ORDIN nr. 1.190 din 2 noiembrie 2006pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale privind Schimbările Climatice
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 972 din 5 decembrie 2006    În temeiul prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 658/2006 privind reorganizarea Comisiei Naţionale privind Schimbările Climatice şi ale art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale privind Schimbările Climatice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuBucureşti, 2 noiembrie 2006.Nr. 1.190.  +  AnexăREGULAMENT 02/11/2006