HOTĂRÂRE nr. 1.792 din 13 decembrie 2006privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "Româniafilm" în domeniul public al unor oraşe, municipii şi/sau judeţe şi în administrarea consiliilor locale sau, după caz, judeţene ale acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 20 decembrie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. II din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 8 alin. (1) şi art. 12 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea imobilelor, alcătuite din clădiri cu destinaţia de cinematograf şi terenul aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "Româniafilm" în domeniul public al unor oraşe, municipii şi/sau judeţe şi în administrarea consiliilor locale sau, după caz, judeţene ale acestora.  +  Articolul 2 (1) Imobilele prevăzute la art. 1 au, de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, destinaţiile stabilite potrivit anexei. (2) Consiliile locale sau, după caz, judeţene care administrează imobilele prevăzute la art. 1 sunt obligate să păstreze destinaţia acestora potrivit anexei.  +  Articolul 3Personalul cinematografelor prevăzute la art. 1 este preluat de consiliile locale sau judeţene, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în condiţiile legii.  +  Articolul 4Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la valoarea de inventar de la data transmiterii.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul culturii şi cultelor,Adrian IorgulescuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 13 decembrie 2006.Nr. 1.792.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor care se transmit din domeniul privat alstatului şi din administrarea Regiei Autonome de Distribuţieşi Exploatare a Filmelor "Româniafilm" îndomeniul public al unor oraşe, municipii şi/sau judeţeşi în administrarea consiliilor locale sau, după caz, judeţene ale acestora
                 
    Nr. crt.Adresa imobiluluiPersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCaracteristicile tehnice ale imobilelorDestinaţieValoare de inventar lei (RON)
    1.Cinematograf "Patria" Mun. Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 50 Jud. BraşovRegia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "România-Film"Consiliul Local BraşovCapacitate (nr. de locuri) - 789  Clădire şi teren:  Suprafaţă desfăşurată 850 mp, Suprafaţă construită 801 mp,  Suprafaţă teren 1164 mpSediu al Filarmonicii Braşov71.777,77
    2.Cinematograf "Modern" Mun. Suceava, Str. Petru Rareş nr. 1, Jud. SuceavaRegia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "România-Film"Consiliul Local SuceavaCapacitate (nr. de locuri) - 501  Clădire şi teren:  Suprafaţă desfăşurată 890 mp, Suprafaţă construită 800 mp,  Suprafaţă teren 1350 mpSală pentru spectacole cinematografice şi alte manifestări culturale43.219,66
    3.Cinematograf "Tineretului" Mun. Caransebeş, B-dul 15 Noiembrie nr. 50, Jud. Caraş-SeverinRegia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "România-Film"Consiliul Local CaransebeşCapacitate (nr. de locuri) - 522  Clădire şi teren:  Suprafaţă desfăşurată 661 mp  Suprafaţă construită 628 mp  Suprafaţă teren 904 mpSediu al casei de cultură şi pentru difuzare filme4.449,93
    4.Cinematograf "Chioarul" Oraşul Şomcuţa Mare Str. Ioan Buteanu nr. 1, Jud. MaramureşRegia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "România-Film"Consiliul Local Şomcuţa MareCapacitate (nr. de locuri) - 298  Clădire şi teren:  Suprafaţă desfăşurată 360 mp  Suprafaţă construită 340 mp  Suprafaţă teren 413 mpSediu al casei de cultură şi pentru difuzare filme6.628,66
    5.Cinematograf "Arta" Oraşul Cristuru Secuiesc, P-ţa Libertăţii nr. 35, Jud. HarghitaRegia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "România-Film"Consiliul Local Cristuru SecuiescCapacitate (nr. de locuri) - 355  Clădire şi teren:  Suprafaţă desfăşurată 625 mp, Suprafaţă construită 625 mp,  Suprafaţă teren 809 mpSediu al casei de cultură şi pentru difuzare filme21.785,09
    6.Cinematograf "Capitol" Mun. Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 2, Jud. TimişRegia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "România-Film"Consiliul Local TimişoaraCapacitate (nr. de locuri) - 1079  Clădire şi teren:  Suprafaţă desfăşurată 2422 mp,  Suprafaţă construită 1865 mp,  Suprafaţă teren 5957 mpSediu şi sală de concerte pentru Filarmonica "Banatul"12.653,48
    7.Cinematograf "Victoria", Municipiul Călăraşi, Bd. 1 Mai nr. 2, Jud. CălăraşiRegia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "România-Film"Consiliul Local CălăraşiCapacitate (nr. de locuri) - 150  Clădire şi teren:  Suprafaţă construită 150 mp,  Suprafaţă teren 300 mpÎn folosinţa Bibliotecii Judeţene "Alexandru Odobescu"4.578,00
    8.Cinematograf "Transilvania" Mun. Oradea, P-ţa Regele Ferdinand nr. 2, Jud. BihorRegia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "România-Film"Consiliul Local OradeaCapacitate (nr. de locuri) - 399  Clădire şi teren:  Suprafaţă desfăşurată 647 mp, Suprafaţă construită 480 mp,  Suprafaţă teren 675 mpSală pentru spectacole, manifestări culturale, inclusiv difuzare filme3.058,56
    9.Complex cinematografic - 3 săli "Libertatea" Mun. Oradea, Str. Independenţei nr. 1, Jud. BihorRegia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "România-Film"Consiliul Judeţean BihorCapacitate (nr. de locuri) - 961  Clădire şi teren:  Suprafaţă desfăşurată 1857 mp,  Suprafaţă construită 1572 mp,  Suprafaţă teren 1572 mpSală pentru spectacole cinematografice şi alte manifestări culturale11.109,79
    10.Cinematograf "Republica", Mun. Cluj-Napoca, P-ţa Mihai Viteazul nr. 11, Jud. ClujRegia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "România-Film"Consiliul Local Cluj-NapocaCapacitate (nr. de locuri) - 1010  Clădire şi teren:  Suprafaţă desfăşurată 1962 mp,  Suprafaţă construită 1463 mp,  Suprafaţă teren 1463 mpValorificarea potenţialului turistic şi cultural al municipiului şi difuzare filme47.166,55
    11.Cinematograf "Progresul", Oraşul Drăgăşani, Str. Gib Mihăescu nr. 31, Jud. VâlceaRegia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "România-Film"Consiliul Local DrăgăşaniCapacitate (nr. de locuri) - 298  Clădire şi teren:  Suprafaţă desfăşurată 589 mp, Suprafaţă construită 487 mp,  Suprafaţă teren 487 mpSediu al casei de cultură şi pentru difuzare filme4.279,48
    12.Cinematograf "Pescăruş", Mun. Brăila, Carier Viziru I., Jud. BrăilaRegia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "România-Film"Consiliul Local BrăilaCapacitate (nr. de locuri) - 355  Clădire şi teren:  Suprafaţă desfăşurată 736,29 mp,  Suprafaţă construită 682,29 mp,  Suprafaţă teren 750 mpSediu al casei de cultură şi pentru difuzare filme25.535,77
    13.Cinematograf "Lumina" Oraşul Gura Humorului, Str. Piaţa Republicii nr. 15, Jud. SuceavaRegia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "România-Film"Consiliul Local Gura HumoruluiCapacitate (nr. de locuri) - 150  Clădire şi teren:  Suprafaţă desfăşurată 552,82 mp, Suprafaţă construită 469 mp,  Suprafaţă teren 469 mpSediu pentru organizarea de activităţi social-culturale, educative şi difuzare filme5.287,66
    14.Cinematograf "Zarand" Municipiul Brad Str. Moţilor nr. 13, Jud. HunedoaraRegia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "România-Film"Consiliul Local BradCapacitate (nr. de locuri) - 623  Clădire şi teren:  Suprafaţă desfăşurată 912 mp, Suprafaţă construită 788 mp,  Suprafaţă teren 788 mpSală pentru spectacole şi concerte, inclusiv difuzare filme3.982,18
    15.Cinematograf "Victoria", Municipiul Covasna str. Gh. Doja nr. 1, judeţul CovasnaRegia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "România-Film"Consiliul Local CovasnaCapacitate (nr. de locuri) - 300  Clădire şi teren:  Suprafaţă desfăşurată 520 mp, Suprafaţă construită 494 mp,  Suprafaţă teren 494 mpSală pentru spectacole cinematografice şi alte manifestări culturale12.851,40
    16.Cinematograf "Transilvania" Municipiul Miercurea Ciuc str. Majlath Gustav nr. 2, Judeţul HarghitaRegia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "România-Film"Consiliul Local Miercurea CiucCapacitate (nr. de locuri) - 501  Clădire şi teren:  Suprafaţă desfăşurată 950 mp, Suprafaţă construită 860 mp,  Suprafaţă teren 1450 mpSală pentru spectacole cinematografice şi alte manifestări culturale41.106,27
    17.Cinematograf "Alutus" Municipiul Slatina, Bd. A.I. Cuza nr. 28 Judeţul OltRegia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "România-Film"Consiliul Local SlatinaCapacitate (nr. de locuri) - 612  Clădire şi teren:  Suprafaţă desfăşurată 1124 mp,  Suprafaţă construită 1124 mp,  Suprafaţă teren 1124 mpSală pentru spectacole cinematografice şi alte manifestări culturale10.492,35
    18.Cinematograf "Flacăra" Municipiul Râmnicu-Vâlcea, str. Tineretului nr. 1 Judeţul VâlceaRegia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "România-Film"Consiliul Local Râmnicu- VâlceaCapacitate (nr. de locuri) - 362  Clădire şi teren:  Suprafaţă desfăşurată 689 mp, Suprafaţă construită 613 mp,  Suprafaţă teren 688 mpSală pentru spectacole cinematografice şi alte manifestări culturale15.539,85
  -------