ORDIN nr. 1.272 din 17 octombrie 2006pentru aprobarea Normelor privind expertul în fizică medicală
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • Nr. 1.272 din 17 octombrie 2006
  • COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE
  • Nr. 266 din 9 octombrie 2006
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 7 noiembrie 2006    Având în vedere prevederile:- art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată,- art. 6 pct. 3 lit. a), b) şi c) din Normele privind radioprotecţia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiaţii ionizante, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 285/79/2002,în temeiul:- Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice;- Hotărârii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, cu modificările ulterioare,vâzând Referatul comun de aprobare nr. E.N. 5.555 din 17 octombrie 2006 al Direcţiei generale politici, strategii şi managementul calităţii în sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice şi nr. 92.890 din 9 octombrie 2006 al Direcţiei radiaţii ionizante din cadrul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,ministrul sănătăţii publice şi preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind expertul în fizică medicală, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.  +  Articolul 4Ministerul Sănătăţii Publice, prin direcţiile de specialitate, şi Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, prin Direcţia radiaţii ionizante, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuPreşedintele Comisiei Naţionalepentru ControlulActivităţilor Nucleare,Vilmos Zsombori  +  AnexăNORMA 17/10/2006