ORDONANTA Nr. 5 din 16 ianuarie 1996privind actualizarea taxelor de avizare şi atestare, precum şi întărirea disciplinei financiare în activitatea jocurilor de noroc
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 19 din 26 ianuarie 1996    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. b) din Legea nr. 130/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Taxele pentru eliberarea documentelor de avizare şi atestare a jocurilor de noroc se actualizează astfel:- 2.100.000 lei, pentru fiecare masina mecanică sau electronică cu cistiguri;- 3.000.000 lei, pentru fiecare masa de joc de noroc;- 44.000.000 lei, pentru o sala de joc tip "bingo", "keno" şi altele asemenea;- 15% din încasările estimate la data avizării, pe baza documentaţiei tehnico-economice de eficienta, prezentată de agentul economic, pentru activităţile de tip loteristic, pronosticuri sportive şi pentru jocurile tip "bingo", transmise prin reţelele locale de radio-TV.  +  Articolul 2Jocurile tip "bingo", transmise prin reţelele locale de radio-TV, pot fi organizate de către agenţii economici numai cu avizul Comisiei de coordonare, avizare şi atestare a jocurilor de noroc, iar biletele (cartoanele) aferente acestor jocuri vor fi evidentiate separat şi vor fi vîndute numai la casieria sălii în care se desfăşoară activitatea.  +  Articolul 3La solicitarea agenţilor economici care organizează jocuri de noroc, Comisia de coordonare, avizare şi atestare a jocurilor de noroc poate aproba schimbarea spaţiului în care se desfăşoară activitatea.Pentru avizarea mutării aparatelor autorizate dintr-un spaţiu în altul se percepe o taxa reprezentind 50% din taxele de avizare şi atestare precizate la art. 1 din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 4Nivelul taxei pentru eliberarea documentelor de avizare şi atestare a jocurilor de noroc, precum şi termenul de plată a acesteia vor fi comunicate în scris agenţilor economici, de către Secretariatul tehnic al Comisiei de coordonare, avizare şi atestare a jocurilor de noroc în maximum 5 zile lucrătoare de la data şedinţei acesteia.În situaţia în care agentul economic nu achită taxa în termen de 30 de zile de la data comunicării, documentele de avizare şi atestare se anulează.  +  Articolul 5Taxele prevăzute de prezenta ordonanţă se fac venit la bugetul de stat.  +  Articolul 6Nivelul taxelor pentru eliberarea documentelor de avizare şi atestare a jocurilor de noroc va fi actualizat anual de către Guvern, în funcţie de rata inflaţiei.  +  Articolul 7Biletele (cartoanele) pentru jocul tip "bingo" vor fi prevăzute cu serie şi număr de fabricaţie şi vor fi tipărite numai de către agenţii economici ce vor fi abilitaţi de către Comisia de coordonare, avizare şi atestare a jocurilor de noroc.  +  Articolul 8În cazul în care sunt vîndute către jucatori bilete (cartoane) pentru jocul tip "bingo", care nu au imprimat preţul de vînzare, Comisia de coordonare, avizare şi atestare a jocurilor de noroc va dispune suspendarea temporară sau anularea documentelor de avizare şi atestare.  +  Articolul 9La data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Ordonanţa Guvernului nr. 16/1993, aprobată prin Legea nr. 102/1994, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu---------------