DECIZIE nr. 1.304 din 30 noiembrie 2006privind aprobarea Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate pe piaţa angro
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 20 decembrie 2006



    Având în vedere dispoziţiile art. 8 lit. n) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate pe piaţa angro, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 2Compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, producătorii de gaze naturale, operatorul de transport, operatorii conductelor de alimentare din amonte şi operatorii licentiati pentru distribuţia şi furnizarea gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.  +  Articolul 3Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abroga Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 664/2005 pentru aprobarea Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate pe piaţa angro, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 27 septembrie 2005, cu modificările ulterioare.Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementareîn Domeniul Gazelor Naturale,Ştefan CosmeanuBucureşti, 30 noiembrie 2006.Nr. 1.304.  +  AnexăREGULAMENT 30/11/2006