HOTĂRÂRE nr. 1.696 din 29 noiembrie 2006privind aprobarea Regulamentului pentru alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 14 decembrie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 14 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară şi tarifarea utilizării infrastructurii feroviare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Regulamentul pentru alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Radu Mircea BerceanuBucureşti, 29 noiembrie 2006.Nr. 1.696.  +  AnexăREGULAMENT 29/11/2006