DECRET-LEGE nr. 24 din 14 ianuarie 1990privind sancţionarea ocupării abuzive a locuinţelor din fondul locativ de stat
EMITENT
  • C.F.S.N.
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 15 ianuarie 1990    În timpul şi după victoria revoluţiei populare din luna decembrie 1989 unele persoane, înţelegînd în mod greşit sensul şi scopurile revoluţiei, ignorind prevederile legale, au ocupat abuziv unele locuinţe din fondul locativ de stat, fără a tine seama ca mulţi cetăţeni cărora li s-au distrus casele în timpul revoluţiei nu au unde locui şi ca prin fapta lor aduc, în condiţiile actuale, o grava atingere ordinii şi legalităţii în domeniul atribuirii locuinţelor.În vederea restabilirii legalităţii în acest domeniu,Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:  +  Articolul 1Ocuparea unei locuinţe din fondul locativ de stat înainte de încheierea contractului de închiriere constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 ani.  +  Articolul 2Unitatea care are în administrare ori care urmează sa preia în administrare locuinta ocupată abuziv are obligaţia sa aducă la cunoştinţa organelor de urmărire penală ca s-a savirsit fapta prevăzută la art. 1, ori de cîte ori o constata.  +  Articolul 3Urmărirea şi judecarea persoanelor care au savirsit infracţiunea prevăzută la art. 1 se fac de urgenta, potrivit procedurii prevăzute pentru infracţiunile flagrante.Dacă persoanele prevăzute la alin. 1 eliberează locuinta din proprie iniţiativă, în timpul procesului penal, urmărirea sau judecata încetează, iar dacă eliberarea s-a făcut după rămînerea definitivă a hotărîrii de condamnare, pedeapsa nu se mai executa.PREŞEDINTELECONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALEION ILIESCU------------------------