LEGE nr. 404 din 9 noiembrie 2006privind finanţarea asistenţei pentru dezvoltare din cadrul politicii naţionale de cooperare internaţională pentru dezvoltare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 noiembrie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Prin prezenta lege se stabileşte cadrul juridic privind finanţarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe, a asistenţei naţionale pentru dezvoltare.  +  Articolul 2 (1) Politica naţională de cooperare internaţională pentru dezvoltare se concretizează prin acordarea de asistenţă pentru dezvoltare, în scopul eradicării sărăciei, susţinerii unei creşteri economice şi sociale durabile, integrării graduale în circuitul economic mondial, dezvoltării şi consolidării democraţiei şi statului de drept în statele în curs de dezvoltare, cu venit mic şi mediu, terţe Uniunii Europene. (2) Asistenţa pentru dezvoltare include şi asistenţa umanitară în caz de dezastre naturale sau conflicte armate prelungite.  +  Articolul 3 (1) Elaborarea, implementarea şi coordonarea politicii naţionale de cooperare internaţională pentru dezvoltare se realizează de către Ministerul Afacerilor Externe, în colaborare cu instituţiile publice cu atribuţii în domeniile prevăzute la art. 2. (2) Reglementarea acţiunilor specifice aferente finanţării asistenţei naţionale pentru dezvoltare va fi stabilită prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (3) Ministerul Afacerilor Externe răspunde de utilizarea fondurilor aferente politicii naţionale de cooperare internaţională pentru dezvoltare, potrivit prevederilor legale în materie fiscală.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,MIRON TUDOR MITREAPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 9 noiembrie 2006.Nr. 404.----