LEGE nr. 405 din 9 noiembrie 2006privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 noiembrie 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 12 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (3) al articolului 20 va avea următorul cuprins:"(3) Persoanele care, potrivit legii, gestionează informaţii clasificate beneficiază de un spor de 15% acordat pentru gestionarea datelor şi informaţiilor clasificate."2. Anexa va avea următorul cuprins:"ANEXĂSalarizarea membrilor plenului şi personaluluiOficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Reglementarea legală în funcţie de care se face salarizarea Vechime în specialitate
  1. Preşedinte S Coeficientul de mulţi- plicare prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 cap. A nr. crt. 6 din anexă 10 ani în funcţii economice sau juri- dice
  2. Membru al plenului S Coeficientul de mulţi- plicare prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 cap. A nr. crt. 7 din anexă 10 ani în funcţii economice sau juri- dice
  3. Consilier/ Director general S Coeficientul de mulţi- plicare prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 cap. A nr. crt. 8 din anexă 8 ani în funcţii economice sau juri- dice
  4. Director S Coeficientul de mulţi- plicare prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 cap. A nr. crt. 9 din anexă 8 ani în funcţii economice sau juri- dice
  5. Şef serviciu S Coeficientul de mulţi- plicare prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 cap. A nr. crt. 11 din anexă 8 ani în funcţii economice sau juri- dice
  6. Şef compartiment S Coeficientul de mulţi- plicare prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 cap. A nr. crt. 12 din anexă 8 ani în funcţii economice sau juri- dice
  7. Analist financiar gradul I S Coeficientul de mulţi- plicare prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 cap. A nr. crt. 19 din anexă 8 ani în funcţii economice sau juri- dice
  8. Analist financiar gradul II S Coeficientul de mulţi- plicare prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 cap. A nr. crt. 23 din anexă 6 ani în funcţii economice sau juri- dice
  9. Analist financiar gradul III S Coeficientul de mulţi- plicare prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 cap. A nr. crt. 24 din anexă 4 ani în funcţii economice sau juri- dice
  10. Analist financiar gradul IV S Coeficientul de mulţi- plicare prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 cap. A nr. crt. 28 din anexă 2 ani în funcţii economice sau juri- dice
  11. Asistent analist treapta I M Coeficientul de mulţi- plicare prevăzut în Legea nr. 50/1996, cap. A nr. crt. 13 din anexa nr. 2 7 ani în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative
  12. Asistent analist treapta II M Coeficientul de mulţi- plicare prevăzut în Legea nr. 50/1996, cap. A nr. crt. 14 din anexa nr. 2 4 ani în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative
  13. Şofer IA M Nivelul de salarizare prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guver- nului nr. 24/2000, anexa nr. V/2 -
  14. Muncitor necalificat M/G Nivelul de salarizare prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guver- nului nr. 24/2000, anexa nr. V/2 -
  NOTĂ:Pentru activitatea informatică se pot angaja în funcţia de analist financiar absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior de profil informatic."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,MIRON TUDOR MITREAPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 9 noiembrie 2006.Nr. 405.----