ORDIN nr. 112 din 14 decembrie 2006pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Nr. 15 din 14 decembrie 2006
  • COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
  • Nr. 112 din 14 decembrie 2006
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.034 din 27 decembrie 2006    Având în vedere dispoziţiile art. 11, 124, 126, 278, ale art. 345 alin. (4) şi ale art. 384 şi 385 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului,în temeiul prevederilor art. 420 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi ale art. 1, 2 şi ale art. 7 alin. (1), (3), (10) şi (15) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 514/2002, modificat şi completat prin Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,Banca Naţională a României şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.------ Notă *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.034 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Prezentul ordin şi regulamentul menţionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Banca Naţională a României şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.Preşedintele Consiliului de administraţieal Băncii Naţionale a României,Mugur Constantin IsărescuPreşedintele Comisiei Naţionalea Valorilor Mobiliare,Gabriela Anghelache  +  AnexăREGULAMENT 18 14/12/2006REGULAMENT 23 14/12/2006