ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 13 decembrie 2006pentru modificarea alin. (3) al art. 190 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 19 decembrie 2006    În vederea îmbunătăţirii accesibilităţii populaţiei la serviciile medicale, precum şi în perspectiva transferului de responsabilităţi şi competenţe autorităţilor publice, se impune armonizarea bazei legale existente, prin introducerea unor prevederi care să permită autorităţilor locale transferul de competenţă financiară pentru finanţarea cheltuielilor de administrare şi funcţionare a unităţilor sanitare publice de interes judeţean sau local.Măsura prevăzută de prezentul act normativ are caracter foarte urgent, pentru a asigura administrarea şi funcţionarea unităţilor sanitare la parametrii optimi şi, implicit, continuitatea serviciilor medicale acordate populaţiei.Neadoptarea acestei măsuri va avea un impact negativ asupra activităţii şi funcţionalităţii instituţiilor furnizoare de servicii medicale la nivel local.Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICAlineatul (3) al articolului 190 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Bugetele locale participă la finanţarea unor cheltuieli de administrare şi funcţionare, respectiv pentru bunuri şi servicii, reparaţii, consolidare, extindere, modernizare, a unităţilor sanitare publice de interes judeţean sau local, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetele locale."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:Ministrulsănătăţii publice,Gheorghe EugenNicolăescuMinistrul administraţieişi internelor,Vasile BlagaMinistrulfinanţelor publice,Sebastian TeodorGheorghe VlădescuBucureşti, 13 decembrie 2006.Nr. 104.------------