Tămăşan c) Dr. Mihai Grecu  +  Articolul 4Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiinţată în Spitalul Clinic "C.I. Parhon" Iaşi are următoarea componenţă:- membrii titulari: a) Şef lucrări Dr. Cristina Gavrilovici b) Asist. Univ. Dr. Şerban Turlioc c) Dr. Carmen Volovăţ- membrii suplinitori: a) Dr. Liviu Oprea b) Şef lucrări Dr. Cristinel Ştefănescu c) Prof. Dr. Gabriel Ungureanu  +  Articolul 5Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiinţată în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa are următoarea componenţă:- membrii titulari: a) Prof. Dr. Constantin Tica b) Prof. Dr. Carol Friedmann c) Conf. Dr. Ion Tiberiu Tofolean- membrii suplinitori: a) Dr. Georgeta Dascăl b) Asist. Univ. Dr. Diana Bandrabur c) Conf. Dr. Adrian Creangă  +  Articolul 6Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiinţată în Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sârbu" Bucureşti are următoarea componenţă:- membrii titulari: a) Dr. Liana Pleş b) Psiholog Genoveva Teleki c) Dr. Mirela Ranga- membrii suplinitori: a) Dr. Sorin Păun b) Dr. Adriana Constantin c) Dr. Sorin Lucian Puia  +  Articolul 7Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiinţată în Spitalul Judeţean Ilfov "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena" are următoarea componenţă:- membrii titulari: a) Dr. Dan Blendea b) Psiholog Alina Minea c) Conf. Dr. Horia Bălan- membrii suplinitori: a) Dr. Minerva Ghinescu b) Dr. Anca Danciu c) Dr. Teodor Bucur  +  Articolul 8Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiinţată în Centrul Medical Hit'adMed-S.R.L. Craiova are următoarea componenţă:- membrii titulari: a) Dr. Valentin Bugeac b) Dr. Anca Chirilă c) Dr. Cristian Georgescu- membrii suplinitori: a) Dr. Adrian Săftoiu b) Psiholog Carmen Rotaru c) Dr. Mihaela Vasile  +  Articolul 9Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiinţată în M.G. - Centrul Internaţional de Reproducere Umană Asistată Timişoara are următoarea componenţă:- membrii titulari: a) Prof. Dr. Doru Bordoş b) Psiholog Adina Berar c) Dr. Cornelia Oană- membrii suplinitori: a) Conf. Dr. Doru Anastasiu b) Dr. Mariana Luca c) Dr. Marius Craina  +  Articolul 10Comisia da avizare a donării de la donatorul viu înfiinţată în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj - Napoca are următoarea componenţă:- membrii titulari: a) Conf. Dr. Radu Vienu b) Dr. Sempronia Maria Filipoi c) Prof. Dr. Marius Bojiţă- membrii suplinitori: a) Şef lucrări Dr. Adrian Avram b) Psiholog Dana Ioana Rabagala c) Prof. Dr. Grigore Băciuţ  +  Articolul 11Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiinţată în Societatea Comercială Centrul Medical "Med New Life" - S.R.L. Bucureşti are următoarea componenţă:- membrii titulari: a) Dr. Marius Liţu b) Psiholog Nicoleta Florentina Vascan c) Cont. Dr. Petre Brătilă- membrii suplinitori: a) Dr. Gabriel Mihail Raicu b) Psiholog Mihaela Preda c) Dr. Cristian Gherasie----------