RECTIFICARE nr. 1.088 din 16 august 2006la Hotărârea Guvernului nr. 1.088/2006
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 24 noiembrie 2006  În Hotărârea Guvernului nr. 1.088/2006 privind înfiinţarea Centrului Cultural "Sala Palatului", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 din 28 august 2006, se face următoarea rectificare (care nu aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial, Partea I):- la art. 13 pct. 2, la anexa nr. 4 "Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat»", la nr. crt. 85^1 şi 85^2, în loc de:
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  "Nr. crt. Denumirea imobilului şi adresa Teren
                                                                        - mp -
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   85^1. Imobil - str. Ion Câmpineanu nr. 27, parter, bl. 7,
          sectorul 1, Bucureşti 126,80
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   85^2. Imobil - Calea Victoriei nr. 68-70, sectorul 1, Bucureşti 180,31"
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      se va citi:
  ┌─────────┬───────────────────────────────────────┬────────┬─────────────────┐│"Nr. crt.│ Denumirea imobilului şi adresa │ Teren │ Temei legal ││ │ │ - mp - │ │├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ 85^1. │Imobil - str. Ion Câmpineanu nr. 27, │ │ ││ │parter, bl. 7, sectorul 1, │ - │ ││ │Bucureşti (Suprafaţa utilă = 126,80 mp)│ │ H.G. nr. 11/1995├─────────┼───────────────────────────────────────┼────────┤ şi nr. 639/1995,││ 85^2. │Imobil - Calea Victoriei nr. 68-70, │ │ republicată" ││ │sectorul 1, Bucureşti │ - │ ││ │(Suprafaţa utilă = 180,31 mp) │ │ │└─────────┴───────────────────────────────────────┴────────┴─────────────────┘--------