ORDIN nr. 178 din 9 august 2006privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, cu modificările şi completările ulterioare
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Nr. 178 din 9 august 2006
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Nr. 1.457 din 25 septembrie 2006
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • - AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR
 • Nr. 52.648 din 2 octombrie 2006
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Nr. 645 din 14 septembrie 2006
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
 • Nr. 1.036 din 26 septembrie 2006
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • Nr. 1.121 din 10 octombrie 2006
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 3 noiembrie 2006  În temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările ulterioare,în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, ale art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 165/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,văzând Referatul de aprobare nr. 34.073 din 7 august 2006, întocmit de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrul administraţiei şi internelor, ministrul mediului şi gospodăririi apelor, vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 906 din 6 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinare şi pentruSiguranţa Alimentelor,Marian Avramp. Ministrul administraţieişi internelor,Mircea Nicu Toader,secretar de statVicepreşedintele Agenţiei Naţionalede Administrare Fiscală,Gelu Ştefan DiaconuMinistrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturMinistrul mediuluişi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuMinistrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Radu Mircea Berceanu  +  Anexa LISTAposturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizatecontroale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şiprogramul de lucru al posturilor de inspecţie la frontieră încare sunt organizate controale sanitare veterinare şi pentrusiguranţa alimentelor*Font 9*───┬───────┬────────────┬──────────┬────┬──────────┬──────────┬─────────┬────────┬─────────┐   │ │ Postul de │ │ │Mărfuri │ Mărfuri │Mărfuri │ │ │   │ │Inspecţie la│ │ │aprobate │aprobate │aprobate │ Mărfuri│ Program │N │Judeţ │ Frontieră │ Puncte │Ti- │pentru │ pentru │pentru │aprobate│ de │r. │ │ Denumire/ │ de │pul │import şi │export şi │import şi│ pentru │ lucru │c │ │ Sediu │ lucru │ │tranzit │ tranzit │ export │ import │ │r │ │ / │ │ │intrare │ ieşire │ │ │ │t. │ │ Adresa │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────┼────────────┼──────────┼────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┤   │ │ │ * Nădlac │ │ OEA, │ OEA, │ │ │ │   │ │ │ Com. │ R │ POA, FJ │ POA, FJ │ PAONA │ M │Permanent│   │ │ │ Nadlac │ │ │ │ │ │ │   │ │NADLAC ├──────────┼────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┤ 1.│ARAD │Com. Nădlac │ Vărşand │ │ │ │ │ │Zilnic │   │ │ Cod │ Com. Pilu│ R │ POA, FJ │ FJ │PAONA │ M │ │   │ │315500 │Cod 317255│ │ │ │ │ │07,00- │   │ │ │ │ │ │ │ │ │19,00 │   │ │ ├──────────┼────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┤   │ │ │ Curtici │ F │ OEA, │ │ │ │ │   │ │ │ Gara CFR │ │ POA, FJ │ FJ │ PAONA │ M │Permanent│───┼───────┼────────────┼──────────┼────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┤   │ │ │ BORS │ │ OEA, │ │ │ │ │   │ │ │ Cod. │ R │ POA, FJ │ FJ │ PAONA │ M │Permanent│   │ │ │ 417075 │ │ │ │ │ │ │   │ │BORS ├──────────┼────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┤ 2.│BIHOR │ │Episcopia │ │ │ │ │ │ │   │ │ │Bihor Gara│ F │ POA, FJ │ FJ │ PAONA │ M │Permanent│   │ │ │ CFR │ │ │ │ │ │ │───┼───────┼────────────┼──────────┼────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┤   │ │ │Constanta │ │ │ │ │ │Zilnic │   │ │ │ Nord │ P │ POA, FJ │ POA, FJ │PAONA │ M │07,00- │   │ │ │ │ │ │ │ │ │19,00 │   │ │CONSTANTA ├──────────┼────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┤ 3.│CON- │Incinta Port│ Constanta│ P/│ │ │ │ │Zilnic │   │STANTA │ Dana │ Sud │ R/│ POA, FJ │ POA, FJ │PAONA │ M │ │   │ │52-53 │ │ ZL│ │ │ │ │07,00- │   │ │(SC Frial) │ │ │ │ │ │ │19,00 │   │ │ ├──────────┼────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┤   │ │ │ Midia** │ P │ │ │ │ │Zilnic │   │ │ │ │ │ 0 │ 0 │PAONA │ - │07,00- │   │ │ │ │ │ │ │ │ │19,00 │───┼───────┼────────────┼──────────┼────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┤   │ │CALAFAT │ │ │ OEA, │ OEA, │ │ │ │   │ │Localitatea │ Calafat │ R │ POA, FJ │ POA, FJ │PAONA │ M │Permanent│   │ │Calafat │ │ │ │ │ │ │ │   │ │Str. Baba │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│ DOLJ │Lupa │ │ │ │ │ │ │ │   │ │nr. 4, Cod │ │ │ │ │ │ │ │   │ │ 205200 │ │ │ │ │ │ │ │   │ ├────────────┼──────────┼────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┤   │ │BECHET │ │ R │ OEA, │ OEA, │ │ │ │   │ │Localitatea │ Bechet │ │ POA, FJ │ POA, FJ │ PAONA │ M │Permanent│   │ │Bechet │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────┼────────────┼──────────┼────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┤ 5.│GALATI │ Galaţi │ │ R/ │ │ │ │ │ │   │ │Vama Galaţi │Galaţi │F***│ POA, FJ │ POA, FJ │ PAONA │ M │Permanent│   │ │ Rutier │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────┼────────────┼──────────┼────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┤   │ │ │ │ │ OEA, │ OEA, │ │ │ │   │ │ │Autostrada│ R/│ POA, FJ │ POA, FJ │PAONA │ M │Permanent│   │ │GIURGIU │ │ ZL│ │ │ │ │ │   │ │ Vama ├──────────┼────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┤ 6.│GIURGIU│Giurgiu- │ Giurgiu │ │ OEA, │ OEA, │ │ │ │   │ │Autostrada │ Russe │ F │ POA, FJ │ POA, FJ │PAONA │ M │Permanent│───┼───────┼────────────┼──────────┼────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┤   │ │ │ Sculeni │ │ OEA, │ OEA, │ │ │ │   │ │ │ Com. │ R │ POA, FJ │ POA, FJ │PAONA │ M │Permanent│ 7.│IASI │ │ Victoria │ │ │ │ │ │ │   │ │SCULENI │cod 707584│ │ │ │ │ │ │   │ │ ├──────────┼────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┤   │ │ │Cristesti-│ │ │ │ │ │ La │   │ │ │Gara CFR │ F │ POA, FJ │ POA, FJ │ PAONA │ M │solici- │   │ │ │Cristesti │ │ │ │ │ │tare │───┼───────┼────────────┼──────────┼────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┤ 8.│ILFOV │AEROPORTUL │ AIBO │ │ A │ A │ │ │ │   │ │INTERNATIONAL Sos. │ A │ POA, FJ │ POA, FJ │ PAONA │ M │Permanent│   │ │Henri Coanda│Bucureşti-│ │ │ │ │ │ │   │ │BUCURESTI │ Ploiesti │ │ │ │ │ │ │   │ │ │ Km 16,5 │ │ │ │ │ │ │   │ │ │ Otopeni │ │ │ │ │ │ │───┼───────┼────────────┼──────────┼────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┤ 9.│SATU │HALMEU │ │ │ OEA, │ OEA, │ │ │ │   │MARE │Str. │ Halmeu │R/ │ POA, FJ │ POA, FJ │ PAONA │ M │Permanent│   │ │Lacramioarei│ │F***│ │ │ │ │ │   │ │nr. 7 │ │ │ │ │ │ │ │   │ │Cod 447145 │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────┼────────────┼──────────┼────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┤10.│SUCEAVA│ SIRET │ │ │ │ │ │ │ Zilnic │   │ │ │ Siret │ R │ POA, FJ │ POA, FJ │ PAONA │ M │ 07,00- │   │ │Cod 725500 │ │ │ │ │ │ │ 19,00 │───┼───────┼────────────┼──────────┼────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┤11.│TIMIS │STAMORA │ │ │ OEA, │ OEA, │ │ │ │   │ │MORAVITA │ Stamora/ │ R/ │ POA, FJ │ POA, FJ │ PAONA │ M │Permanent│   │ │Com. │ Moravita │F***│ │ │ │ │ │   │ │Moravita │ │ │ │ │ │ │ │   │ │cod 307280 │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────┼────────────┼──────────┼────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┤12.│TULCEA │ TULCEA │ │ │ │ │ │ │ Zilnic │   │ │Str.Portului│ Tulcea │ P │ POA, FJ │ POA, FJ │ PAONA │ M │ 07,00- │   │ │ nr. 28 │ │ │ │ │ │ │ 19,00 │───┼───────┼────────────┼──────────┼────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┤13.│VASLUI │ALBITA │ │ │ OEA, │ OEA, │ │ │ │   │ │Sat Albita │ Albita │ R │ POA, FJ │ POA, FJ │ PAONA │ M │Permanent│   │ │Com. │ │ │ │ │ │ │ │   │ │Dranceni, │ │ │ │ │ │ │ │   │ │cod 737221 │ │ │ │ │ │ │ │───┴───────┴────────────┴──────────┴────┴──────────┴──────────┴─────────┴────────┴─────────┘    LEGENDA:    --------    R = rutier;    F = feroviar;    P = port;    A = aeroport;    ZL = zonă liberă;    OEA = animale vii - ungulate, ecvine (altele decât caii de sport),            altele;    POA = produse de origine animală (inclusiv material seminal, ovule            şi embrioni);    PAONA = produse alimentare de origine nonanimală;    FJ = furaje;    M = produse medicinale de uz veterinar.--------------    *) Punctul de lucru veterinar situat în punctul de trecere a frontierei    Nădlac corespunde postului de inspecţie la frontiera Uniunii Europene    Nagylak, singurul punct aflat pe teritoriul Ungariei prin care se admite    intrarea animalelor vii şi a produselor supuse controalelor veterinare.    **) Numai pentru export animale vii: ungulate - O.    ***) Execută controalele la solicitarea prealabilă a şefului staţiei C.F.R.------------