HOTĂRÂRE nr. 1.768 din 13 decembrie 2006privind indexarea unor venituri ale populaţiei începând cu luna ianuarie 2007
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 14 decembrie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Începând cu luna ianuarie 2007, se indexează cu 5% următoarele venituri ale populaţiei: a) pensiile I.O.V.R.; b) suma fixă pentru îngrijire acordată, potrivit prevederilor Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare, invalizilor şi accidentaţilor de război, mari mutilaţi şi cei încadraţi în gradul I de invaliditate; c) indemnizaţiile lunare acordate potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare; d) indemnizaţiile şi sporurile ce se acordă potrivit prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2Sumele rezultate în urma aplicării măsurilor de protecţie socială prevăzute la art. 1 se asigură din aceleaşi fonduri ca şi drepturile de bază.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:------------Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 13 decembrie 2006.Nr. 1.768.--------