ORDIN nr. 1.276 din 18 octombrie 2006pentru aprobarea Monografiei contabile privind efectuarea cheltuielilor pentru finanţarea sănătăţii din contribuţiile colectate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 7 noiembrie 2006  În temeiul art. 363 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului finanţelor publice nr. 577/909/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor titlului XI - "Finanţarea unor cheltuieli de sănătate", al Instrucţiunilor ministrului sănătăţii publice şi ministrului finanţelor publice cu privire la procedura de efectuare a cheltuielilor pentru finanţarea sănătăţii din contribuţiile colectate potrivit art. 363 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi al Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale buget şi credite externe nr. E.N. 5.622/2006,ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Monografia contabilă privind efectuarea cheltuielilor pentru finanţarea sănătăţii din contribuţiile colectate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii Publice, autorităţile de sănătate publică, precum şi unităţile sanitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţiipublice,Gheorghe EugenNicolăescuBucureşti, 18 octombrie 2006.Nr. 1.276.  +  Anexa MONOGRAFIE CONTABILĂprivind efectuarea cheltuielilor pentru finanţarea sănătăţiidin contribuţiile colectate potrivit Legii nr. 95/2006 privindreforma în domeniul sănătăţiiA. La nivelul autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti
    1. Înregistrarea în contabilitate a sumelor transferate de unităţile Trezoreriei Statului, cu ordin de plată în conturile de disponibil 50.03.20 'Disponibil din venituri proprii ale ministerelor şi instituţiilor de subordonare centrală pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006' deschis la nivelul autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti:
    562.02462
    'Disponibil din venituri proprii ale ministerelor şi instituţiilor de subordonare centrală pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006''Creditori'
    2. Înregistrarea în contabilitate a virării sumelor încasate de la unităţile Trezoreriei Statului de autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti la Ministerul Sănătăţii Publice:
    462562.02
    'Creditori''Disponibil din venituri proprii ale ministerelor şi instituţiilor de subordonare centrală pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006'
    3. Înregistrarea în contabilitate a încasării sumelor redistribuite către autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti de Ministerul Sănătăţii Publice:
    562.03735
    'Disponibil din venituri proprii ale ministerelor şi instituţiilor de subordonare centrală pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006''Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii'
    4. Înregistrarea în contabilitate a plăţilor efectuate din sumele redistribuite unităţii conform prevederilor bugetare aprobate:
    % 401 'Furnizori'562.03
    'Disponibil din venituri proprii ale ministerelor şi instituţiilor de subordonare centrală pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006'
    671
    'Transferuri curente între unităţi ale administraţiei publice' etc.
    5. Înregistrarea în contabilitate a sumelor returnate, neutilizate de unităţile sanitare la finele anului:
    562.03671
    'Disponibil din venituri proprii ale ministerelor şi instituţiilor de subordonare centrală pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006''Transferuri curente între unităţi ale administraţiei publice'
    Concomitent se înregistrează:
    -562.03562.03 în roşu
    'Disponibil din venituri proprii ale ministerelor şi instituţiilor de subordonare centrală pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006''Disponibil din venituri proprii ale ministerelor şi instituţiilor de subordonare centrală pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006'
    -671671 în roşu
    'Transferuri curente între unităţi ale administraţiei publice' etc.'Transferuri curente între unităţi ale administraţiei publice' etc.
    sau
    671=562.03 în roşu
    'Transferuri curente între unităţi ale administraţiei publice''Disponibil din venituri proprii ale ministerelor şi instituţiilor de subordonare centrală pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006'
    6. Înregistrarea în contabilitate la sfârşitul anului a virării, la Ministerul Sănătăţii Publice, a sumelor primite (redistribuite) şi neutilizate:
    735.4562.03
    'Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii''Disponibil din veniturile proprii ale ministerelor şi instituţiilor de subordonare centrală pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006'
    Concomitent se fac înregistrările:
    -562.03562.03 în roşu
    'Disponibil din venituri proprii ale ministerelor şi instituţiilor de subordonare centrală pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006''Disponibil din venituri proprii ale ministerelor şi instituţiilor de subordonare centrală pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006'
    -735.4735 în roşu
    'Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii''Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii'
    sau
    562.03=735.4 în roşu
    'Disponibil din venituri proprii ale ministerelor şi instituţiilor de subordonare centrală pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006''Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii'
  B. La nivelul unităţilor sanitare
    1. Înregistrarea în contabilitate a sumelor primite de la autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Ministerul Sănătăţii Publice din transferuri cu ordin de plată:
    5617722
    'Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii''Subvenţii de la alte bugete'
    2. Înregistrarea în contabilitate a plăţilor şi cheltuielilor la unităţile sanitare:
    % 401 'Furnizori' etc.561
    'Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii'
    3. Înregistrarea în contabilitate a restituirii sumelor neutilizate la finele anului la autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi la Ministerul Sănătăţii Publice:
    7722561
    'Subvenţii de la alte bugete''Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii'
    sau
    561=7722 în roşu
    'Subvenţii de la alte bugete''Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii'
    Concomitent se va înregistra:
    773.2773.2 în roşu
    'Venituri din alocaţii bugetare cu destinaţie specială''Venituri din alocaţii bugetare cu destinaţie specială'
    551.2551.2 în roşu
    'Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială''Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială'
  C. La nivelul Ministerului Sănătăţii Publice
    1. Înregistrarea în contabilitate a sumelor transferate de autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti conform Legii nr. 95/2006:
    562735.4
    'Disponibil din venituri proprii ale ministerelor şi instituţiilor de subordonare centrală pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006''Accize'
    2. Înregistrarea în contabilitate a sumelor redistribuite autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti:
    735.4 562
    'Accize''Disponibil din venituri proprii ale ministerelor şi instituţiilor de subordonare centrală pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006'
    3. Înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor efectuate conform bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat:
    % 401 'Furnizori'562
    'Disponibil din venituri proprii ale ministerelor şi instituţiilor de subordonare centrală pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006'
    671
    'Transferuri curente între unităţi ale administraţiei publice' etc.
    4. Înregistrarea în contabilitate la finele anului a sumelor neutilizate de către autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti:
    562735.4
    'Disponibil din venituri proprii ale ministerelor şi instituţiilor de subordonare centrală pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006''Accize'
    Concomitent se fac înregistrările:
    562562 în roşu
    'Disponibil din venituri proprii ale ministerelor şi instituţiilor de subordonare centrală pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006''Disponibil din venituri proprii ale ministerelor şi instituţiilor de subordonare centrală pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006'
    735735 în roşu
    5. Înregistrarea în contabilitate la finele anului a sumelor neutilizate de unităţile sanitare direct subordonate Ministerului Sănătăţii Publice:
    562671
    'Disponibil din venituri proprii ale ministerelor şi instituţiilor de subordonare centrală pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006''Transferuri curente între unităţi ale administraţiei publice'
    Concomitent se fac înregistrările:
    562562 în roşu
    'Disponibil din venituri proprii ale ministerelor şi instituţiilor de subordonare centrală pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006''Disponibil din venituri proprii ale ministerelor şi instituţiilor de subordonare centrală pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006'
    671671 în roşu
    'Transferuri curente între unităţi ale administraţiei publice''Transferuri curente între unităţi ale administraţiei publice'
    sau
    671=562 în roşu
    'Transferuri curente între unităţi ale administraţiei publice''Depozite ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii'
    6. Înregistrarea în contabilitate a dobânzii:
    562766
    'Depozite ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii''Venituri din dobânzi'
  -----------