HOTĂRÂRE nr. 1.592 din 8 noiembrie 2006pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 29 noiembrie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 62 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:-------------Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Ion-Mircea Plângup. Preşedintele Agenţiei NaţionaleAnti-Doping,Man Florin-TrandafirPreşedintele Agenţiei Naţionalepentru Sport,Florian GheorgheMinistrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 8 noiembrie 2006.Nr. 1.592.  +  AnexăNORMA 08/11/2006