ORDONANTA URGENTA Nr. 5 din 31 august 1996privind măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 207 din 2 septembrie 1996    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Se aprobă prelungirea, până la data de 31 decembrie 1997, a termenului de aplicare a dispoziţiilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi finanţarea acţiunilor aferente aplicării acesteia din fondurile ce se asigura anual prin legea bugetului de stat pentru Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.  +  Articolul 2Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei repartizează lunar fondurile prevăzute la art. 1 oficiilor judeţene de cadastru şi organizarea teritoriului, prin direcţiile generale pentru agricultura şi alimentaţie.Oficiile judeţene de cadastru şi organizarea teritoriului răspund de angajarea şi efectuarea cheltuielilor potrivit destinaţiilor aprobate, precum şi de recepţia lucrărilor executate şi decontate.  +  Articolul 3Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi Ministerul Finanţelor vor elabora norme metodologice în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,Valeriu TabaraMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu ---------------