ORDONANTA Nr. 8 din 23 ianuarie 1996pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată, cu modificările ulterioare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 21 din 30 ianuarie 1996    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. b) din Legea nr. 130/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 29 iunie 1993, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 3 se completează cu un nou alineat, care va avea următorul cuprins:"Drepturile salariale lunare obţinute de personalul didactic de la aceeaşi unitate, în afară salariului corespunzător normei didactice aferente funcţiei de baza, se impozitează separat, fără a se aplică, în cazul acestora, dispoziţiile art. 6 lit. c)."2. Articolul 6 litera g) se modifica şi va avea următorul cuprins:"g) invalizii de gradul I sau II cu drept de muncă, conform dispoziţiilor legale, precum şi persoanele handicapate încadrabile în gradul I sau II de invaliditate, definite potrivit Legii nr. 53/1992 privind protecţia specială a persoanelor handicapate, numai pe baza certificatelor emise de comisiile de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, în condiţiile prevăzute de lege, şi prin care se atesta ca invaliditatea nu îi împiedica în exercitarea profesiei sau a funcţiei.Aceasta prevedere nu se aplică în cazul persoanelor fizice care au calitatea de asociat în cadrul societăţilor comerciale şi al altor agenţi economici şi care îndeplinesc în acelaşi timp şi funcţia de administrator sau orice alta funcţie remunerată în cadrul acestora.Eliberarea certificatelor de atestare a stării de invaliditate sau de persoana handicapata se face numai de către comisiile de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă.Scutirea de la plata impozitului se acordă numai pentru veniturile realizate de salariaţi la unitatea la care au funcţia de baza;"  +  Articolul 2Termenul limita de 60 de zile stipulat de Ordonanţa Guvernului nr. 17/1995, aprobată prin Legea nr. 122/1995, respectiv 17 octombrie 1995, prevăzut pentru revizuirea certificatelor de atestare a stării de invaliditate sau de persoana handicapata, se prelungeşte până la data de 31 martie 1996, în următoarele condiţii: a) persoanele care se prezintă în acest nou termen pentru revizuirea certificatelor şi se încadrează în criteriile prevăzute de lege pentru a primi un nou certificat care da dreptul la scutirea de impozit pe salariu şi primesc un astfel de certificat vor beneficia de aceasta scutire de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe; b) pentru persoanele cărora, prezentindu-se în cadrul noului termen prevăzut de aceasta ordonanţa la comisiile de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, nu li se mai recunoaşte, potrivit criteriilor stabilite de prevederile legale în vigoare, încadrarea în una dintre categoriile de persoane îndrituite sa beneficieze de scutire, aceasta facilitate încetează începând cu data de întâi a lunii în care s-au prezentat la comisie.  +  Articolul 3Prezenta ordonanţă se aplică începând cu veniturile salariale aferente lunii ianuarie 1996.  +  Articolul 4Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, cu modificările ulterioare, se va republica în Monitorul Oficial al României.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea Popescu-------------------