HOTĂRÂRE nr. 1.865 din 21 decembrie 2006pentru modificarea limitelor valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 8 ianuarie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICLimitele valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, prevăzute la art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: a) Guvernul, pentru valori mai mari de 20 milioane lei; b) ordonatorii principali de credite, pentru valori cuprinse între 3 milioane lei şi 20 milioane lei; c) ceilalţi ordonatori de credite, pentru valori până la 3 milioane lei, cu avizul prealabil al ordonatorului principal de credite.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Radu Mircea BerceanuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 21 decembrie 2006.Nr. 1.865.----------