NORMA Nr. 180200 din 24 ianuarie 1995privind aplicarea, în anul 1995, a prevederilor Legii nr. 15/1994, pentru mijloacele fixe reevaluate în conformitate cu reglementările aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 500/1994
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 22 din 1 februarie 1995    1. Agenţii economici care au efectuat, în anul 1994, reevaluarea imobilizarilor corporale, reprezentate de mijloacele fixe aflate în patrimoniu la 31 decembrie 1993, au obligaţia de a inregistra noua valoare în contul 212 "Mijloace fixe" cu data de 31 decembrie 1994. Începând cu 1 ianuarie 1995, agenţii economici vor determina valoarea rămasă de amortizat a mijloacelor fixe menţionate la alineatul precedent, după cum urmează: - Valoarea rămasă de amortizat = Valoarea mijloacelor fixe reevaluata în   a mijloacelor fixe la 1 ianu-       conformitate cu prevederile Hotărârii    arie 1995                               Guvernului nr. 500/1994, aflate în                                              patrimoniu la 31 decembrie 1993, minus                                              amortizarea mijloacelor fixe aferentă                                              anului 1994 neinfluentata de gradul de                                              utilizare a mijloacelor fixe de baza                                              efectiv realizat, calculat pentru anul                                              1994.2. Cota medie anulată de amortizare necesară calculării amortizarii aferente anului 1995, în vederea determinării valorii rămase de amortizat a mijloacelor fixe la 31 decembrie 1995, se va determina în funcţie de durata normală de utilizare rămasă. Începând cu 1 ianuarie 1995, durata normală de utilizare rămasă se va determina astfel: - Durata normală de utilizare = Durata normală de utilizare rămasă la   rămasă                              1 ianuarie 1994, determinata conform                                           prevederilor Hotărârii Guvernului nr.                                           266/1994, minus 12 luni aferente anului                                           1994 + 60 luni, în conformitate cu preve-                                           derile art. 17 alin. 2 din Legea nr.                                           15/1994.3. Determinarea amortizarii ce urmează a se include în cheltuielile de exploatare ale anului 1995 se va face în funcţie de gradul de utilizare a mijloacelor fixe de baza efectiv, realizat, aferent anului 1994, determinat în conformitate cu Normele comune emise de Ministerul Finanţelor şi Comisia Naţionala pentru Statistica sub nr. 16.805/2.812/30 decembrie 1994. 4. Diferenţele de amortizare neincluse în cheltuielile de exploatare ale anului 1995, ca urmare a aplicării gradului de utilizare a mijloacelor fixe de baza efectiv realizat în anul 1994, se vor inregistra în contul de ordine şi evidenta 8045 "Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe". 5. În funcţie de gradul de utilizare a mijloacelor fixe de baza efectiv realizat la sfârşitul anului 1995 se va recalcula profitul brut contabil, precum şi impozitul pe profit aferent anul 1995, determinat conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit. 6. În cazul în care, în urma aplicării prevederilor de mai sus, amortizarea reflectată în cheltuielile de exploatare ale anului 1995 depăşeşte nivelul cheltuielilor cu amortizarea înregistrată în preţurile cu ridicată realizate de agenţii economici în anul 1994, diferenţa respectiva se va inregistra în contul de ordine şi evidenta 8045 "Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe". Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu----------------------