ORDIN nr. 1.699 din 18 septembrie 2006privind modificarea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 1 noiembrie 2006  În temeiul prevederilor art. 17 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (2) lit. i) şi k) şi alin. (3) lit. m) şi p) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 şi 275 bis din 18 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIRegia Autonomă "Registrul Auto Roman" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin transpune: Directiva 2005/13/CE a Comisiei din 21 februarie 2005 care modifica Directiva 2000/25/CE a Parlamentului European şi a Consiliului referitoare la emisiile de gaze poluante şi de particule poluante ce provin de la motoarele destinate propulsiei tractoarelor agricole sau forestiere şi care modifica anexa I a Directivei 2003/37/CE a Parlamentului European şi a Consiliului referitoare la omologarea de tip a tractoarelor agricole sau forestiere; Directiva 2005/21/CE a Comisiei din 7 martie 2005 care adapteaza la progresul tehnic Directiva 72/306/CEE a Consiliului referitoare la armonizarea legislaţiei statelor membre privind măsurile ce trebuie luate împotriva emisiilor poluante ce provin de la motoarele diesel destinate propulsarii vehiculelor; Directiva 2005/27/CE a Comisiei din 29 martie 2005 care modifica, în vederea adaptării la progresul tehnic, Directiva 2003/97/CE a Parlamentului European şi a Consiliului referitoare la armonizarea legislaţiei statelor membre privind omologarea dispozitivelor pentru vizibilitate indirecta şi a vehiculelor echipate cu aceste dispozitive; Directiva 2005/30/CE a Comisiei din 22 aprilie 2005 care modifica, în vederea adaptării la progresul tehnic, Directiva 97/24/CE şi Directiva 2002/24/CE a Parlamentului European şi a Consiliului referitoare la omologarea autovehiculelor cu 2 sau 3 roti; Directiva 2005/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 care modifica Directiva 74/408/CEE a Consiliului referitoare la scaunele, ancorajele scaunelor şi rezematoarele de cap ale autovehiculelor; Directiva 2005/40/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 care modifica Directiva 77/541/CEE a Consiliului referitoare la armonizarea legislaţiei statelor membre privind centurile de siguranţă şi sistemele de reţinere ale autovehiculelor; Directiva 2005/41/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 care modifica Directiva 76/115/CEE a Consiliului referitoare la armonizarea legislaţiei statelor membre privind ancorajele centurilor de siguranţă ale autovehiculelor; Directiva 2005/49/CE a Comisiei din 25 iulie 2005 de modificare în vederea adaptării la progresul tehnic a Directivei 72/245/CEE a Consiliului privind parazitii radioelectrici şi compatibilitatea electromagnetica ai vehiculelor, precum şi a Directivei 70/156/CEE a Consiliului referitoare la armonizarea legislaţiei statelor membre privind omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora; Directiva 2005/55/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 septembrie 2005 referitoare la armonizarea legislaţiei statelor membre privind măsurile ce trebuie luate împotriva emisiilor de gaze poluante şi de particule poluante ce provin de la motoarele cu aprindere prin comprimare destinate propulsiei vehiculelor şi emisiilor de gaze poluante ce provin de la motoarele cu aprindere prin scanteie şi care funcţionează cu gaz natural sau cu gaz petrolier lichefiat şi destinate propulsiei vehiculelor; Directiva 2005/64/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 octombrie 2005 referitoare la omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte posibilităţile de reutilizare, reciclare şi valorificare a acestora şi care modifica Directiva 70/156/CEE a Consiliului; Directiva 2005/66/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 octombrie 2005 referitoare la utilizarea sistemelor de protecţie frontala la autovehicule şi care modifica Directiva 70/156/CEE a Consiliului; Directiva 2005/67/CEE a Comisiei din 18 octombrie 2005 referitoare la adaptarea anexelor I şi II ale Directivei 86/298/CEE a Consiliului, a anexelor I şi II ale Directivei 87/402/CEE a Consiliului şi a anexelor I, II şi III ale Directivei 2003/37/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind omologarea de tip a tractoarelor agricole sau forestiere; Directiva 2005/78/CE a Comisiei din 14 noiembrie 2005 care pune în aplicare Directiva 2005/55/CE a Parlamentului European şi a Consiliului referitoare la armonizarea legislaţiei statelor membre privind măsurile ce trebuie luate împotriva emisiilor de gaze poluante şi de particule poluante ce provin de la motoarele cu aprindere prin comprimare destinate propulsiei vehiculelor şi emisiilor de gaze poluante ce provin de la motoarele cu aprindere prin scanteie şi care funcţionează cu gaz natural sau cu gaz petrolier lichefiat şi destinate propulsiei vehiculelor şi care modifica anexele I, II, III, IV şi VI ale acesteia; Directiva 2005/83/CE a Comisiei din 23 noiembrie 2005 referitoare la modificarea, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexelor I, VI, VII, VIII, IX şi X ale Directivei 72/245/CEE a Consiliului privind parazitii radioelectrici şi compatibilitatea electromagnetica ai vehiculelor; Directiva 2006/20/CE a Comisiei din 17 februarie 2006 care modifica, în scopul adaptării la progresul tehnic, Directiva 70/221/CEE a Consiliului referitoare la rezervoarele de carburant şi la dispozitivele de protecţie spate ale autovehiculelor şi remorcilor acestora; Directiva 2006/26/CE a Comisiei din 2 martie 2006 care modifica, în scopul adaptării lor la progresul tehnic, directivele 74/151/CEE , 77/311/CEE , 78/933/CEE şi 89/173/CEE referitoare la tractoarele agricole sau forestiere cu roti; Directiva 2006/27/CE a Comisiei din 3 martie 2006 care modifica, pentru adaptarea lor la progresul tehnic, Directiva 93/14/CEE a Consiliului referitoare la franarea autovehiculelor cu 2 sau 3 roti, Directiva 93/34/CEE a Consiliului referitoare la inscripţiile regulamentare ale autovehiculelor cu 2 sau 3 roti, Directiva 95/1/CE a Parlamentului European şi a Consiliului referitoare la viteza maxima constructivă, momentul maxim şi puterea maxima neta a motorului autovehiculelor cu 2 sau 3 roti şi Directiva 97/24/CE a Parlamentului European şi a Consiliului referitoare la anumite elemente sau caracteristici ale autovehiculelor cu 2 sau 3 roti; Directiva 2006/28/CE a Comisiei din 6 martie 2006 care modifica, în scopul adaptării lor la progresul tehnic, Directiva 72/245/CEE a Consiliului referitoare la parazitii radioelectrici ai vehiculelor (compatibilitate electromagnetica) şi Directiva 70/156/CEE a Consiliului referitoare la armonizarea legislaţiei statelor membre privind omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora; Directiva 2006/40/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2006 referitoare la emisiile ce provin de la sistemele de climatizare ale vehiculelor şi care modifica Directiva 70/156/CE a Consiliului; Directiva 2006/51/CE a Comisiei din 6 iunie 2006 care modifica, pentru adaptarea la progresul tehnic, anexa I a Directivei 2005/55/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi anexele IV şi V ale Directivei 2005/78/CE în ceea ce priveşte cerinţele aplicabile sistemelor de control al emisiilor utilizate la vehicule şi exceptarile pentru motoarele care funcţionează cu gaz; şi Directiva 2006/72/CE a Comisiei din 18 august 2006 care modifica, pentru adaptarea la progresul tehnic, Directiva 97/24/CE a Parlamentului European şi a Consiliului referitoare la anumite elemente sau caracteristici ale autovehiculelor cu 2 sau 3 roti.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării.Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Radu Mircea BerceanuBucureşti, 18 septembrie 2006.Nr. 1.699.  +  Anexa 1. La capitolul II, secţiunea I, la primul paragraf al punctului 1, textul: "în vederea înmatriculării sau înregistrării" se înlocuieşte cu textul: "în vederea înmatriculării, înregistrării sau vânzării";2. La capitolul II, secţiunea I, la subpunctul 2.1, textul: "prevederile Directivei 70/156/CEE , modificată prin Directiva 2004/104/CE " se înlocuieşte cu textul: "prevederile Directivei 70/156/CEE ";3. La capitolul II, secţiunea I, la subpunctul 2.3, textul: "prevederile Directivei 2002/24/CE , modificată prin Directiva 2003/77/CE " se înlocuieşte cu textul: "prevederile Directivei 2002/24/CE ";4. La capitolul II, secţiunea I, la subpunctul 3.1 va avea următorul cuprins:3.1 pentru vehiculele din categoriile M, N şi O, în conformitate cu prevederile Directivei 70/156/CEE , modificată ultima data prin Directiva 2006/40/CE;5. La capitolul II, secţiunea I, la subpunctul 3.2, textul: "prevederile Directivei 2003/37/CE " se înlocuieşte cu textul "prevederile Directivei 2003/37/CE , modificată ultima data prin Directiva 2005/67/CE";6. La capitolul II, secţiunea I, la subpunctul 3.3, textul: "prevederile Directivei 2002/24/CE , modificată prin Directiva 2003/77/CE " se înlocuieşte cu textul: "prevederile Directivei 2002/24/CE , modificată ultima data prin Directiva 2005/30/CE ";7. La capitolul II, secţiunea a II-a, după subpunctul 3.3 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.3.1 cu următorul cuprins:3.3.1 Vehiculele completate nu pot fi supuse omologării naţionale de tip multietapa dacă nu exista o omologare naţionala de tip valabilă pentru vehiculul de baza.8. La capitolul II, secţiunea a II-a, la subpunctul 4.2, litera a), textul: "Directiva 70/156/CEE , modificată prin Directiva 2004/104/CE " se înlocuieşte cu textul: "Directiva 70/156/CEE ";9. La capitolul II, secţiunea a II-a, subpunctul 4.6.1 va avea următorul cuprins:4.6.1 În cazul autovehiculelor cu 2 sau 3 roti, omologarile CE de tip ale întregului vehicul acordate conform Directivei 92/61/CEE înainte de 9 noiembrie 2003, rămân valabile până la apariţia unor prevederi contrare. De asemenea, sunt acceptate extinderile la aceste omologări, conform dispoziţiilor directivei în baza căreia a fost iniţial acordată omologarea. Totuşi, certificatele de conformitate CE emise de constructor trebuie să corespundă modelului precizat în anexa nr. IV la Directiva 2002/24/CE .10. La capitolul II, secţiunea a II-a, după subpunctul 4.10.1, se introduce un nou subpunct, subpunctul 4.10.2, cu următorul cuprins:4.10.2 Certificatul de omologare naţionala de tip se acordă numai după ce RAR a constatat ca sunt îndeplinite toate condiţiile pentru asigurarea conformitatii vehiculelor produse sau importate în vederea comercializării în România.11. La capitolul II, secţiunea a II-a, subpunctul 6.3 va avea următorul cuprins:6.3 Prin excepţie de la prevederile subpct. 6.1 şi 6.2, solicitantul omologării naţionale de tip a întregului vehicul pentru un vehicul care necesita verificarea conformitatii şi/sau efectuarea de încercări poate cere acordarea unui număr limitat de CIV anterior obţinerii omologării naţionale de tip a întregului vehicul. Acestea vor putea fi eliberate după maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii verificării de către RAR a conformitatii vehiculului cu datele ce se înscriu în CIV şi care au fost puse la dispoziţie de către solicitantul omologării de tip a întregului vehicul.6.3.1 Dacă se constata neconformităţi ale tipului de vehicul, se vor efectua verificări suplimentare pentru atestarea încadrării caracteristicilor vehiculului în cerinţele prezentelor reglementări. În cazul în care neconformităţile constatate sunt remediate de solicitantul omologării de tip a întregului vehicul, pentru a se putea obţine certificatul de omologare naţionala de tip a întregului vehicul, solicitantul omologării va fi obligat sa rezolve totodată şi neconformităţile constatate la vehiculele pentru care a obţinut un număr limitat de CIV şi sa elimine posibilitatea apariţiei acestor neconformităţi la vehiculele ce vor fi comercializate în continuare. În acest caz, în vederea eliberării în continuare a altor CIV, solicitantul omologării trebuie să prezinte la RAR documentele care să ateste chemarea vehiculelor de la clienţi pentru remedierile impuse.12. La capitolul II, secţiunea a III-a va avea următorul cuprins:1. Omologarea CEE-ONU de tip a vehiculelor, echipamentelor, pieselor şi componentelor acestora se acordă în conformitate cu prevederile acordurilor de la Geneva şi regulamentelor CEE-ONU anexate la acestea.2. MTCT prin RAR, respectiv RAR, sunt desemnate de Guvernul României, parte contractantă la acordurile de la Geneva, ca departament administrativ şi, respectiv, serviciu tehnic, în conformitate cu acordurile de la Geneva.2.1 MTCT prin RAR poate notifica alte servicii tehnice.2.2 Cu acordul RAR, serviciile tehnice notificate pot utiliza instalaţii de încercare care nu le aparţin.3. RAR îndeplineşte în numele MTCT procedurile administrative referitoare la aplicarea acordurilor de la Geneva.4. RAR tine evidenta certificatelor de omologare CEE-ONU de tip eliberate în România şi a celor primite de la departamentele administrative ale celorlalte tari care sunt părţi contractante la acordurile de la Geneva.5. Pentru obţinerea omologării CEE-ONU de tip şi eliberarea certificatelor de omologare CEE-ONU de tip, constructorii de vehicule rutiere, echipamente, piese sau componente pentru acestea adresează RAR o cerere însoţită de documentele precizate în fiecare regulament CEE-ONU. Documentele respective trebuie să poarte antetul producătorului şi să fie redactate în limba română, precum şi în limba franceza sau engleza.6. În vederea efectuării încercărilor prevăzute de regulamentele CEE-ONU, constructorii de vehicule rutiere, echipamente, piese sau componente pentru acestea vor pune la dispoziţia RAR sau a serviciilor tehnice notificate, după caz, documentele precizate în regulamentele respective.7. Procedurile de verificare a conformitatii producţiei de RAR sunt cele prevăzute în Apendicele 2 la Acordul de la Geneva din 1958.13. La capitolul III, după subpunctul 1.13 se introduc doua noi subpuncte, subpunctele 1.14 şi 1.15, cu următorul cuprins:1.14 remorca agricolă sau forestieră (vezi anexa 1, secţiunea A);1.15 utilaj tractat interschimbabil (vezi anexa 1, secţiunea A).14. La capitolul IV, litera b) de la subpunctul 1.1 va avea următorul cuprins: b) - pentru autovehiculele cu 2 sau 3 roti, conform Directivei 95/1/CEE , modificată prin Directiva 2002/41/CE . Începând cu 1 iulie 2007 se aplică prevederile Directivei 95/1/CE , modificată prin Directiva 2006/27/CE;15. La capitolul IV, după subpunctul 2.1.2.1 se introduce un nou subpunct, subpunctul 2.1.2.1.1, cu următorul cuprins:2.1.2.1.1 Prevederile subpct. 2.1.2.1 nu anulează omologarile acordate în conformitate cu directiva 97/27/CE , nu interzic acordarea unor extinderi la aceste omologări şi nu interzic prima înmatriculare sau vânzarea autovehiculelor omologate în conformitate cu directiva 97/27/CE .16. La capitolul IV, după subpunctul 3.1.2.1 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.1.2.1.1, cu următorul cuprins:3.1.2.1.1 Prevederile subpct. 3.1.2.1 nu anulează omologarile acordate în conformitate cu directiva 97/27/CE , nu interzic acordarea unor extinderi la aceste omologări şi nu interzic prima înmatriculare sau vânzarea autovehiculelor omologate în conformitate cu directiva 97/27/CE .17. La capitolul IV, subpunctul 3.1.4 va avea următorul cuprins:3.1.4 Tractoarele agricole sau forestiere trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în:3.1.4.1 Directiva 74/151/CEE anexa I, modificată prin Directiva 98/38/CE , referitoare la masa maxima tehnic admisibilă;3.1.4.1.1 Începând cu 1 ianuarie 2007 nu se admite refuzarea acordării omologării naţionale sau omologării CE de tip, după caz, şi interzicerea înmatriculării, înregistrării sau vânzării tractoarelor care respecta prevederile Directivei 74/151/CEE anexa I, modificată prin Directiva 2006/26/CE;3.1.4.1.2 Începând cu 1 iulie 2007 la omologarea naţionala sau omologarea CE de tip, după caz, şi cu 1 iulie 2009 la prima înmatriculare, prima înregistrare sau vânzarea tractoarelor trebuie respectate condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 74/151/CEE anexa I, modificată prin Directiva 2006/26/CE;3.1.4.2 Directiva 74/151/CEE anexa IV, modificată prin Directiva 98/38/CE , referitoare la masele de testare;3.1.4.3 Directiva 89/173/CEE anexa I, modificată prin Directiva 2000/1/CE , referitoare la masele remorcabile.18. La capitolul IV, subpunctul 4.1.2 va avea următorul cuprins:4.1.2 Autovehiculele cu 2 sau 3 roti trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 93/14/CEE ;4.1.2.1 Începând cu 1 ianuarie 2007, nu se admite refuzarea acordării omologării naţionale sau omologării CE de tip, după caz, şi interzicerea înmatriculării, înregistrării sau vânzării autovehiculelor cu 2 sau 3 roti care respecta prevederile Directivei 93/14/CEE , modificată prin Directiva 2006/27/CE;4.1.2.2 Începând cu 1 iulie 2007 la omologarea naţionala sau omologarea CE de tip, după caz, trebuie respectate condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 93/14/CEE , modificată prin Directiva 2006/27/CE. Omologarile acordate anterior rămân valabile în scopul primei înmatriculări, primei înregistrări sau vânzării autovehiculelor cu 2 sau 3 roti.19. La capitolul IV, subpunctul 5.1.3 va avea următorul cuprins:5.1.3 Tractoarele agricole sau forestiere trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 78/933/CEE , modificată prin Directiva 1999/56/CE ;5.1.3.1 Începând cu 1 ianuarie 2007, nu se admite refuzarea acordării omologării naţionale sau omologării CE de tip, după caz, şi interzicerea înmatriculării, înregistrării sau vânzării tractoarelor care respecta prevederile Directivei 78/933/CEE , modificată prin Directiva 2006/26/CE;5.1.3.2 Începând cu 1 iulie 2007 la omologarea naţionala sau omologarea CE de tip, după caz şi cu 1 iulie 2009 la prima înmatriculare, prima înregistrare sau vânzarea tractoarelor trebuie respectate condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 78/933/CEE , modificată prin Directiva 2006/26/CE;20. La capitolul IV, subpunctul 8.3 va avea următorul cuprins:8.3 Omologarea naţionala sau omologarea CE de tip, după caz, se acordă pentru un tip de autovehicul cu 2 sau 3 roti numai dacă se respecta prevederile privind viteza maxima constructivă, momentul maxim şi puterea maxima neta a motorului, prevăzute în Directiva 95/1/CEE , modificată prin Directiva 2002/41/CE .8.3.1 Începând cu 1 ianuarie 2007, nu se admite refuzarea acordării omologării naţionale sau omologării CE de tip, după caz, şi interzicerea înmatriculării, înregistrării sau vânzării autovehiculelor cu 2 sau 3 roti care respecta prevederile Directivei 95/1/CEE , modificată prin Directiva 2006/27/CE;8.3.2 Începând cu 1 iulie 2007 la omologarea naţionala sau omologarea CE de tip, după caz, trebuie respectate condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 95/1/CEE , modificată prin Directiva 2006/27/CE. Omologarile acordate anterior rămân valabile în scopul primei înmatriculări, primei înregistrări sau vânzării autovehiculelor cu 2 sau 3 roti.21. La capitolul IV, subpunctul 8.7 va avea următorul cuprins:8.7 Motoarele cu aprindere prin comprimare sau motoarele cu aprindere prin scanteie care funcţionează cu GPL sau GNC pentru autovehicule din categoriile M (cu excepţia celor din categoria M(1)) şi N, precum şi autovehiculele din categoriile M (cu excepţia celor din categoria M(1)) şi N echipate cu astfel de motoare trebuie să respecte următoarele cerinţe privind emisiile poluante (cu excepţia menţionată la subpct. 8.7.5):8.7.1 Omologarea naţionala a motoarelor cu aprindere prin comprimare sau a motoarelor cu aprindere prin scanteie care funcţionează cu GPL sau GNC, precum şi a autovehiculelor echipate cu astfel de motoare, se acordă numai dacă se respecta condiţiile tehnice privind emisiile poluante prevăzute în Directiva 88/77/CEE , modificată prin Directiva 2001/27/CE . Valorile limita aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia A a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I a Directivei 88/77/CEE , modificată prin Directiva 1999/96/CE (EURO 3);8.7.2 La prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi (cu excepţia celor destinate exportului în terţe tari), trebuie să respecte condiţiile tehnice privind emisiile poluante prevăzute în Directiva 88/77/CEE , modificată prin Directiva 2001/27/CE . Valorile limita aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia A a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I a Directivei 88/77/CEE , modificată prin Directiva 1999/96/CE (EURO 3);8.7.3 La vânzare sau utilizare, motoarele noi cu aprindere prin comprimare şi motoarele noi cu aprindere prin scanteie care funcţionează cu GPL sau GNC (cu excepţia motoarelor destinate exportului în terţe tari sau a motoarelor de schimb pentru autovehiculele aflate în circulaţie) trebuie să respecte condiţiile tehnice privind emisiile poluante prevăzute în Directiva 88/77/CEE , modificată prin Directiva 2001/27/CE. Valorile limita aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia A a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I a Directivei 88/77/CEE , modificată prin Directiva 1999/96/CE (EURO 3);8.7.4 În ceea ce priveşte valorile limita ale emisiilor de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor, cerinţele prevăzute la subpct. 8.7.1 - 8.7.3 se considera îndeplinite dacă sunt respectate valorile limita precizate la linia C a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I a Directivei 88/77/CEE , modificată prin Directiva 1999/96/CE (EEV);8.7.5 Prevederile subpct. 8.7 nu se aplică autovehiculelor echipate cu motoare cu aprindere prin comprimare sau cu motoare cu aprindere prin scanteie care funcţionează cu GPL sau GNC, din categoriile N(1), N(2) şi M(2) care au fost omologate conform prevederilor Directivei 70/220/CEE .22. La capitolul IV, după subpunctul 8.7 se introduce un nou subpunct, subpunctul 8.7^1, cu următorul cuprins:8.7^1 Motoarele cu aprindere prin comprimare sau motoarele cu aprindere prin scanteie care funcţionează cu GPL sau GNC pentru autovehicule din categoriile M (cu excepţia celor din categoria M(1) cu masa maxima tehnic admisibilă care nu depăşeşte 3,5 tone) şi N, precum şi autovehiculele din categoriile M (cu excepţia celor din categoria M(1) cu masa maxima care nu depăşeşte 3,5 tone) şi N echipate cu astfel de motoare trebuie să respecte următoarele cerinţe privind emisiile poluante (cu excepţia menţionată la subpct. 8.7^1.17):8.7^1.1 Dacă prevederile subpct. 8.7^1.9 - 8.7^1.15, condiţiile tehnice din anexele I-VIII din Directiva 2005/55/CE, modificată prin Directiva 2005/78/CE şi Directiva 2006/51/CE, precum şi valorile limita aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor precizate la linia B(1), B(2) sau C a tabelelor de la pct. 6.2.1 din anexa I la Directiva 2005/55/CE, sunt respectate, nu se admite:8.7^1.1.1 refuzarea acordării omologării naţionale sau omologării CE de tip, după caz, pentru un autovehicul echipat cu un motor cu aprindere prin comprimare sau pentru un autovehicul echipat cu un motor cu aprindere prin scanteie care funcţionează cu GPL sau GNC;8.7^1.1.2 interzicerea înmatriculării sau vânzării autovehiculelor noi echipate cu motoare cu aprindere prin comprimare sau a autovehiculelor noi echipate cu motoare cu aprindere prin scanteie care funcţionează cu GPL sau GNC;8.7^1.1.3 refuzarea acordării omologării naţionale sau omologării CE de tip, după caz, pentru un motor cu aprindere prin comprimare sau pentru un motor cu aprindere prin scanteie care funcţionează cu GPL sau GNC;8.7^1.1.4 interzicerea vânzării sau utilizării motoarelor noi cu aprindere prin comprimare sau a motoarelor noi cu aprindere prin scanteie care funcţionează cu GPL sau GNC;8.7^1.2 Începând cu 1 ianuarie 2007, omologarea naţionala sau omologarea CE de tip, după caz, a motoarelor cu aprindere prin comprimare sau a motoarelor cu aprindere prin scanteie care funcţionează cu GPL sau GNC, precum şi a autovehiculelor echipate cu astfel de motoare se acordă numai dacă se respecta prevederile subpct. 8.7^1.9 - 8.7^1.15 şi condiţiile tehnice precizate în anexele I-VIII din Directiva 2005/55/CE, modificată prin Directiva 2005/78/CE şi Directiva 2006/51/CE. Valorile limita aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia B(1) a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I a Directivei 2005/55/CE (EURO 4);8.7^1.3 Începând cu 1 ianuarie 2008, la prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi (cu excepţia celor destinate exportului în terţe tari) trebuie să se respecte prevederile subpct. 8.7^1.9 - 8.7^1.15 şi condiţiile tehnice precizate în anexele I-VIII din Directiva 2005/55/CE, modificată prin Directiva 2005/78/CE şi Directiva 2006/51/CE. Valorile limita aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia B(1) a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I a Directivei 2005/55/CE (EURO 4);8.7^1.4 Începând cu 1 ianuarie 2008, la vânzare sau utilizare, motoarele noi cu aprindere prin comprimare sau motoarele noi cu aprindere prin scanteie care funcţionează cu GPL sau GNC (cu excepţia motoarelor destinate exportului în terţe tari sau al motoarelor de schimb pentru autovehiculele aflate în circulaţie) trebuie să se respecte prevederile subpct. 8.7^1.9 - 8.7^1.15 şi condiţiile tehnice precizate în anexele I-VIII din Directiva 2005/55/CE, modificată prin Directiva 2005/78/CE şi Directiva 2006/51/CE. Valorile limita aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia B(1) a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I a Directivei 2005/55/CE (EURO 4);8.7^1.5 Începând cu 1 octombrie 2008, omologarea naţionala sau omologarea CE de tip, după caz, a motoarelor cu aprindere prin comprimare sau a motoarelor cu aprindere prin scanteie care funcţionează cu GPL sau GNC, precum şi a autovehiculelor echipate cu astfel de motoare se acordă numai dacă se respecta prevederile subpct. 8.7^1.9 - 8.7^1.15 şi condiţiile tehnice precizate în anexele I-VIII din Directiva 2005/55/CE, modificată prin Directiva 2005/78/CE şi Directiva 2006/51/CE. Valorile limita aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia B(2) a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I a Directivei 2005/55/CE (EURO 5);8.7^1.6 Începând cu 1 octombrie 2009, la prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi (cu excepţia celor destinate exportului în terţe tari) trebuie să se respecte prevederile subpct. 8.7^1.9 - 8.7^1.15 şi condiţiile tehnice precizate în anexele I-VIII din Directiva 2005/55/CE, modificată prin Directiva 2005/78/CE şi Directiva 2006/51/CE. Valorile limita aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia B(2) a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I a Directivei 2005/55/CE (EURO 5);8.7^1.7 Începând cu 1 octombrie 2009, la vânzare sau utilizare, motoarele noi cu aprindere prin comprimare sau motoarele noi cu aprindere prin scanteie care funcţionează cu GPL sau GNC (cu excepţia motoarelor destinate exportului în terţe tari sau al motoarelor de schimb pentru autovehiculele aflate în circulaţie) trebuie să se respecte prevederile subpct. 8.7^1.9 - 8.7^1.15 şi condiţiile tehnice precizate în anexele I-VIII din Directiva 2005/55/CE, modificată prin Directiva 2005/78/CE şi Directiva 2006/51/CE. Valorile limita aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia B(2) a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I a Directivei 2005/55/CE (EURO 5);8.7^1.8 Motoarele care îndeplinesc condiţiile tehnice precizate în anexele I-VIII din Directiva 2005/55/CE, şi care respecta valorile limita precizate la linia C a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I a Directivei 2005/55/CE (EEV), se considera ca îndeplinesc şi cerinţele prevăzute la subpct. 8.7.1 - 8.7.3;Motoarele care îndeplinesc condiţiile tehnice precizate în anexele I-VIII din Directiva 2005/55/CE, modificată prin Directiva 2005/78/CE şi Directiva 2006/51/CE, precum şi cerinţele precizate la subpct. 8.7^1.9 - 8.7^1.15 şi care respecta valorile limita precizate la linia C a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I a Directivei 2005/55/CE (EEV), se considera ca îndeplinesc şi cerinţele prevăzute la subpct. 8.7.1 - 8.7.3 şi 8.7^1.2 - 8.7^1.7:8.7^1.9 Începând cu 1 ianuarie 2007 pentru noile omologări de tip şi începând cu 1 ianuarie 2008 pentru toate omologarile de tip, motoarele cu aprindere prin comprimare omologate în conformitate cu valorile limita aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor precizate la linia B(1) sau linia C a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I a Directivei 2005/55/CE, modificată prin Directiva 2005/78/CE şi Directiva 2006/51/CE, precum şi autovehiculele propulsate de astfel de motoare trebuie echipate cu sisteme OBD care să semnaleze existenta unei funcţionari necorespunzătoare atunci când sunt depăşite limitele aplicabile sistemelor OBD indicate la linia B(1) sau la linia C precizate la subpct. 8.7^1.11;8.7^1.9.1 În cazul sistemelor de post-tratare a gazelor de evacuare, sistemul OBD poate inregistra următoarele defecte majore: a) ale catalizatorului, în cazul în care acesta este instalat ca entitate distinctă, fie ca este sau nu parte a unui sistem de reducere a emisiilor de oxid de azot sau a unui filtru de particule diesel; b) ale sistemului de reducere a emisiilor de oxid de azot, în cazul în care exista un astfel de sistem; c) ale filtrului de particule diesel, în cazul în care exista un astfel de filtru; d) ale sistemului combinat de reducere a emisiilor de oxid de azot - filtru de particule diesel;8.7^1.10 Începând cu 1 octombrie 2008 pentru noile omologări de tip şi începând cu 1 octombrie 2009 pentru toate omologarile de tip, motoarele cu aprindere prin comprimare sau motoarele cu aprindere prin scanteie care funcţionează cu GPL sau GNC omologate în conformitate cu valorile limita aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor precizate la linia B(2) sau linia C a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I a Directivei 2005/55/CE, modificată prin Directiva 2005/78/CE şi Directiva 2006/51/CE, precum şi autovehiculele propulsate de astfel de motoare, trebuie echipate cu sisteme OBD care semnaleaza existenta unei funcţionari necorespunzătoare atunci când sunt depăşite limitele aplicabile sistemelor OBD indicate la linia B(2) sau la linia C precizate la subpct. 8.7^1.11;8.7^1.10.1 Sistemul OBD trebuie să includă de asemenea o interfata între unitatea de control electronic a motorului (EECU) şi orice alt sistem electric sau electronic al motorului sau vehiculului care realizează un schimb de date cu EECU şi care acţionează asupra bunei funcţionari a sistemului de control al emisiilor, cum ar fi interfata între EECU şi o unitate de control electronic al transmisiei;8.7^1.11 Limitele aplicabile sistemelor OBD sunt următoarele:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────                             Motoare cu aprindere prin comprimare    Linia ─────────────────────────────────────────────────                           Masa oxizilor de azot Masa particulelor                                 [NO(x)] g/kWh (PT)g/kWh──────────────────────────────────────────────────────────────────────────    B(1)(2007) 7,0 0,1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────    B(2)(2008) 7,0 0,1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────    C(EEV) 7,0 0,1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────8.7^1.12 Accesul complet şi standardizat la sistemele OBD trebuie asigurat în scopul inspecţiei, diagnosticarii, întreţinerii şi reparaţiilor în conformitate cu dispoziţiile relevante din Directiva 70/220/CEE şi cu prescripţiile referitoare la piesele de schimb care asigura compatibilitatea cu sistemele OBD.8.7^1.13 Începând cu 1 ianuarie 2007 pentru noile omologări de tip şi începând cu 1 ianuarie 2008 pentru toate omologarile de tip, constructorul trebuie să demonstreze ca un motor cu aprindere prin comprimare sau un motor cu aprindere prin scanteie care funcţionează cu GPL sau GNC omologat în conformitate cu valorile limita aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor precizate la linia B(1), B(2) sau C a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I a Directivei 2005/55/CE, modificată prin Directiva 2005/78/CE şi Directiva 2006/51/CE respecta limitele menţionate, pentru o durată de viaţa de: a) 100.000 km sau cinci ani de utilizare, luându-se în considerare prima condiţie îndeplinită, în cazul motoarelor destinate autovehiculelor din categoriile N(1) şi M(2); b) 200.000 km sau şase ani de utilizare, luându-se în considerare prima condiţie îndeplinită, în cazul motoarelor destinate autovehiculelor din categoriile N(2), N(3) cu masa maxima tehnic admisibilă care nu depăşeşte 16 tone şi M(3) din clasele I, II şi A, precum şi din clasa B cu masa maxima tehnic admisibilă care nu depăşeşte 7,5 tone; c) 500.000 km sau şapte ani de utilizare, luându-se în considerare prima condiţie îndeplinită, în cazul motoarelor destinate autovehiculelor din categoriile N(3) cu masa maxima tehnic admisibilă care depăşeşte 16 tone şi M(3) din clasa III, precum şi clasa B cu masa maxima tehnic admisibilă care depăşeşte 7,5 tone;8.7^1.14 Începând cu 1 ianuarie 2007, pentru noile tipuri şi începând cu 1 ianuarie 2008, pentru toate tipurile, omologarile acordate autovehiculelor trebuie să ateste şi buna funcţionare a echipamentelor antipoluare pe durata de viaţa normală a autovehiculului în condiţii normale de utilizare (control de conformitate a vehiculelor în circulaţie corect întreţinute şi utilizate);8.7^1.15 În conformitate cu prevederile Directivei 2005/78/CE, modificată prin Directiva 2006/51/CE, prevederile Anexei I referitoare la buna funcţionare a dispozitivelor de reducere a emisiilor de NO(x) se vor aplica de la 1 ianuarie 2007 la omologarea de tip şi 1 ianuarie 2008 la prima înmatriculare.8.7^1.16 Referinţele din reglementările existente privitoare la directivele abrogate prin anexa IX, partea A a Directivei 2005/55/CE vor fi considerate ca fiind făcute la Directiva 2005/55/CE şi se vor citi conform tabelului de corespondenta din anexa X a Directivei 2005/55/CE.8.7^1.17 Prevederile subpct. 8.7^1 nu se aplică motoarelor cu aprindere prin comprimare pentru autovehiculele din categoriile N(1), N(2) şi M(2) şi motoarelor cu aprindere prin scanteie care funcţionează cu GPL sau GNC pentru autovehiculele din categoria N(1), care au fost omologate conform prevederilor Directivei 70/220/CEE .23. La capitolul IV, după subpunctul 8.8 se introduc doua noi subpuncte, subpunctele 8.8^1 şi 8.8^2, cu următorul cuprins:8.8^1 Începând cu 1 ianuarie 2007, omologarea naţionala sau omologarea CE de tip, după caz, pentru un nou tip de autovehicul din categoriile M şi N echipat cu motor cu aprindere prin comprimare se acordă numai dacă se respecta condiţiile tehnice privind emisiile poluante vizibile prevăzute în Directiva 72/306/CEE , modificată de directiva 2005/21/CE .8.8^1.1 Prevederile de la subpct. 8.8^1 nu anulează omologarile acordate anterior în conformitate cu prevederile directivei 72/306/CEE şi nu împiedica extinderea unei astfel de omologări conform cerinţelor precizate prin directiva în baza căreia omologarea a fost acordată iniţial.8.8^2 La prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi din categoriile M st N echipate cu motor cu aprindere prin comprimare trebuie să respecte condiţiile tehnice privind emisiile poluante vizibile prevăzute în directiva 72/306/CEE .24. La capitolul IV, subpunctul 8.9 va avea următorul cuprins:8.9 Autovehiculele cu 2 sau 3 roti trebuie să respecte următoarele cerinţe privind emisiile poluante:8.9.1 La omologarea naţionala sau omologarea CE de tip, după caz, autovehiculele noi cu 2 sau 3 roti trebuie să respecte condiţiile tehnice privind emisiile poluante prevăzute în Directiva 97/24/CE cap. 5, modificată prin Directiva 2003/77/CE .8.9.1.1 În ceea ce priveşte încercarea de tip I, pentru mopede se aplică valorile limita precizate la linia a doua a tabelului din cap. 5, anexa I, pct. 2.2.1.1.3 din directiva.8.9.1.2 În ceea ce priveşte încercarea de tip I, pentru motociclete şi mototricicluri se aplică valorile limita precizate la linia B a tabelului din capitolul 5, anexa II, pct. 2.2.1.1.5 din directiva;8.9.2 Începând cu 1 ianuarie 2006 pentru noile tipuri de autovehicule cu 2 sau 3 roti şi începând cu 1 ianuarie 2007 pentru toate tipurile, omologarile acordate trebuie să ateste de asemenea buna funcţionare a echipamentelor antipoluare pe durata de viaţa a autovehiculului cu 2 sau 3 roti până la un kilometraj de 30000 km.8.9.3 Începând cu 1 ianuarie 2006 pentru noile tipuri de autovehicule cu 2 sau 3 roti şi începând cu 1 ianuarie 2007 pentru toate tipurile, omologarile acordate trebuie să ateste şi buna funcţionare a echipamentelor antipoluare pe durata de viaţa a vehiculului în condiţii normale de utilizare (control de conformitate a vehiculelor în circulaţie corect întreţinute şi utilizate).8.9.4 Pentru motociclete şi mototricicluri, omologarea naţionala sau omologarea CE de tip, după caz, se acordă numai dacă emisiile de dioxid de carbon şi consumul de carburant au fost măsurate conform dispoziţiilor aplicabile în conformitate cu prevederile Directivei 97/24/CE cap. 5, modificată prin Directiva 2003/77/CE ;8.9.5 La prima înmatriculare, vânzare sau utilizare, autovehiculele noi cu 2 sau 3 roti trebuie să respecte condiţiile tehnice privind emisiile poluante prevăzute în Directiva 97/24/CE cap. 5, modificată prin Directiva 2003/77/CE .8.9.5.1 În ceea ce priveşte încercarea de tip I, pentru mopede se aplică valorile limita precizate la linia a doua a tabelului din capitolul 5, anexa I, pct. 2.2.1.1.3 din directiva.8.9.5.2 În ceea ce priveşte încercarea de tip I, pentru motociclete şi mototricicluri se aplică valorile limita precizate la linia A ale tabelului din capitolul 5, anexa II, pct. 2.2.1.1.5 din directiva;8.9.6 Începând cu 1 ianuarie 2007, la prima înmatriculare, vânzare şi utilizare, autovehiculele noi cu 2 sau 3 roti trebuie să respecte condiţiile tehnice privind emisiile poluante prevăzute în Directiva 97/24/CE cap. 5, modificată prin Directiva 2003/77/CE .8.9.6.1 În ceea ce priveşte încercarea de tip I pentru mopede se aplică valorile limita precizate la linia a doua a tabelului din capitolul 5, anexa I, pct. 2.2.1.1.3 din directiva.8.9.6.2 În ceea ce priveşte încercarea de tip I pentru motociclete şi mototricicluri se aplică valorile limita precizate la linia B a tabelului din capitolul 5, anexa II, pct. 2.2.1.1.5 din directiva;8.9.7 Începând cu 1 ianuarie 2007, la prima înmatriculare, vânzare sau utilizare, motocicletele noi cu o cilindree mai mare de 150 cmc trebuie să respecte prevederile aplicabile referitoare la măsurarea emisiilor de dioxid de carbon şi a consumului de carburant din Directiva 97/24/CE cap. 5, modificată prin Directiva 2003/77/CE .8.9.8 Începând cu 1 ianuarie 2007, nu se admite refuzarea acordării omologării naţionale sau omologării CE de tip, după caz, şi a înmatriculării, înregistrării sau vânzării autovehiculelor cu 2 sau 3 roti care respecta prevederile Directivei 97/24/CEE cap. 5, modificată prin Directiva 2006/27/CE;8.9.8.1 În ceea ce priveşte încercarea de tip I, pentru mopede se aplică valorile limita precizate la linia a doua a tabelului din cap. 5, anexa I, pct. 2.2.1.1.3 din directiva.8.9.8.2 În ceea ce priveşte încercarea de tip I, pentru motociclete şi mototricicluri se aplică valorile limita precizate la linia B a tabelului din capitolul 5, anexa II, pct. 2.2.1.1.5 din directiva;8.9.9 Începând cu 1 iulie 2007, la omologarea naţionala sau omologarea CE de tip, după caz, trebuie respectate condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 97/24/CEE cap. 5, modificată prin Directiva 2006/27/CE.8.9.9.1 În ceea ce priveşte încercarea de tip I, pentru mopede se aplică valorile limita precizate la linia a doua a tabelului din cap. 5, anexa I, pct. 2.2.1.1.3 din directiva.8.9.9.2 În ceea ce priveşte încercarea de tip I, pentru motociclete şi tricicluri se aplică valorile limita precizate la linia B a tabelului din capitolul 5, anexa II, pct. 2.2.1.1.5 din directiva;8.9.9.3 Omologarile acordate anterior în conformitate cu prevederile Directivei 97/24/CEE , modificată prin Directiva 2003/77/CE rămân valabile în scopul primei înmatriculări, primei înregistrări sau vânzării autovehiculelor cu 2 sau 3 roti (cu respectarea pentru încercarea de tip I a valorilor limita precizate la linia a doua a tabelului din cap. 5, anexa I, pct. 2.2.1.1.3 din directiva pentru mopede şi a valorilor limita precizate la linia B a tabelului din capitolul 5, anexa II, pct. 2.2.1.1.5 din directiva pentru motociclete şi tricicluri);8.9.10 Începând cu 1 iulie 2007, în conformitate cu prevederile Directivei 2006/72/CE, la solicitarea constructorului, procedura de încercare stabilită prin Regulamentul tehnic mondial (RTM) nr. 2 CEE-ONU poate fi aplicată la omologare pentru motociclete în locul procedurii de încercare stabilite prin Directiva 97/24/CEE , modificată prin Directiva 2003/77/CE . În cazul aplicării procedurii stabilite prin RTM nr. 2 CEE-ONU, autovehiculul va trebui să respecte valorile limita ale emisiilor poluante precizate la linia C a tabelului din capitolul 5, anexa II, pct. 2.2.1.1.5 din directiva, precum şi celelalte dispoziţii ale directivei cu excepţia pct. 2.2.1.1.1 - 2.2.1.1.4 din anexa II a directivei.25. La capitolul IV, subpunctul 8.10 va avea următorul cuprins:8.10 Tractoarele agricole sau forestiere trebuie să respecte următoarele cerinţe privind emisiile poluante:8.10.1 Omologarea naţionala sau omologarea CE de tip, după caz, pentru un tip sau o familie de motoare noi din categoriile D, E, F şi G ori pentru un tip de tractor echipat cu astfel de motoare se acordă numai dacă se respecta condiţiile tehnice privind emisiile poluante (gaze poluante şi particule) prevăzute în Directiva 2000/25/CE .8.10.2 Omologarea naţionala sau omologarea CE de tip, după caz, pentru un tip sau o familie de motoare noi ori pentru un tip de tractor echipat cu astfel de motoare se acordă numai dacă se respecta condiţiile tehnice privind emisiile poluante (gaze poluante şi particule) prevăzute în Directiva 2000/25/CE , modificată prin Directiva 2005/13/CE după cum urmează: a) în etapa III A:- după 31 decembrie 2006 pentru motoarele din categoriile H, I, J şi K; b) în etapa III B:- după 31 decembrie 2009 pentru motoarele din categoria L;- după 31 decembrie 2010 pentru motoarele din categoriile M şi N;- după 31 decembrie 2011 pentru motoarele din categoria P; c) în etapa IV:- după 31 decembrie 2012 pentru motoarele din categoria Q;- după 30 septembrie 2013 pentru motoarele din categoria R.8.10.3 La vânzarea sau utilizarea motoarelor noi din categoriile D, E, F şi G ori la prima înmatriculare, înregistrare sau utilizare a tractoarelor echipate cu astfel de motoare trebuie respectate condiţiile tehnice prevăzute în directiva 2000/25/CE .8.10.4 La vânzarea sau utilizarea motoarelor pentru tractoare ori la prima înmatriculare, înregistrare sau utilizare a tractoarelor echipate cu astfel de motoare trebuie respectate condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 2000/25/CE , modificată prin Directiva 2005/13/CE după cum urmează:- după 31 decembrie 2006 pentru motoarele din categoriile H, I şi K;- după 31 decembrie 2007 pentru motoarele din categoria J;- după 31 decembrie 2010 pentru motoarele din categoria L;- după 31 decembrie 2011 pentru motoarele din categoriile M şi N;- după 31 decembrie 2012 pentru motoarele din categoria P;- după 31 decembrie 2013 pentru motoarele din categoria Q;- după 30 septembrie 2014 pentru motoarele din categoria R;8.10.5 Prevederile subpct. 8.10.3 şi 8.10.4 nu se aplică motoarelor care urmează a fi instalate la tipuri de tractoare destinate exportului în tari terţe sau care urmează a fi utilizate pentru înlocuirea motoarelor la tractoarele în exploatare.8.10.6 Pentru motoarele din categoriile H - R, termenele prevăzute la subpct. 8.10.4 se amana cu doi ani pentru motoarele produse anterior respectivelor date. Excepţie fac motoarele din categoria H pentru care termenul se va amana cu un an.8.10.7 La cererea constructorului de tractoare şi cu acordul RAR, producătorul de motoare poate, în timpul perioadei dintre doua etape succesive, sa introducă pe piaţa un număr limitat de motoare sau de tractoare echipate cu motoare care corespund valorilor limita privind emisiile poluante ale etapei precedente celei aplicabile, cu condiţia să respecte procedura din anexa IV la Directiva 2000/25/CE , modificată prin Directiva 2005/13/CE .8.10.8 Pentru tipurile sau familiile de motoare din categoriile H - R care respecta valorile limita înainte de datele menţionate la subpct. 8.10.4 este permisă aplicarea unei etichetari şi a unui marcaj special care să arate ca motoarele respective respecta valorile limita prescrise înaintea datelor stabilite.8.10.9 RAR recunoaşte omologarile acordate în conformitate cu prevederile anexei III la Directiva 2000/25/CE , modificată prin Directiva 2005/13/CE şi recunoaşte mărcile de omologare corespunzătoare ca fiind conforme cu prevederile acestei directive.8.10.10 Motoarele de schimb trebuie să corespundă valorilor limita pe care motorul care se înlocuieşte trebuia să le îndeplinească când a fost introdus pe piaţa. Textul "Motor de schimb" trebuie prevăzut pe o eticheta dispusă pe motor sau menţionat în instrucţiunile de utilizare.Prin motor de schimb se înţelege orice motor nou cu care se înlocuieşte motorul unui tractor şi care a fost furnizat numai pentru acest scop.8.10.11 Definirea categoriilor de motoare precizate la subpct. 8.10 este prevăzută în Anexa nr. 10 la reglementări.26. La capitolul IV, subpunctul 8.12.2 va avea următorul cuprins:8.12.2 Autovehiculele cu 2 sau 3 roti trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 97/24/CE cap. 9;8.12.2.1 Începând cu 1 ianuarie 2007, nu se admite refuzarea acordării omologării naţionale sau omologării CE de tip, după caz, şi interzicerea înmatriculării, înregistrării sau vânzării autovehiculelor cu 2 sau 3 roti care respecta prevederile Directivei 97/24/CEE cap. 9, modificată prin Directiva 2006/27/CE;8.12.2.2 Începând cu 1 iulie 2007 la omologarea naţionala sau omologarea CE de tip, după caz, trebuie respectate condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 97/24/CEE cap. 9, modificată prin Directiva 2006/27/CE. Omologarile acordate anterior rămân valabile în scopul primei înmatriculări, primei înregistrări sau vânzării autovehiculelor cu 2 sau 3 roti.27. La capitolul IV, subpunctul 8.12.3.2 va avea următorul cuprins:8.12.3.2 Directiva 77/311/CEE , modificată prin Directiva 97/54/CE , referitoare la nivelul sonor (la urechile conducătorului);8.12.3.2.1 Începând cu 1 ianuarie 2007, nu se admite refuzarea acordării omologării naţionale sau omologării CE de tip, după caz, şi interzicerea înmatriculării, înregistrării sau vânzării tractoarelor care respecta prevederile Directivei 77/311/CEE , modificată prin Directiva 2006/26/CE;8.12.3.2.2 Începând cu 1 iulie 2007 la omologarea naţionala sau omologarea CE de tip, după caz, şi cu 1 iulie 2009 la prima înmatriculare, prima înregistrare sau vânzarea tractoarelor trebuie respectate condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 77/311/CEE , modificată prin Directiva 2006/26/CE;28. La capitolul IV, subpunctul 8.14 se abroga.29. La capitolul IV, după subpunctul 8.15 se introduce un nou subpunct, subpunctul 8.15^1 cu următorul cuprins:8.15^1 Nu se admite refuzarea acordării omologării naţionale sau omologării CE de tip, după caz, şi interzicerea vânzării sau instalării pe autovehicule a catalizatoarelor de înlocuire noi destinate a fi instalate pe autovehiculele cu 2 sau 3 roti care respecta condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 97/24/CE , modificată prin Directiva 2005/30/CE .8.15^1.1 Începând cu 1 ianuarie 2007 la omologarea naţionala sau omologarea CE de tip, după caz, a catalizatoarelor de înlocuire noi destinate a fi instalate pe autovehiculele cu 2 sau 3 roti, trebuie respectate condiţiile tehnice referitoare la măsurile împotriva poluarii atmosferice, la nivelul sonor admisibil şi la protecţia împotriva modificărilor neautorizate, prevăzute în Directiva 97/24/CE , modificată prin Directiva 2005/30/CE .30. La capitolul IV, subpunctul 8.16 se abroga.31. La capitolul IV, după subpunctul 9.1.2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 9.1.2^1 cu următorul cuprins:9.1.2^1 Pentru vehiculele din categoriile M(2) şi M(3) este obligatorie montarea unor dispozitive de protecţie care să acopere piulitele de roata şi prezoanele de la roti dacă acestea depăşesc proiectia în plan a suprafeţei exterioare a pneurilor (partea pneurilor situata deasupra planului orizontal care trece prin axa de rotaţie a rotilor). Dispozitivele de protecţie trebuie să aibă razele de curbura de cel puţin 5 mm şi sa nu formeze o proeminenta mai mare de 30 mm în raport cu proiectia verticala a muchiei panoului de caroserie situat deasupra rotii.32. La capitolul IV, după subpunctul 9.1.5 se introduce un nou subpunct, subpunctul 9.1.5.1, cu următorul cuprins:9.1.5.1 Începând cu 11 septembrie 2007, vehiculele din categoriile M, N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice privind dispozitivul de protecţie antiimpanare spate prevăzute în Directiva 70/221/CEE , modificată prin Directiva 2006/20/CE;33. La capitolul IV, după subpunctul 9.1.9^1 se introduce un nou subpunct, subpunctul 9.1.9^2, cu următorul cuprins:9.1.9^2 Nu se admite refuzarea acordării omologării naţionale sau omologării CE, după caz, a autovehiculelor din categoria M(1) cu masa maxima tehnic admisibilă mai mica sau egala cu 3,5 tone şi din categoria N(1) care respecta condiţiile tehnice privind echiparea autovehiculelor cu sisteme de protecţie frontala prevăzute în Directiva 2005/66/CE;9.1.9^2.1 Începând cu 1 ianuarie 2007, autovehiculele din categoria M(1) cu masa maxima tehnic admisibilă mai mica sau egala cu 3,5 tone şi din categoria N(1) trebuie să respecte condiţiile tehnice privind echiparea autovehiculelor cu sisteme de protecţie frontala prevăzute în Directiva 2005/66/CE;9.1.9^2.2 Prevederile subpct. 9.1.9^2 se aplică numai autovehiculelor echipate cu sisteme de protecţie frontala.34. La capitolul IV, subpunctul 9.2.2 va avea următorul cuprins:9.2.2 Autovehiculele cu 2 sau 3 roti trebuie să respecte condiţiile tehnice privind proeminentele exterioare prevăzute în Directiva 97/24/CE cap. 3;9.2.2.1 Începând cu 1 ianuarie 2007, nu se admite refuzarea acordării omologării naţionale sau omologării CE de tip, după caz, şi interzicerea înmatriculării, înregistrării sau vânzării autovehiculelor cu 2 sau 3 roti care respecta prevederile Directivei 97/24/CEE cap. 3, modificată prin Directiva 2006/27/CE;9.2.2.2 Începând cu 1 iulie 2007 la omologarea naţionala sau omologarea CE de tip, după caz, trebuie respectate condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 97/24/CEE cap. 3, modificată prin Directiva 2006/27/CE. Omologarile acordate anterior rămân valabile în scopul primei înmatriculări, primei înregistrări sau vânzării autovehiculelor cu 2 sau 3 roti.35. La capitolul IV, după subpunctul 9.3.3 se introduce un nou subpunct, subpunctul 9.3.3.1, cu următorul cuprins:9.3.3.1 Începând cu 1 ianuarie 2007 trebuie respectate prevederile Directivei 2005/67/CE de modificare a anexelor I şi II la Directiva 86/298/CEE . Omologarile acordate anterior rămân valabile în scopul primei înmatriculări, primei înregistrări sau vânzării tractoarelor.36. La capitolul IV, după subpunctul 9.3.4 se introduce un nou subpunct, subpunctul 9.3.4.1, cu următorul cuprins:9.3.4.1 Începând cu 1 ianuarie 2007 trebuie respectate prevederile Directivei 2005/67/CE de modificare a anexelor I şi II la Directiva 87/402/CEE . Omologarile acordate anterior rămân valabile în scopul primei înmatriculări, primei înregistrări sau vânzării tractoarelor.37. La capitolul IV, subpunctul 9.3.8 va avea următorul cuprins:9.3.8 Tractoarele trebuie să respecte condiţiile tehnice privind protecţia elementelor de antrenare, a părţilor proeminente şi a rotilor prevăzute în Directiva 89/173/CEE anexa II par. 2, modificată prin Directiva 2000/1/CE ;9.3.8.1 Începând cu 1 ianuarie 2007, nu se admite refuzarea acordării omologării naţionale sau omologării CE de tip, după caz, şi interzicerea înmatriculării, înregistrării sau vânzării tractoarelor care respecta prevederile Directivei 89/173/CEE anexa II par. 2, modificată prin Directiva 2006/26/CE;9.3.8.2 Începând cu 1 iulie 2007 la omologarea naţionala sau omologarea CE de tip, după caz, şi cu 1 iulie 2009 la prima înmatriculare, prima înregistrare sau vânzarea tractoarelor trebuie respectate condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 89/173/CEE anexa II par. 2, modificată prin Directiva 2006/26/CE;38. La capitolul IV, după subpunctul 9.6^1 se introduc doua noi subpuncte, subpunctul 9.6^2 şi subpunctul 9.6^3, cu următorul cuprins:9.6^2 Nu se admite interzicerea primei înmatriculări sau a vânzării autovehiculelor din categoria M(1) cu masa maxima tehnic admisibilă mai mica sau egala cu 3,5 tone şi din categoria N(1) care respecta condiţiile tehnice privind echiparea autovehiculelor cu sisteme de protecţie frontala prevăzute în Directiva 2005/66/CE;9.6^2.1 Începând cu 25 mai 2007, la prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi din categoria M(1) cu masa maxima tehnic admisibilă mai mica sau egala cu 3,5 tone şi din categoria N(1) trebuie să respecte condiţiile tehnice privind echiparea autovehiculelor cu sisteme de protecţie frontala prevăzute în Directiva 2005/66/CE;9.6^2.2 Prevederile subpct. 9.6^2 se aplică numai autovehiculelor echipate cu sisteme de protecţie frontala.9.6^3 Începând cu 11 martie 2010, la prima înmatriculare şi la vânzare, vehiculele din categoriile M, N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice privind dispozitivul de protecţie antiimpanare spate prevăzute în Directiva 70/221/CEE , modificată prin Directiva 2006/20/CE;39. La capitolul IV, după subpunctul 9.8.7 se introduce un nou subpunct, subpunctul 9.8.8, cu următorul cuprins:9.8.8 Dispozitivele de protecţie în caz de rasturnare pentru tractoare trebuie să respecte următoarele condiţii tehnice:9.8.8.1 condiţiile tehnice privind dispozitivul de protecţie în caz de rasturnare prevăzute în directiva 77/536/CEE , modificată prin directiva 1999/55/CE , pentru tractoarele cu următoarele caracteristici:- garda la sol: maximum 1000 mm,- ecartament fix sau ecartament reglabil al uneia din axele motoare: minimum 1150 mm,- posibilitatea de a fi echipat cu un dispozitiv de cuplare în mai multe puncte pentru utilaje amovibile şi cu un dispozitiv de tractare,- masa la gol a tractorului: 1,5 - 6,0 tone, inclusiv cu dispozitivul de protecţie în caz de rasturnare şi cu anvelopele cu dimensiunea cea mai mare recomandată de constructor.9.8.8.2 condiţiile tehnice privind dispozitivul de protecţie în caz de rasturnare prevăzute în directiva 79/622/CEE , modificată prin directiva 1999/40/CE (încercări statice), pentru tractoarele cu următoarele caracteristici:- garda la sol: maximum 1000 mm,- ecartament fix sau ecartament reglabil al uneia dintre axele motoare: minimum 1150 mm,- posibilitatea de a fi echipat cu un dispozitiv de cuplare în mai multe puncte pentru utilaje amovibile şi cu un dispozitiv de tractare,- masa la gol mai mare sau egala cu 800 kg, inclusiv cu dispozitivul de protecţie în caz de rasturnare şi cu anvelopele cu dimensiunea cea mai mare recomandate de constructor.9.8.8.3 condiţiile tehnice privind dispozitivele de protecţie în caz de rasturnare montate în spate (pentru tractoare cu ecartament ingust) prevăzute în directiva 86/298/CEE , modificată de directiva 2000/19/CE pentru tractoarele cu următoarele caracteristici:- garda la sol: maximum 600 mm, sub punctul cel mai de jos al axelor faţa sau spate, inclusiv diferentialul,- ecartamentul minim, fix sau reglabil, al axei echipate cu anvelopele cele mai late: mai mic de 1150 mm; considerând ca axa echipata cu anvelopele cele mai late este reglata la un ecartament de maximum 1150 mm, trebuie ca ecartamentul celeilalte axe să poată fi reglat astfel încât marginile exterioare ale anvelopelor sale cele mai inguste sa nu depăşească marginile exterioare ale anvelopelor celeilalte axe (cu anvelopele cele mai late). Dacă ambele axe sunt echipate cu jante şi anvelope de aceleaşi dimensiuni, atunci ecartamentul fix sau reglabil al ambelor axe trebuie să fie mai mic de 1150 mm,- masa la gol mai mare de 600 kg, inclusiv cu dispozitivul de protecţie în caz de rasturnare şi cu anvelopele cu dimensiunea cea mai mare recomandate de constructor.9.8.8.3.1 începând cu 1 ianuarie 2007 trebuie să se respecte prevederile Directivei 2005/67/CE de modificare a anexelor I şi II la Directiva 86/298/CEE . Omologarile acordate anterior rămân valabile în scopul introducerii pe piaţa a acestor dispozitive.9.8.8.4 condiţiile tehnice privind dispozitivele de protecţie în caz de rasturnare montate în faţa (pentru tractoare cu ecartament ingust) prevăzute în directiva 87/402/CEE , modificată de directiva 2000/22/CE pentru tractoarele cu următoarele caracteristici:- garda la sol: maximum 600 mm, sub punctul cel mai de jos al axelor faţa şi spate, inclusiv diferentialul,- ecartament minim, fix sau reglabil, al axei echipate cu anvelopele cele mai late: mai mic de 1150 mm; considerând ca axa echipata cu anvelopele cele mai late este reglata la un ecartament de maximum 1150 mm, trebuie ca ecartamentul celeilalte axe să poată fi reglat astfel încât marginile exterioare ale anvelopelor sale cele mai inguste sa nu depăşească marginile exterioare ale anvelopele celeilalte axe (cu anvelopele cele mai late). Dacă ambele axe sunt echipate cu jante şi anvelope de aceleaşi dimensiuni, atunci ecartamentul fix sau reglabil al ambelor axe trebuie să fie mai mic de 1150 mm,- masa la gol cuprinsă între 600 şi 3000 kg, inclusiv cu dispozitivul de protecţie în caz de rasturnare şi cu anvelopele cu dimensiunea cea mai mare recomandate de constructor.9.8.8.4.1 începând cu 1 ianuarie 2007 trebuie să se respecte prevederile Directivei 2005/67/CE de modificare a anexelor I şi II la Directiva 87/402/CEE . Omologarile acordate anterior rămân valabile în scopul introducerii pe piaţa a acestor dispozitive.40. La capitolul IV, după subpunctul 9.9 se introduc trei noi subpuncte, subpunctele 9.9^1, 9.9^2 şi 9.9^3, cu următorul cuprins:9.9^1 Nu se admite refuzarea acordării omologării naţionale sau omologării CE, după caz, şi interzicerea introducerii pe piaţa a sistemele de protecţie frontala ca şi entităţi tehnice care respecta condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 2005/66/CE9.9^1.1 Începând cu 01 ianuarie 2007 la acordarea omologării naţionale sau omologării CE, după caz, şi începând cu 25 mai 2007 la introducerea pe piaţa, sistemele de protecţie frontala ca şi entităţi tehnice trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 2005/66/CE;9.9^2 Începând cu 11 septembrie 2007 la omologare naţionala sau omologarea CE de tip, după caz, şi începând cu 11 martie 2010 la introducerea pe piaţa, dispozitivele de protecţie antiimpanare spate noi ca şi entităţi tehnice trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 70/221/CEE , modificată prin Directiva 2006/20/CE;9.9^3 Prescripţiile tehnice necesare pentru efectuarea încercărilor specificate în partea 3 a anexei I la Directiva 2005/66/C privind utilizarea sistemelor de protecţie frontala montate de origine pe autovehicule şi a sistemelor de protecţie frontala ca entităţi tehnice sunt cele definite prin anexa la Decizia 2006/368/CE.9.9^3.1 În cazul încercărilor pentru omologarea sistemelor de protecţie frontala montate de origine pe autovehicule, dacă sistemul a fost conceput pentru a fi utilizat pe mai multe tipuri de vehicule, el trebuie omologat separat pentru fiecare tip de vehicul căruia îi este destinat.9.9^3.2 RAR are totuşi dreptul de a renunţa la efectuarea de încercări complementare dacă tipurile de vehicule respective sau modelele sistemelor de protecţie frontala sunt considerate ca fiind suficient de similare.41. La capitolul IV, după subpunctul 10.1.3 se introduce un nou subpunct, subpunctul 10.1.3^1, cu următorul cuprins:10.1.3^1 Nu se admite refuzarea acordării omologării naţionale sau omologării CE de tip, după caz, şi interzicerea înmatriculării sau vânzării autovehiculelor din categoriile M şi N care respecta condiţiile tehnice privind scaunele, ancorajele lor şi rezematoarele de cap prevăzute în Directiva 74/408/CEE , modificată prin Directiva 2005/39/CE.10.1.3^1.1 Începând cu 1 ianuarie 2007, autovehiculele din categoriile M şi N trebuie să respecte condiţiile tehnice privind scaunele, ancorajele lor şi rezematoarele de cap prevăzute în Directiva 74/408/CEE , modificată prin Directiva 2005/39/CE;10.1.3^1.1.1 Prevederile Directivei 74/408/CEE , modificată prin Directiva 2005/39/CE nu se aplică scaunelor orientate către înapoi;10.1.3^1.1.2 Instalarea scaunelor orientate către lateral este interzisă în autovehiculele din categoriile M(1), N(1), M(2) (din clasa III sau clasa B) şi M(3) (din clasa III sau clasa B).10.1.3^1.1.2.1 Prevederile subpct. 10.1.3^1.1.2 nu se aplică ambulantelor şi vehiculelor destinate utilizării de forţele armate, protecţia civilă, pompieri şi forţele responsabile pentru menţinerea ordinii publice.10.1.3^1.1.2.2 Prevederile subpct. 10.1.3^1.1.2 nu se aplică până la 20 octombrie 2010 autovehiculelor din categoria M(3) (din clasa III sau clasa B) cu masa maxima tehnic admisibilă mai mare de 10 tone şi în care scaunele orientate către lateral sunt grupate în spatele autovehiculului, astfel încât sa constituie un salon integrat cu până la 10 scaune. Scaunele astfel orientate trebuie echipate cel puţin cu o rezematoare de cap şi cu o centura de siguranţă în 2 puncte echipata cu retractor de un tip omologat în conformitate cu Directiva 77/541/CEE . Ancorajele centurilor de securitate trebuie să respecte prevederile Directivei 76/115/CEE .10.1.3^1.2 În ceea ce priveşte rezematoarele de cap pentru scaunele autovehiculelor din categoria M(1) omologarea naţionala sau omologarea CE de tip, după caz, se poate acorda şi prin aplicarea condiţiilor tehnice prevăzute în Directiva 78/932/CE E, modificată prin Directiva 87/354/CE ;42. La capitolul IV, după subpunctul 10.1.4 se introduce un nou subpunct, subpunctul 10.1.4^1, cu următorul cuprins:10.1.4^1 Nu se admite refuzarea acordării omologării naţionale sau omologării CE de tip, după caz, şi interzicerea înmatriculării sau vânzării autovehiculelor din categoriile M şi N care respecta condiţiile tehnice privind ancorajele centurilor de siguranţă prevăzute în Directiva 76/115/CEE , modificată prin Directiva 2005/41/CE.10.1.4^1.1 Începând cu 1 ianuarie 2007, autovehiculele din categoriile M sau N trebuie să respecte condiţiile tehnice privind ancorajele centurilor de siguranţă prevăzute în Directiva 76/115/CEE , modificată prin Directiva 2005/41/CE.10.1.4^1.1.1 Autovehiculele din categoriile M(1), M(2) (din clasa III sau clasa B), M(3) (din clasa III sau clasa B) şi N trebuie echipate cu ancoraje pentru centurile de siguranţă care respecta prevederile prezentelor reglementări.10.1.4^1.1.2 Scaunele destinate a fi utilizate numai când autovehiculul este oprit, precum şi scaunele pentru autovehiculele care nu fac obiectul pct. 4.3.1 - 4.35 din anexa I la Directiva 76/115/CEE , modificată prin Directiva 2005/41/CE nu trebuie echipate cu ancoraje pentru centuri de siguranţă. Dacă vehiculul este echipat cu ancoraje pentru centuri de siguranţă, aceste ancoraje trebuie să respecte prevederile prezentelor reglementări.43. La capitolul IV, după subpunctul 10.1.5 se introduce un nou subpunct, subpunctul 10.1.5^1, cu următorul cuprins:10.1.5^1 Nu se admite refuzarea acordării omologării naţionale sau omologării CE de tip, după caz, şi interzicerea înmatriculării sau vânzării autovehiculelor din categoriile M şi N care respecta condiţiile tehnice privind instalarea centurilor de siguranţă şi sistemelor de reţinere prevăzute în Directiva 77/541/CEE , modificată prin Directiva 2005/40/CE.10.1.5^1.1 Începând cu 1 ianuarie 2007, autovehiculele din categoriile M sau N trebuie să respecte condiţiile tehnice privind instalarea centurilor de siguranţă şi sistemelor de reţinere prevăzute în Directiva 77/541/CEE , modificată prin Directiva 2005/40/CE.10.1.5^1.1.1 Cu excepţia scaunelor destinate a fi utilizate numai când autovehiculul este oprit, scaunele autovehiculelor din categoriile M(1), M(2) (din clasa III sau clasa B), M(3) (din clasa III sau clasa B) şi N trebuie echipate cu centuri de siguranţă şi/sau sisteme de reţinere care respecta prevederile prezentelor reglementări.10.1.5^1.1.2 Autovehiculele din categoriile M(2) sau M(3) (din clasa I, clasa II sau clasa A) pot fi echipate cu centuri de siguranţă şi/sau sisteme de reţinere cu condiţia să respecte prevederile prezentelor reglementări.10.1.5^1.1.3 Prin excepţie de la prevederile subpct. 10.1.5^1.1 este permisă instalarea de centuri de siguranţă sau sisteme de reţinere altele decât cele care fac obiectul de aplicare a prezentelor reglementări, cu condiţia ca acestea să fie destinate persoanelor cu handicap.În acest caz, centurile de siguranţă sau sistemele de reţinere trebuie să prezinte un nivel de siguranţă echivalent cu cel prevăzut la subpct. 10.1.5^1.1.10.1.5^1.1.4 Prin excepţie de la prevederile subpct. 10.1.5^1.1 este permisă instalarea de sisteme de reţinere care nu respecta prevederile prezentelor reglementări, în cazul în care aceste sisteme sunt concepute să asigure respectarea Cerinţelor privind dispozitivele tehnice destinate sa faciliteze accesul pasagerilor cu mobilitate redusă prevăzute în Anexa VII la Directiva 2001/85/CE .44. La capitolul IV, subpunctul 10.2.3 va avea următorul cuprins:10.2.3 Mopedele cu 3 roti, mototriciclurile şi cvadriciclurile trebuie să respecte condiţiile tehnice privind centurile de siguranţă şi ancorajele centurilor prevăzute în Directiva 97/24/CE cap. 11.10.2.3.1 Începând cu 1 ianuarie 2007, nu se admite refuzarea acordării omologării naţionale sau omologării CE de tip, după caz, şi interzicerea înmatriculării, înregistrării sau vânzării mopedelor cu 3 roti, mototriciclurilor şi cvadriciclurilor care respecta prevederile Directivei 97/24/CEE cap. 11, modificată prin Directiva 2006/27/CE;10.2.3.2 Începând cu 1 iulie 2007 la omologarea naţionala sau omologarea CE de tip, după caz, trebuie respectate condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 97/24/CEE cap, 11, modificată prin Directiva 2006/27/CE. Omologarile acordate anterior rămân valabile în scopul primei înmatriculări, primei înregistrări sau vânzării autovehiculelor cu 2 sau 3 roti.45. La capitolul IV, după subpunctul 10.3 se introduc doua noi subpuncte, subpunctele 10.3^1 şi 10.3^2 cu următorul cuprins:10.3^1 Începând cu 20 octombrie 2007, la prima înmatriculare şi la vânzare, în ceea ce priveşte prevederile privind scaunele, ancorajele lor şi rezematoarele de cap, autovehiculele din categoriile M şi N trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 74/408/CE , modificată prin Directiva 2005/39/CE.10.3^2 Începând cu 20 octombrie 2007, la prima înmatriculare şi la vânzare, în ceea ce priveşte prevederile privind ancorajele centurilor de siguranţă, autovehiculele noi din categoriile M şi N, trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 76/115/CEE , modificată de directiva 2005/41/CE;46. La capitolul IV, după subpunctul 10.4 se introduce un nou subpunct, subpunctul 10.4^1 cu următorul cuprins:10.4^1 Începând cu 20 octombrie 2007, la prima înmatriculare şi la vânzare, în ceea ce priveşte prevederile privind instalarea centurilor de siguranţă şi sistemelor de reţinere, autovehiculele noi din categoriile M şi N, trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 77/541/CEE , modificată de directiva 2005/40/CE;47. La capitolul IV, subpunctul 10.7.6 se abroga.48. La capitolul IV, subpunctul 10.7.7 va avea următorul cuprins:10.7.7 Centurile de siguranţă pentru mopedele cu 3 roti, mototricicluri şi cvadricicluri trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 97/24/CE cap. 11;49. La capitolul IV, subpunctul 11.1.3^1 va avea următorul cuprins:11.1.3^1 Începând cu 1 ianuarie 2007, autovehiculele din categoriile M şi N trebuie să respecte condiţiile tehnice privind dispozitivele pentru vizibilitate indirecta şi montarea lor, prevăzute în Directiva 2003/97/CE , modificată prin Directiva 2005/27/CE;11.1.3^1.1 Prin excepţie de la prevederile subpct. 11.1.3^1 se acordă omologarea naţionala sau omologarea CE de tip, după caz, pentru un tip nou de autovehicul articulat din categoriile M(2) şi M(3) clasa I, constituit din cel puţin 3 părţi rigide articulate, care nu satisfac prevederile Directivei 2003/97/CE , modificată prin Directiva 2005/27/CE, cu condiţia de a fi respectate prevederile referitoare la câmpul de vizibilitate al conducătorului, prevăzute în anexa III pct. 5 din Directiva 2003/97/CE , modificată prin Directiva 2005/27/CE.11.1.3^1.2 Prin excepţie de la prevederile subpct. 11.1.3^1 cerinţele respective se aplică începând cu 26 ianuarie 2007 în cazul montarii pe autovehicule a antevizoarelor (oglinzilor faţa) din clasa VI.50. La capitolul IV, subpunctul 11.1.4 va avea următorul cuprins:11.1.4 Autovehiculele cu 2 sau 3 roti trebuie să respecte condiţiile tehnice privind oglinzile retrovizoare prevăzute în Directiva 97/24/CEcap. 4;11.1.4.1 Începând cu 1 ianuarie 2007, nu se admite refuzarea acordării omologării naţionale sau omologării CE de tip, după caz, şi interzicerea înmatriculării, înregistrării sau vânzării autovehiculelor cu 2 sau 3 roti care respecta prevederile Directivei 97/24/CEE cap. 4, modificată prin Directiva 2006/27/CE;11.1.4.2 Începând cu 1 iulie 2007 la omologarea naţionala sau omologarea CE de tip, după caz, trebuie respectate condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 97/24/CEE cap. 4, modificată prin Directiva 2006/27/CE. Omologarile acordate anterior rămân valabile în scopul primei înmatriculări, primei înregistrări sau vânzării autovehiculelor cu 2 sau 3 roti.51. La capitolul IV, subpunctul 11.2.2 va avea următorul cuprins:11.2.2 Mopedele cu 3 roti, mototriciclurile şi cvadriciclurile carosate trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 97/24/CE cap 12 anexa I;11.2.2.1 Începând cu 1 ianuarie 2007, nu se admite refuzarea acordării omologării naţionale sau omologării CE de tip, după caz, şi interzicerea înmatriculării, înregistrării sau vânzării mopedelelor cu 3 roti, mototriciclurilor şi cvadriciclurilor carosate care respecta prevederile Directivei 97/24/CEE cap. 12 anexa I, modificată prin Directiva 2006/27/CE;11.2.2.2 Începând cu 1 iulie 2007 la omologarea naţionala sau omologarea CE de tip, după caz, trebuie respectate condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 97/24/CEE cap. 12 anexa I, modificată prin Directiva 2006/27/CE. Omologarile acordate anterior rămân valabile în scopul primei înmatriculări, primei înregistrări sau vânzării autovehiculelor cu 2 sau 3 roti.52. La capitolul IV, subpunctul 11.2.3 va avea următorul cuprins:11.2.3 Tractoarele agricole sau forestiere trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 89/173/CEE anexa III, modificată prin Directiva 2000/1/CE ;11.2.3.1 Începând cu 1 ianuarie 2007, nu se admite refuzarea acordării omologării naţionale sau omologării CE de tip, după caz, şi interzicerea înmatriculării, înregistrării sau vânzării tractoarelor care respecta prevederile Directivei 89/173/CEE anexa III, modificată prin Directiva 2006/26/CE;11.2.3.2 Începând cu 1 iulie 2007 la omologarea naţionala sau omologarea CE de tip, după caz, şi cu 1 iulie 2009 la prima înmatriculare, prima înregistrare sau vânzarea tractoarelor trebuie respectate condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 89/173/CEE anexa III, modificată prin Directiva 2006/26/CE;53. La capitolul IV, subpunctul 11.3.3 va avea următorul cuprins:11.3.3 Mopedele cu 3 roti, mototriciclurile şi cvadriciclurile carosate trebuie să respecte condiţiile tehnice privind dispozitivele de ştergere a parbrizului, de spalare a parbrizului, de degivrare şi dezaburire prevăzute în Directiva 97/24/CE cap. 12 anexa II;11.3.3.1 Începând cu 1 ianuarie 2007, nu se admite refuzarea acordării omologării naţionale sau omologării CE de tip, după caz, şi interzicerea înmatriculării, înregistrării sau vânzării mopedelor cu 3 roti, mototriciclurilor şi cvadriciclurilor carosate care respecta prevederile Directivei 97/24/CEE cap. 12 anexa II, modificată prin Directiva 2006/27/CE;11.3.3.2 Începând cu 1 iulie 2007 la omologarea naţionala sau omologarea CE de tip, după caz, trebuie respectate condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 97/24/CEE cap. 12 anexa II, modificată prin Directiva 2006/27/CE. Omologarile acordate anterior rămân valabile în scopul primei înmatriculări, primei înregistrări sau vânzării autovehiculelor cu 2 sau 3 roti.54. La capitolul IV, după subpunctul 11.4.5 se introduce un nou subpunct, subpunctul 11.4.5^1, cu următorul cuprins:11.4.5^1 Parbrizele şi celelalte geamuri pentru tractoare trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 89/173/CEE anexa III, modificată prin Directiva 2000/1/CE ;11.4.5^1.1 Începând cu 1 ianuarie 2007 se admite echiparea tractoarelor cu geamuri din plastic, cu excepţia parbrizelor, în conformitate cu prevederile Directivei 92/22/CEE sau ale Regulamentului CEE-ONU nr. 43.55. La capitolul IV, subpunctul 11.4.6 va avea următorul cuprins:11.4.6 Dispozitivele noi de curatare a farurilor pentru autovehiculele din categoriile M şi N trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în Regulamentul CEE - ONU nr. 45.56. La capitolul IV, subpunctul 12.1.2 va avea următorul cuprins:12.1.2 Autovehiculele cu 2 sau 3 roti trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 97/24/CE cap. 112.1.2.1 Începând cu 1 ianuarie 2007, nu se admite refuzarea acordării omologării naţionale sau omologării CE de tip, după caz, şi interzicerea înmatriculării, înregistrării sau vânzării autovehiculelor cu 2 sau 3 roti care respecta prevederile Directivei 97/24/CEE cap. 1, modificată prin Directiva 2006/27/CE;12.1.2.2 Începând cu 1 iulie 2007 la omologarea naţionala sau omologarea CE de tip, după caz, trebuie respectate condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 97/24/CEE cap. 1 modificată prin Directiva 2006/27/CE. Omologarile acordate anterior rămân valabile în scopul primei înmatriculări, primei înregistrări sau vânzării autovehiculelor cu 2 sau 3 roti.57. La capitolul IV, subpunctul 12.3.1 va avea următorul cuprins:12.3.1 Pentru vehiculele din categoriile M(2), M(3), N(1), N(2) cu masa totală maxima autorizata de cel mult 7,5 t, O(1) şi O(2), dispozitivele de protecţie trebuie să acopere anvelopa pe toată lăţimea ei, să fie amplasate cat mai aproape posibil, din punct de vedere constructiv şi funcţional, de roti, iar în ceea ce priveşte axa spate, atunci când vehiculul este gol, marginea inferioară a dispozitivelor de protecţie (care spre spate pot fi şi bavete elastice) să se afle la cel mult 200 mm de sol.58. La capitolul IV, la subpunctul 12.8 termenul lt; lt;1 ianuarie 2006 gt; gt; se înlocuieşte cu termenul lt; lt;1 octombrie 2009 gt; gt;59. La capitolul IV, subpunctul 13.1.3 va avea următorul cuprins:13.1.3 Tractoarele agricole şi forestiere trebuie să respecte condiţiile tehnice privind legăturile mecanice între tractoare şi vehiculele tractate prevăzute în Directiva 89/173/CEE anexa IV, modificată de Directiva 2000/1/CE ;13.1.3.1 Începând cu 1 ianuarie 2007, nu se admite refuzarea acordării omologării naţionale sau omologării CE de tip, după caz, şi interzicerea înmatriculării, înregistrării sau vânzării unui tractor care respecta prevederile Directivei 89/173/CEE anexa IV, modificată prin Directiva 2006/26/CE;13.1.3.2 Începând cu 1 iulie 2007 la omologarea naţionala sau omologarea CE de tip, după caz, şi cu 1 iulie 2009 la prima înmatriculare, prima înregistrare sau vânzarea tractoarelor trebuie respectate condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 89/173/CEE anexa IV, modificată prin Directiva 2006/26/CE;60. La capitolul IV, subpunctul 13.2.2 va avea următorul cuprins:13.2.2 Tractoarele agricole şi forestiere trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 79/533/CEE anexa I, modificată prin Directiva 1999/58/CE .61. La capitolul IV, subpunctul 13.4.3 va avea următorul cuprins:13.4.3 Legăturile mecanice între tractoare şi vehiculele tractate trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 89/173/CEE anexa IV, modificată prin Directiva 2000/1/CE ;13.4.3.1 Începând cu 1 ianuarie 2007 legăturile mecanice între tractoare şi vehiculele tractate trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 89/173/CEE anexa IV, modificată prin Directiva 2006/26/CE. Omologarile acordate anterior rămân valabile în scopul vânzării sau utilizării legăturilor mecanice între tractoare şi vehiculele tractate.62. La capitolul IV, subpunctul 14.1.2 va avea următorul cuprins:14.1.2 Autovehiculele cu 2 sau 3 roti trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 93/34/CEE , modificată prin Directiva 1999/25/CE ;14.1.2.1 Începând cu 1 ianuarie 2007, nu se admite refuzarea acordării omologării naţionale sau omologării CE de tip, după caz, şi interzicerea înmatriculării, înregistrării sau vânzării autovehiculelor cu 2 sau 3 roti care respecta prevederile Directivei 93/34/CEE , modificată prin Directiva 2006/27/CE;14.1.2.2 Începând cu 1 iulie 2007 la omologarea naţionala sau omologarea CE de tip, după caz, trebuie respectate condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 93/34/CEE , modificată prin Directiva 2006/27/CE. Omologarile acordate anterior rămân valabile în scopul primei înmatriculări, primei înregistrări sau vânzării autovehiculelor cu 2 sau 3 roti.63. La capitolul IV, subpunctul 17.1.1 va avea următorul cuprins:17.1.1 Vehiculele din categoriile M, N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice privind eliminarea interferentelor radio prevăzute în Directiva 72/245/CEE , modificată de Directiva 95/54/CE ;17.1.1.1 Începând cu 1 ianuarie 2007, vehiculele din categoriile M, N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice privind eliminarea interferentelor radio prevăzute în Directiva 72/245/CEE , modificată prin Directiva 2004/104/CE (anexele I - X), precum şi prin Directiva 2005/83/CE (anexele I, VI, VII, VIII, IX şi X).17.1.1.1.1 Trebuie respectate de asemenea prevederile Directivei 2006/28/CE referitoare la sistemele radar cu raza scurta de acţiune, care modifica Directiva 72/245/CEE . Certificatul de conformitate al autovehiculului trebuie modificat conform prevederilor directivei.17.1.1.1.1.1 Omologarile existente pentru vehiculele care nu sunt echipate cu sisteme radar cu raza scurta de acţiune ce utilizează banda de frecventa de 24 GHz sau de 79 GHz rămân nemodificate.17.1.1.2 Începând cu 1 ianuarie 2009, prima înmatriculare sau vânzarea unui vehicul nou din categoriile M, N şi O este admisă numai dacă se respecta condiţiile tehnice privind eliminarea interferentelor radio prevăzute în Directiva 72/245/CEE , modificată prin Directiva 2004/104/CE (anexele I-X).17.1.1.3 Începând cu 1 iulie 2013, se interzice prima înmatriculare şi vânzarea autovehiculelor echipate cu sisteme radar cu raza scurta de acţiune ce utilizează banda de frecventa de 24 Ghz.17.1.1.3.1 În cazul în care data de referinţa de 1 iulie 2013 stabilită prin Decizia 2005/50/CE este modificată conform prevederilor respectivei decizii, interzicerea primei înmatriculări şi a vânzării vehiculelor echipate cu sisteme radar cu raza scurta de acţiune ce utilizează banda de frecventa de 24 Ghz se va aplica de la noua data de referinţa.64. La capitolul IV, după subpunctul 17.1.6 se adauga un nou subpunct, subpunctul 17.1.6.1, cu următorul cuprins:17.1.6.1 Începând cu 1 ianuarie 2007, autovehiculele menţionate la subpct. 17.1.6 trebuie echipate cu aparat de control (tahograf) digital.65. La capitolul IV, subpunctul 17.1.7 va avea următorul cuprins:17.1.7 Omologarea naţionala de tip se acordă pentru un tip de autovehicul din categoriile N(2), N(3), M(2) şi numai dacă acesta este echipat cu limitator de viteza sau cu sistem integrat de limitare a vitezei, care respecta condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 92/24/CEE , modificată prin Directiva 2004/11/CE ;17.1.7.1 Viteza limitată pentru fiecare categorie de vehicule trebuie să fie fixată la valorile stabilite prin legislaţia în vigoare referitoare la echiparea autovehiculelor cu limitatoare de viteza sau cu sisteme integrate de limitare a vitezei;17.1.7.2 Sunt exceptate de la cerinţa echiparii cu limitator de viteza sau cu sistem integrat de limitare a vitezei: a) autovehiculele utilizate de către forţele armate, protecţia civilă, pompieri şi alte servicii de urgenta şi forte responsabile pentru menţinerea ordinii publice; b) autovehiculele a căror viteza maxima constructivă nu poate depăşi viteza prevăzută prin legislaţia în vigoare referitoare la echiparea autovehiculelor cu limitatoare de viteza sau cu sisteme integrate de limitare a vitezei; c) autovehiculele utilizate pentru teste rutiere în scopuri ştiinţifice; d) autovehiculele utilizate numai pentru servicii publice în mediu urban.66. La capitolul IV, după subpunctul 17.1.9 se introduc doua noi subpuncte, subpunctele 17.1.9^1 şi 17.1.9^2, cu următorul cuprins:17.1.9^1 Începând cu 1 ianuarie 2007, se poate acorda omologarea de tip şi se permite înmatricularea sau vânzarea a unui autovehicul nou din categoriile M(1) şi N(1) care respecta prevederile Directivei 2005/64/CE, referitoare la posibilităţile de reutilizare, reciclare şi de valorificare ale acestuia;17.1.9^1.1 Începând cu 15 decembrie 2008 la omologarea de tip şi cu 15 iulie 2010 la prima înmatriculare sau vânzare trebuie respectate condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 2005/64/CE, referitoare la posibilităţile de reutilizare, reciclare şi de valorificare ale acestuia;17.1.9^1.2 Pentru acordarea omologării de tip CE sau naţionale, după caz, constructorul autovehiculului trebuie să pună la dispoziţia RAR informaţiile tehnice detaliate referitoare la natura materialelor utilizate la fabricarea autovehiculului şi a componentelor acestuia care sunt necesare pentru efectuarea calculelor şi verificărilor precizate la anexa 1 la Directiva 2005/64/CE. În cazul în care se demonstreaza ca aceste informaţii sunt acoperite de drepturile de proprietate intelectuală sau ca ele constituie un "know-how" specific constructorului sau furnizorilor acestuia, constructorul sau furnizorii trebuie să furnizeze informaţii suficiente pentru a permite realizarea corecta a acestor calcule.17.1.9^1.3 În ceea ce priveşte posibilităţile de reutilizare, de reciclare şi de valorificare, la prezentarea unei solicitări de omologare CE a unui vehicul, constructorul acestuia trebuie să utilizeze modelul fisei de informaţii ce figurează în anexa II la Directiva 2005/64/CE.17.1.9^1.4 La acordarea omologării CE a unui vehicul în ceea ce priveşte posibilităţile de reutilizare, de reciclare şi de valorificare ale acestuia, RAR va utiliza modelul certificatului de omologare ce figurează în anexa II la Directiva 2005/64/CE.17.1.9^1.5 RAR acorda omologarea numai dacă constructorul a pus în aplicare dispoziţii şi proceduri corespunzătoare pentru a gestiona corect aspectele referitoare la posibilităţile de reutilizare, reciclare şi valorificare, conform pct. 3 al anexei IV la Directiva 2005/64/CE. Atunci când evaluarea primara a fost realizată, se eliberează constructorului un certificat denumit "Certificat de conformitate cu anexa IV la Directiva 2005/64/CE"17.1.9^1.6 În cadrul evaluării preliminare a constructorului, RAR trebuie să se asigure ca materialele utilizate la fabricarea vehiculului sunt conforme cu dispoziţiile art. 4, par. 2, pct. a) din Directiva 2000/53/CE.17.1.9^1.7 În scopurile prevederilor subpct. 17.1.9^1.5, constructorul trebuie să precizeze o strategie pentru a garanta demontarea, reutilizarea componentelor, reciclarea şi valorificarea materialelor. Aceasta strategie trebuie să ia în considerare tehnologiile disponibile sau în curs de punere la punct de la momentul solicitării omologării vehiculului.17.1.9^1.8 RAR va efectua evaluarea preliminară a constructorului şi va elibera certificatul de conformitate cu anexa IV la Directiva 2005/64/CE.17.1.9^1.9 Certificatul de conformitate cu anexa IV la Directiva 2005/64/CE trebuie să includă documentaţia adecvată şi sa descrie strategia recomandată de constructor. RAR va utiliza modelul prevăzut în apendicele anexei IV la Directiva 2005/64/CE.17.1.9^1.10 Certificatul de conformitate cu anexa IV la Directiva 2005/64/CE este valabil cel puţin 2 ani de la data eliberării certificatului.17.1.9^1.11 Constructorul trebuie să informeze RAR despre orice modificare semnificativă care ar putea avea un efect pertinent asupra certificatului de conformitate cu anexa IV la Directiva 2005/64/CE. După consultarea constructorului, RAR stabileşte dacă sunt necesare noi verificări.17.1.9^1.12 La expirarea perioadei de valabilitate a certificatului de conformitate cu anexa IV la Directiva 2005/64/CE, RAR eliberează, dacă este cazul, un nou certificat sau îi prelungeşte valabilitatea pentru încă 2 ani. RAR eliberează un nou certificat în cazul în care i-au fost aduse la cunoştinţa modificări semnificative.17.1.9^1.13 Componentele enumerate în anexa V la Directiva 2005/64/CE: a) trebuie să fie considerate ca ne-reutilizabile în ceea ce priveşte calculul potenţialului de reciclare şi valorificare; b) nu pot fi reutilizate la fabricarea vehiculelor din categoriile M, N şi O.Aceasta prevedere se aplică începând cu 1 ianuarie 2007.17.1.9^1.14 Fără a fi prejudiciate prevederile subpct. 17.1.9^1.13, de la prevederile prezentului subpunct 17.1.9^1 sunt exceptate: a) autovehiculele speciale, definite în anexa nr. 1 la reglementări, secţiunea A, pct. 6; b) autovehiculele din categoria N(1) fabricate în mai multe etape, cu condiţia ca autovehiculul de baza să respecte prevederile Directivei 2005/64/CE; c) autovehiculele produse în serii mici.17.1.9^2 Prevederile prezentului subpunct 17.1.9^2 se aplică autovehiculelor din categoriile M(1) şi N(1) clasa I (definită în conformitate cu prevederile primului tabel de la pct. 5.3.1.4 al anexei I la Directiva 98/69/CE de modificare a Directivei 70/220/CEE ).17.1.9^2.1 În prezentul subpct. 17.1.9^2 se utilizează următoarele definiţii: a) sistem de climatizare: orice sistem al cărui rol principal este de a reduce temperatura şi umiditatea aerului din habitaclul unui autovehicul; b) evaporator cu dublu efect: un sistem la care un evaporator este montat în compartimentul motor şi un altul într-un alt compartiment al autovehiculului; toate celelalte sisteme sunt considerate a fi evaporatoare cu simplu efect; c) gaz cu efect de sera cu fluor: hidrofluorocarburile (HFC), perfluorocarburile (PFC) şi hexafluorura de sulf [SF(6)] prevăzute în anexa A la protocolul de la Kyoto, precum şi preparatele care conţin aceste substanţe, cu excepţia substanţelor reglementate de Regulamentul (CE) nr. 2037/2000 privind substantele care diminuează stratul de ozon; d) hidrofluorocarbura: un compus organic format din carbon, hidrogen şi fluor, în molecula căruia nu sunt mai mult de 6 atomi de carbon; e) perfluorocarbura: un compus organic format numai din carbon şi fluor, în molecula, căruia nu sunt mai mult de 6 atomi de carbon; f) potenţial de încălzire globală: potenţialul de încălzire a climei al unui gaz cu efect de sera cu fluor în raport cu potenţialul dioxidului de carbon. Potenţialul de încălzire globală (GWP) se calculează în funcţie de potenţialul de încălzire pe 100 de ani al unui kg din gazul respectiv în raport cu 1 kg de CO(2). Valorile pertinente ale GWP sunt cele publicate în al treilea raport de evaluare adoptat de grupul interguvernamental de experţi privind evoluţia climei ("Valori ale GWP publicate în 2001 de IPCC"); g) preparat: un amestec compus din două sau mai multe substanţe, din care cel puţin una este un gaz cu efect de sera cu fluor. Potenţialul de încălzire globală total al preparatului se determina în conformitate cu partea 2 a anexei la Directiva 2006/40/CE; h) echipare ulterioară: instalarea unui sistem de climatizare într-un autovehicul după ce acesta a fost înmatriculat.17.1.9^2.2 Începând cu 6 luni de la adoptarea unei proceduri de încercare armonizata de detectare a pierderilor de gaze cu efect de sera cu fluor, nu se admite refuzarea acordării omologării naţionale sau omologării CE de tip, după caz, şi interzicerea înmatriculării şi vânzării din motive privind emisiile ce provin de la sistemele de climatizare ale autovehiculelor, dacă autovehiculele echipate cu un sistem de climatizare conceput pentru a utiliza gaze cu efect de sera cu fluor al căror potenţial de încălzire globală este mai mare de 150 respecta prevederile Directivei 2006/40/CE.17.1.9^2.3 Începând cu 12 luni de la adoptarea unei proceduri de încercare armonizata de detectare a pierderilor de gaze cu efect de sera cu fluor sau începând cu 1 ianuarie 2007, luându-se în considerare termenul cel mai îndepărtat, la omologarea naţionala sau omologarea CE de tip, după caz, autovehiculele echipate cu un sistem de climatizare conceput pentru a utiliza gaze cu efect de sera cu fluor al căror potenţial de încălzire globală este mai mare de 150, cu excepţia cazului când pierderile anuale de gaze din sistem nu depăşesc 40 g pentru un evaporator cu simplu efect sau 60 g pentru un evaporator cu dublu efect, trebuie să respecte prevederile Directivei 2006/40/CE.17.1.9^2.4 Începând cu 24 de luni de la adoptarea unei proceduri de încercare armonizata de detectare a pierderilor de gaze cu efect de sera cu fluor sau începând cu 1 ianuarie 2008, luându-se în considerare termenul cel mai îndepărtat, la prima înmatriculare şi la vânzare autovehiculele echipate cu un sistem de climatizare conceput pentru a utiliza gaze cu efect de sera cu fluor al căror potenţial de încălzire globală este mai mare de 150, cu excepţia cazului când pierderile anuale de gaze din sistem nu depăşesc 40 g pentru un evaporator cu simplu efect sau 60 g pentru un evaporator cu dublu efect, trebuie să respecte prevederile Directivei 2006/40/CE.17.1.9^2.5 Începând cu 1 ianuarie 2011, la omologarea naţionala sau omologarea CE de tip, după caz, autovehiculele echipate cu un sistem de climatizare conceput pentru a utiliza gaze cu efect de sera cu fluor al căror potenţial de încălzire globală este mai mare de 150 trebuie să respecte prevederile Directivei 2006/40/CE.17.1.9^2.6 Începând cu 1 ianuarie 2017, la prima înmatriculare şi la vânzare autovehiculele echipate cu un sistem de climatizare conceput pentru a utiliza gaze cu efect de sera cu fluor al căror potenţial de încălzire globală este mai mare de 150 trebuie să respecte prevederile Directivei 2006/40/CE.17.1.9^2.7 Începând cu 1 ianuarie 2011, nu se mai admite echiparea ulterioară cu sisteme de climatizare concepute pentru a utiliza gaze cu efect de sera cu fluor al căror potenţial de încălzire este mai mare de 150 a autovehiculelor omologate de tip începând cu această dată. Începând cu 1 ianuarie 2017, nu se mai admite echiparea ulterioară cu astfel de sisteme pentru nici un vehicul.17.1.9^2.8 Sistemele de climatizare care vor echipa autovehiculele omologate începând cu 1 ianuarie 2011 nu vor trebui sa conţină gaze cu efect de sera cu fluor al căror potenţial de încălzire este mai mare de 150. Începând cu 1 ianuarie 2017, sistemele de climatizare ale tuturor autovehiculelor nu vor mai trebui sa conţină gaze cu efect de sera cu fluor al căror potenţial de încălzire globală este mai mare de 150, cu excepţia reumplerii sistemelor de climatizare ce conţin astfel de gaze care au fost montate pe autovehicule înainte de această dată.17.1.9^2.9 În vederea acordării omologării de tip a întregului vehicul, RAR trebuie să solicite constructorilor furnizarea de informaţii privind tipul de agent de răcire utilizat la sistemele de climatizare instalate pe autovehiculele noi.17.1.9^2.10 În vederea acordării omologării de tip a vehiculelor echipate cu sisteme de climatizare concepute pentru a utiliza un gaz cu efect de sera cu fluor al cărui potenţial de încălzire globală este mai mare de 150, RAR trebuie să verifice ca, în conformitate cu procedura de încercare armonizata de detectare a pierderilor de gaze, pierderile de gaze sa nu depăşească limitele maxime admisibile precizate la subpct. 17.1.9^2.3 şi 17.1.9^2.4.17.1.9^2.11 Operatorii economici care întreţin sau repara sisteme de climatizare ce conţin gaze cu efect de sera cu fluor nu vor mai reumple aceste sisteme cu astfel de gaze în cazul în care s-a constatat o pierdere anormala de gaze decât după repararea corespunzătoare a sistemului.67. La capitolul IV, subpunctul 17.2.2 va avea următorul cuprins:17.2.2 Autovehiculele cu 2 sau 3 roti trebuie să respecte condiţiile tehnice privind protecţia împotriva modificărilor neautorizate prevăzute în Directiva 97/24/CEE cap. 7;17.2.2.1 Începând cu 1 ianuarie 2007 nu se admite refuzarea acordării omologării naţionale sau omologării CE de tip, după caz, şi interzicerea înmatriculării, înregistrării sau vânzării autovehiculelor cu 2 sau 3 roti care respecta prevederile Directivei 97/24/CEE cap. 7, modificată prin Directiva 2006/27/CE;17.2.2.2 Începând cu 1 iulie 2007 la omologarea naţionala sau omologarea CE de tip, după caz, trebuie respectate condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 97/24/CEE cap. 7, modificată prin Directiva 2006/27/CE. Omologarile acordate anterior rămân valabile în scopul primei înmatriculări, primei înregistrări sau vânzării autovehiculelor cu 2 sau 3 roti.68. La capitolul IV, după subpunctul 17.3.1 se introduce un nou subpunct, subpunctul 17.3.1^1, cu următorul cuprins:17.3.1^1 Tractoarele trebuie să respecte condiţiile tehnice privind mersul înapoi prevăzute în Directiva 79/533/CEE anexa II, modificată prin Directiva 1999/58/CE .69. La capitolul IV, subpunctul 18.1.1 va avea următorul cuprins:18.1.1 Subansamblele electrice şi electronice noi pentru vehiculele din categoriile M, N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice privind eliminarea interferentelor radio prevăzute în Directiva 72/245/CEE , modificată prin Directiva 95/54/CE ;18.1.1.1 Începând cu 1 ianuarie 2007, subansamblurile electrice şi electronice pentru vehiculele din categoriile M, N şi O, ca şi componente şi entităţi tehnice, trebuie să respecte condiţiile tehnice privind eliminarea interferentelor radio prevăzute în Directiva 72/245/CEE , modificată prin Directiva 2004/104/CE (anexele I-X) şi prin Directiva 2005/83/CE (anexele I, VI, VII, VIII, IX şi X);18.1.1.2 Începând cu 1 ianuarie 2009, la introducerea pe piaţa, subansamblurile electrice şi electronice pentru vehiculele din categoriile M, N şi O, ca şi componente şi entităţi tehnice, trebuie să respecte condiţiile tehnice privind eliminarea interferentelor radio, prevăzute în Directiva 72/245/CEE , modificată prin Directiva 2004/104/CE (anexele I-X).70. La capitolul V, subpunctul 1.2.1 va avea următorul cuprins:1.2.1 RAR poate, în limitele precizate mai jos şi pentru o perioadă limitată, să permită eliberarea CIV în vederea înmatriculării sau înregistrării pentru vehiculele conforme cu un tip de vehicul pentru care omologarea naţionala de tip a întregului vehicul nu mai este valabilă. Aceasta dispoziţie se aplică numai vehiculelor rutiere care la data cererii se afla pe teritoriul României.71. La capitolul VI, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1 cu următorul cuprins:1^1 Prin excepţie de la prevederile pct. 2, cap. II, sect. I, de la data aderării României la Uniunea Europeană şi până la 31 decembrie 2007, RAR eliberează CIV în vederea înmatriculării pentru autovehiculele din categoria M(1), în baza omologării naţionale de tip acordate până la 31.12.2006. De asemenea, de la data aderării României la Uniunea Europeană şi până la 31 decembrie 2007, se pot acorda extinderi ale acestor omologări în cazul în care prezentele reglementări prevăd intrarea în vigoare în această perioadă a unor noi prevederi aplicabile în vederea primei înmatriculări sau vânzări pentru aceste autovehicule.72. La capitolul VI, punctul 3 va avea următorul cuprins:3. RAR va asigura traducerea în limba română a regulamentelor CEE - ONU prevăzute în prezentele reglementări. Versiunea oficială a acestor regulamente este versiunea originala adoptată în cadrul Acordului de la Geneva din 1958.73. La capitolul VI, punctul 4 va avea următorul cuprins:4. Anexele nr. 1 -10 fac parte integrantă din prezentele reglementări.74. La anexa nr. 1 la reglementări, la secţiunea A, punctul 1 va avea următorul cuprins:1. Categoria L - AUTOVEHICULE CU DOUA SAU TREI ROTI1.1. Categoria L1e - Mopede, respectiv vehicule cu doua roti a căror viteza maxima constructivă nu depăşeşte 45 km/h şi echipate cu un motor:- cu o cilindree de cel mult 50 cmc dacă este un motor cu ardere interna, sau- cu o putere neta continua maxima de cel mult 4 kW dacă este un motor electric.1.2. Categoria L2e - Mopede, respectiv vehicule cu trei roti a căror viteza maxima constructivă nu depăşeşte 45 km/h şi echipate cu un motor:- cu o cilindree de cel mult 50 cmc dacă este un motor cu ardere interna cu aprindere prin scanteie, sau- cu o putere maxima neta de cel mult 4 kW dacă este un alt motor cu ardere interna sau- cu o putere neta continua maxima de cel mult 4 kW dacă este un motor electric.1.3. Categoria L3e - Motociclete, respectiv vehicule cu doua roti fără atas, echipate cu un motor cu o cilindree mai mare de 50 cmc dacă este un motor cu ardere interna şi/sau a căror viteza maxima constructivă depăşeşte 45 km/h.1.4. Categoria L4e - Motociclete, respectiv vehicule cu doua roti cu atas, echipate cu un motor cu o cilindree mai mare de 50 cmc dacă este un motor cu ardere interna şi/sau a căror viteza maxima constructivă depăşeşte 45 km/h.1.5. Categoria L5e - Mototricicluri, respectiv vehicule prevăzute cu trei roti simetrice şi echipate cu un motor cu o cilindree mai mare de 50 cmc dacă este un motor cu ardere interna şi/sau a căror viteza maxima constructivă depăşeşte 45 km/h,1.6. Categoria L6e - Cvadriciluri uşoare, respectiv autovehicule cu patru roti a căror masă la gol este de cel mult 350 kg, exclusiv masa acumulatorilor în cazul vehiculelor cu tracţiune electrica, având viteza maxima constructivă de cel mult 45 km/h şi echipate cu un motor:- cu o cilindree de cel mult 50 cmc dacă este un motor cu ardere interna cu aprindere prin scanteie, sau- cu o putere maxima neta de cel mult 4 kW dacă este un alt motor cu ardere interna, sau- cu o putere neta continua maxima de cel mult 4 kW dacă este un motor electric.Aceste vehicule trebuie să corespundă condiţiilor tehnice aplicabile mopedelor cu trei roti din categoria L2e, cu excepţia cazurilor când prin condiţiile tehnice existente se prevede altfel.1.7. Categoria L7e - Cvadriciluri, respectiv autovehicule cu patru roti, altele decât cvadriciclurile uşoare, având masa la gol de cel mult 400 kg (550 kg pentru vehiculele destinate transportului de mărfuri), exclusiv masa acumulatorilor în cazul vehiculelor cu tracţiune electrica, şi echipate cu un motor a cărui putere maxima neta este de cel mult 15 kW.Aceste vehicule trebuie să corespundă condiţiilor tehnice aplicabile mototriciclurilor din categoria L5e, cu excepţia cazurilor când prin condiţiile tehnice existente se prevede altfel.75. La anexa nr. 1 la reglementări, la secţiunea A, primul alineat al punctului 6 va avea următorul cuprins:6. VEHICULE SPECIALESe înţelege prin vehicul special un vehicul din categoria M, N sau O, utilizat pentru transportul de persoane sau de mărfuri şi care îndeplineşte o funcţie specifică ce necesita adaptari ale caroseriei şi/sau echipamente speciale.76. La anexa nr. 1 la raglementari, la secţiunea A, punctul 7 va avea următorul cuprins:7. Categoria T şi C - TRACTOARE AGRICOLE SAU FORESTIERETractor agricol sau forestier - orice vehicul cu motor, cu roti sau senile, având cel puţin două axe şi o viteză maxima constructivă egala sau mai mare de 6 km/h, a carei funcţie principala rezultă din puterea sa de tracţiune şi care este conceput în special pentru a tracta, impinge, purta sau acţiona anumite utilaje interschimbabile destinate lucrărilor agricole sau forestiere ori tractarii remorcilor agricole sau forestiere; el poate fi adaptat pentru transportul unei sarcini în contextul unei activităţi agricole sau forestiere şi/sau poate fi echipat cu scaune pentru persoane (insotitori).7.1. - TRACTOARE AGRICOLE SAU FORESTIERE CU ROTI (categoria T)7.1.1. Categoria T1: - tractoare cu roti, a căror viteza maxima constructivă nu depăşeşte 40 km/h, al căror ecartament minim al axei cea mai apropiată de conducător este egal sau mai mare de 1.150 mm, cu masa proprie mai mare de 600 kg şi cu garda la sol mai mica sau egala cu 1.000 mm.În cazul tractoarelor la care poziţia conducătorului este reversibila (scaun şi volan reversibile), axa cea mai apropiată de conducător este axa care este echipata cu anvelopele cu cel mai mare diametru;7.1.2. Categoria T2: - tractoare cu roti, a căror viteza maxima constructivă nu depăşeşte 40 km/h, al căror ecartament minim este mai mic de 1.150 mm, cu masa proprie mai mare de 600 kg şi cu garda la sol mai mica sau egala cu 600 mm.Totuşi, dacă înălţimea centrului de greutate al tractorului (masurata în raport cu solul, în conformitate cu ISO 789-6:1982), raportată la media ecartamentelor minime ale fiecărei axe, este mai mare de 0,90, viteza maxima constructivă este limitată la 30 km/h;7.1.3. Categoria T3: - tractoare cu roti, a căror viteza maxima constructivă nu depăşeşte 40 km/h, iar masa proprie este mai mica sau egala cu 600 kg;7.1.4. Categoria T4: tractoare speciale cu roti, a căror viteza maxima constructivă nu este mai mare de 40 km/h;7.1.4.1. Categoria T4.1 (tractoare cu garda la sol mare) - tractoare concepute pentru a lucra în culturi înalte liniare, de exemplu, culturile de viţă de vie. Ele sunt caracterizate de un sasiu (sau o parte de sasiu) suprainaltat, astfel încât să poată circula paralel cu randurile de cultura, cu rotile din dreapta şi stanga de o parte şi de alta a unuia sau mai multor randuri. Ele sunt concepute pentru a purta sau a folosi utilaje care pot fi fixate în faţa, între axe, în spate sau pe o platforma. Atunci când tractorul se afla în poziţie de lucru, garda la sol, masurata în planul vertical al randurilor de cultura, este mai mare de 1.000 mm. Atunci când înălţimea centrului de greutate al tractorului (masurata în raport cu solul şi folosind anvelopele cu care este echipat în mod normal, în conformitate cu ISO 789-6:1982), împărţită la media ecartamentelor minime ale tuturor axelor este mai mare de 0,90, viteza maxima constructivă nu trebuie să depăşească 30 km/h;7.1.4.2. Categoria T4.2 (tractoare cu latime mare) - tractoare caracterizate prin dimensiunile lor mari, destinate în principal lucrărilor pe suprafeţe agricole mari;7.1.4.3. Categoria T4.3 (tractoare cu garda la sol mica) - tractoare cu patru roti motoare, ale căror echipamente interschimbabile sunt destinate utilizării în domeniul agricol sau forestier, caracterizate printr-un sasiu portant, echipate cu una sau mai multe prize de forta şi care au o masa maxima tehnic admisibilă nu mai mare de 10 tone şi al căror raport între aceasta masa şi masa proprie maxima este mai mic de 2,5. În plus, centrul de greutate al acestor tractoare (măsurat în raport cu solul şi utilizând anvelopele cu care sunt echipate în mod normal, în conformitate cu ISO 789-6:1982) este mai mic de 850 mm7.1.5. Categoria T5: tractoare cu roti, a căror viteza maxima constructivă este mai mare de 40 km/h.7.2. - TRACTOARE AGRICOLE SAU FORESTIERE CU SENILE (categoria C)7.2.1. Tractoare cu senile a căror mişcare şi direcţie sunt asigurate de senile, ale căror categorii C1 până la C5 sunt definite prin analogie cu categoriile T1 până la T5, iar categoria C4.1 (tractoare cu senile cu garda la sol mare) se defineste prin analogie cu categoria T4.177. La anexa nr. 1 la reglementări, la secţiunea A, după punctul 7 se adauga doua noi puncte, punctele 8 şi 9, cu următorul cuprins:8. Categoria R - REMORCI AGRICOLE SAU FORESTIERERemorca agricolă sau forestieră - orice remorca, destinată în principal transportării de sarcini şi concepută pentru a fi trasa de un tractor în scopuri agricole sau forestiere; remorcile la care o parte din incarcatura este suportată de către vehiculul tractor intră în această categorie; este asimilat unei remorci agricole sau forestiere orice vehicul cuplat la un tractor şi având un utilaj incorporat permanent dacă raportul între masa maxima tehnic admisibilă şi masa la gol a acestui vehicul este mai mare sau egal cu 3, şi dacă acest vehicul nu este conceput pentru procesarea de materiale;8.1. Categoria R1: remorci la care suma maselor maxime tehnic admisibile pe axe este mai mica sau egala cu 1.500 kg;8.2. Categoria R2: remorci la care suma maselor maxime tehnic admisibile pe axe este mai mare de 1.500 kg şi mai mica sau egala cu 3.500 kg;8.3. Categoria R3: remorci la care suma maselor maxime tehnic admisibile pe axe este mai mare de 3.500 kg şi mai mica sau egala cu 21.000 kg;8.4. Categoria R4: remorci la care suma maselor maxime tehnic admisibile pe axe este mai mare de 21.000 kg.8.5. Fiecare categorie de remorca este indicată şi prin una din literele "a" sau "b" în funcţie de viteza pentru care remorca a fost concepută:- "a" pentru remorcile concepute pentru o viteză mai mica sau egala cu 40 km/h,- "b" pentru remorcile concepute pentru o viteză mai mare de 40 km/h.8.5.1. Exemplu: Rb3 este o categorie de remorci la care suma maselor maxime tehnic admisibile pe axa este mai mare de 3.500 kg şi mai mica sau egala cu 21.000 kg şi care este concepută pentru a fi tractata de un tractor din categoria T5.9. Categoria S - UTILAJE TRACTATE INTERSCHIMBABILEUtilaj tractat interschimbabil - orice dispozitiv utilizat în agricultura sau în activităţi forestiere, conceput pentru a fi tras de un tractor şi care modifica funcţia acestuia sau îi adauga o noua funcţie; el mai poate include în plus o platforma de încărcare concepută şi realizată pentru a primi utilaje şi dispozitive necesare executării diferitelor activităţi, precum şi pentru stocarea temporară a materialelor produse sau necesare în timpul lucrului; este asimilat unui utilaj tractat interschimbabil orice vehicul agricol sau forestier destinat a fi tractat de un tractor şi având un utilaj incorporat permanent sau conceput pentru procesare de materiale, dacă raportul între masa maxima tehnic admisibilă şi masa la gol a acestui vehicul este mai mic de 3.9.1. Categoria S1: utilaje tractate interschimbabile, destinate unei utilizări agricole sau forestiere, la care suma maselor maxime tehnic admisibile pe axe este mai mica sau egala cu 3500 kg.9.2. Categoria S2: utilaje tractate interschimbabile, destinate unei utilizări agricole sau forestiere, la care suma maselor maxime tehnic admisibile pe axe este mai mare de 3.500 kg.9.3. Fiecare categorie de utilaj tractat interschimbabil este indicată şi prin una din literele "a" sau "b", în funcţie de viteza pentru care utilajul a fost conceput:- "a" pentru utilaje tractate interschimbabile concepute pentru o viteză mai mica sau egala cu 40 km/h,- "b" pentru utilaje tractate interschimbabile concepute pentru o viteză mai mare de 40 km/h.9.3.1. Exemplu: Sb2 este o categorie de utilaje interschimbabile tractate la care suma maselor maxime tehnic admisibile pe axe este mai mare de 3.500 kg şi care sunt concepute pentru a fi tractate de un tractor din categoria T5.78. La anexa nr. 1 la reglementări, la secţiunea B, la punctele 1, 2 şi 3, textul "Directiva 70/156/CEE , modificată de Directiva 2001/116/CE " se înlocuieşte cu textul: "Directiva 70/156/CEE ".79. La anexa nr. 1 la reglementări, la secţiunea B, la punctul 7, definitia versiunii unei variante va avea următorul cuprins:versiune a unei variante: tractoare realizate din combinatii de elemente care figurează în dosarul de omologare conform anexei I la Directiva 2003/37 .80. La anexa nr. 1 la reglementării la secţiunea B, după punctul 7, se adauga un nou punct, punctul 8, cu următorul cuprins:8. În ceea ce priveşte remorcile agricole sau forestiere, precum şi utilajele tractate interschimbabile se înţelege prin:tip - remorci, respectiv utilaje tractate interschimbabile dintr-o categorie identică cel puţin cu privire la următoarele aspecte esenţiale:- constructor;- desemnarea tipului de către constructor;- caracteristici esenţiale de conceptie şi construcţie:■ sasiu grinda/sasiu cu lonjeroane/sasiu articulat (diferenţe evidente şi fundamentale);■ axe (număr)varianta - remorci, respectiv utilaje tractate interschimbabile de un tip identic cel puţin cu privire la următoarele aspecte esenţiale:- axe directoare (număr, amplasare, interconectare);- masa maxima sa nu difere cu mai mult de 10%;- axe franate (număr).81. La anexa nr. 2 la reglementări, la secţiunea A, tabelul 1 se renumeroteaza ca tabelul A182. La anexa nr. 2 la reglementări, la secţiunea A, tabelul A1, poziţiile 3 (Dispozitive protecţie spate), 8, 10, 11, 15, 19, 22 (Lampi pentru circulaţie diurna), 31, 33, 36, 41, 46 (Pneuri, autovehicule comerciale şi remorci), 52 (Autobuze (mai mult de 22 persoane)) şi 52 (Autobuze (cel mult 22 de persoane)) vor avea următorul cuprins:
  3. Dispozitive protecţie spate 70/221 2000/8 2006/20 x x x x x x x x x x 58
  8. Vizibilitatea înapoi Dispozitive pentru vizibilita- te indirecta 71/127 2003/97 88/321 2005/27 x x x x x x x x x x x x 46 46
  10. Suprimarea parazitilor radio-electrici 72/245 95/54 2004/104 2005/49 2005/83 2006/28 x x x x x x x x x x 10
  11. Emisii poluante vizibile la motoarele diesel 72/306 97/20 2005/21 x x x x x x 24
  15. Scaune, ancoraje scaune, rezematoare de cap 74/408 96/37 2005/39 x x x x x x 17 (M, N) Nota-M(2), M(3) care nu fac obiectul R 80
  15. Scaune, ancoraje scaune, rezematoare de cap 74/408 96/37 2005/39 x x 80 (M(2), M(3))
  19. Ancoraje centuri de siguranţa 76/115 96/38 2005/41 x x x x x x 14
  22. Lampi pentru circulaţie diurna 76/758 97/30 x x x x x x 87
  31. Centuri de siguranţă 77/541 2000/3 2005/40 x x x x x x 16
  31. Dispozitive de reţinere pentru copii 77/541 2000/3 2005/40 x 44
  33. Identificarea comenzilor 78/316 94/53 x x x x x x 121 (ON)
  36. Încălzirea habitaclului 2001/56 2004/78 x x x x x x x x x x 122(ON)
  41. Emisiile motoarelor diesel 88/77 2005/55 1999/96 2001/27 2005/78 2006/51 x x x x x x 49 49 (ON)
  46. Pneuri, autovehicule comerciale şi remorci 92/23 2001/43 2005/11 x x x x x x x 54
  52. Autobuze (mai mult de 22 persoane) 2001/85 - x x 36 (ON) 107
  52. Autobuze (cel mult 22 de persoane) 2001/85 - x x 52 (ON) 107
  83. La anexa nr. 2 la reglementări, la secţiunea A, tabelul A1, poziţiile 55, 56 şi 57 se renumeroteaza ca poziţiile 56, 57 şi 58.84. La anexa nr. 2 la reglementări, la secţiunea A, tabelul A1, după poziţia 58 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 59, 60 şi 61, cu următorul cuprins:
  59. Reciclabilitate 2005/64 - x x -
  60. Sisteme de protecţie frontala 2005/66 - x (*) x -
  61. Sisteme de climatizare 2006/40 - x x (8)
  85. La anexa nr. 2 la reglementări, la secţiunea A, tabelul A1, după nota (7) se introduc doua noi note, notele (*) şi (8), cu următorul cuprins:(*) A căror masa maxima tehnic admisibilă nu depăşeşte 3,5 tone (8) Numai pentru vehiculele din categoria N(1) clasa I (definită în conformitate cu prevederile primului tabel de la pct. 5.3.1.4 al anexei I la Directiva 98/69/CE de modificare a Directivei 70/220/CEE ).86. La anexa nr. 2 la reglementări, la secţiunea A, tabelul 2 se renumeroteaza ca tabelul A287. La anexa nr. 2 la reglementări, la secţiunea A, la tabelul A2 se introduc 4 poziţii noi:┌───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐│Garnituri de frana de înlocuire │ 90 (ON) ││ │(M(1)>3,5t, M(2) ││ │ > 3,5 t, M(3), ││ │ N(2), N(3), ││ │ O(3), O(4), L) │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│Vehicule electrice cu baterie, construcţie, securitate │ 100 (ON) ││funcţională şi degajarea hidrogenului │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│Măsurarea consumului de energie electrica şi a autonomiei, │ 101 (ON) ││vehicule echipate cu reţea de energie electrica │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│Sisteme speciale de adaptare a autovehiculelor pentru │ 115 ││alimentarea cu GPL sau GNC │ │└───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘88. La anexa nr. 2 la reglementări, la secţiunea A, după tabelul A2, se adauga o nota care va avea următorul cuprins:ON - se referă numai la omologarea naţionala a vehiculelor sau a produselor89. La anexa nr. 2 la reglementări, la secţiunea B, primul tabel va avea umatorul cuprins:B1. Reglementări care se bazează pe prevederile directivelor CE/CEE
    Obiectul omologăriiDirective ale Uniunii Europene
    Directiva de bază CEE (CE)Ultima modific. care se aplicăCategoriile de vehicule la care se aplică
    T1T2T3T 4.1T 4.2T 4.3T5CC 4.1RS
    1.1 Masa maximă74/151 I98/38XXXXXXX(X)X(X)(X)
    2006/26                      
    1.2 Placa de înmatriculare74/151 II98/38XXX(X)(X)XXI(X)(X)(X)
    1.3 Rezervorul de carburant74/151 III98/38XXXXXXXIX--
    1.4 Mase - balast74/151 IV98/38XXXXXX(X)IX--
    1.5 Avertizor acustic74/151 V98/38XXXXXXXIX--
    1.6 Nivel sonor (exterior)74/151 VI98/38XXX(X)(X)X(X)I(X)--
    2.1 Viteză maximă74/152 par. 198/89XXXXXX(X)IX--
    2.2 Platforme de încărcare74/152 par. 298/89XXX(X)X(X)(X)I(X)--
    3.1 Oglinzi retrovizoare74/34698/40XXX(X)XX(X)I(X)--
    4.1 Câmp de vizibilitate şi ştergătoare de parbriz74/34797/54XXX(X)(X)X(X)I(X)--
    5.1 Sistem de direcţie75/32198/39XXXXXX(X)(X)D--
    6.1 Compatibilitate electromagnetică75/3222001/3XXXXXXXIX--
    7.1 Frânare76/43297/54XXX(X)XX-(X)(X)(X)(X)
      71/32098/12------X----
    8.1 Scaunul însoţitorului76/7631999/86X-XXXX(X)IX--
    9.1 Nivelul sonor (interior)77/31197/54XXX(X)XX(X)I(X)--
    2006/26                      
    10.1 Protecţie în caz de răsturnare77/5361999/55X--DXX(X)(X)D--
    12.1 Scaunul conducătorului78/7641999/57XXX(X)XX(X)(X)(X)--
    13.1 Instalaţia de iluminare şi semnalizare luminoasă78/9331999/56XXX(X)(X)X(X)I(X)(X)(X)
    2006/26                      
    14.1 Elemente de iluminare şi semnalizare luminoasă79/53297/54XXXXXXXXX(X)(X)
    15.1 Dispozitive de remorcare şi de mers înapoi79/5331999/58XXX(X)XX(X)I(X)--
    16.1 Protecţia în caz de răsturnare (încercări statice)79/6221999/40X--DXX(X)ID--
    17.1 Spaţiul de conducere şi accesul la postul de conducere80/72097/54X-X(X)(X)(X)(X)I(X)--
    18.1 Prize de putere86/29797/54XXXXXX(X)IX--
    19.1 Dispozitive de protecţie în caz de răsturnare montate în spate (tractoare cu ecartament îngust)86/2982000/19-X----(X)I---
    2005/67                      
    20.1 Amplasarea comenzilor86/41597/54XXXXXX(X)IX--
    21.1 Dispozitive de protecţie în caz de răsturnare montate în faţă (tractoare cu ecartament îngust)87/4022000/22-X----(X)I---
    2005/67                      
    22.1 Dimensiuni şi mase remorcabile89/173 I2000/1XXX(X)XX(X)I(X)(X)(X)
    22.2 Geamuri89/173 III2000/1XXXXXX-IX--
    2006/26                      
      92/222001/92------X----
    22.3 Regulatorul de viteze89/173 II, 12000/1XXXXXX(X)IX--
    22.4 Protecţia elementelor motorului89/173 II, 22000/1XXX(X)XX(X)I(X)--
    2006/26                      
    22.5 Legături mecanice89/173 IV2000/1XXXX(X)X(X)IX(X)(X)
    2006/26                      
    22.6 Plăci reglementare89/173 V2000/1XXXXXX(X)IX(X)(X)
    22.7 Legături de frânare cu remorcile89/173 VI2000/1XXXX(X)X(X)IX(X)(X)
    23.1 Emisii poluante2000/252005/13XXXXXXXXX--
    24.1 Anvelope*1)[.../...]-XXXDDDX--(X)(X)
    25.1 Stabilitate*1)[.../...]----D--D-D--
    26.1 Puncte de ancoraje centuri de securitate*3)76/11596/38XXX---XX---
    2005/41                      
    27.1 Centuri de securitate77/5412000/3------X----
    2005/40                      
    28.1 Vitezometru şi mers înapoi75/44397/39------X----
    29.1 Dispozitive de protecţie la împroşcare91/226-------X--(X)-
    30.1 Limitator de viteză92/242004/11------X----
    31.1 Dispozitiv de protecţie spate*1)[.../...]----------D-
    32.1 Protecţie laterală89/297-------X--(X)-
  X = aplicabilă în starea actuala(X) = aplicabilă după modificare(*2)D = necesita o directiva specifică- = nu se aplicăI = identic cu T în funcţie de categorie(*1) În asteptarea directivelor privind anvelopele, stabilitatea şi dispozitivul de protecţie spate, absenta directivelor specifice privind aceste elemente nu împiedica acordarea omologării de tip a întregului vehicul(*2) Pentru acordarea omologării CE, parantezele trebuie eliminate(*3) Numărul minim de puncte de ancorare necesare pentru tractoarele din categoriile T1, T2, T3, C1, C2 şi C3 este de doi, după cum este prevăzut în anexa I, apendice 1, din Directiva 76/115/CE pentru scaunele centrale aşezate spre înainte ale autovehiculelor din categoria N(3).La aceste categorii de tractoare se aplică sarcinile de încercare prevăzute la pct. 5.4.3 şi 5.4.4 ale anexei I la aceasta directiva pentru autovehiculele din categoria N(3).90. La anexa nr. 2 la reglementări, la secţiunea B, după tabelul B1 se introduc doua noi tabele, tabelele B2 şi B3, cu următorul cuprins:B2. Directivele specifice pentru vehiculele rutiere (categoriile M, N şi O) şi regulamentele CEE-ONU care se pot aplica în locul directivelor specifice pentru tractoare agricole şi forestiere prevăzute în tabelul B1
  Obiectul omologării Directiva de baza CEE/CE pentru vehicule rutiere Regulament CEE - ONU
  1.5 Avertizor acustic 70/388 28
  1.6 Nivel sonor (exterior) 70/157 51
  4.1 Camp de vizibilitate şi stergatoare de parbriz 77/649 71
  5.1 Sistem de direcţie 70/311 79
  6.1 Compatibilitate electromagnetica 72/245 10
  7.1 Franare 71/320 13
  13.1 Instalatia de iluminare şi semnalizare luminoasa - 86(*1)
  14.1 Catadioptri spate 76/757 3
  14.1 Lampi spate 76/758 7
  14.1 Lampi indicatoare de direcţie 76/759 6
  14.1 Iluminarea placii de înmatriculare 76/760 4
  14.1 Faruri 76/761 1,8,20,98
  14.1 Faruri cu lumina de intalnire 76/761 1,8,20,98
  14.1 Faruri de ceata faţa 76/762 19
  14.1 Lampi de ceata spate 77/538 38
  14.1 Lampi de mers înapoi 77/539 23
  22.2 Geamuri 92/22 43(*2)
  23.1 Emisii poluante 88/77 2055/55 49/96(*3)
  (*1) Numai pentru elementele instalaţiei existente în directiva relevanta(*2) Cu excepţia parbrizelor din sticlă securit(*3) Numai în ceea ce priveşte etapele din directiva relevantaB3. Corespondenta cu codurile standardizate OECDRapoartele de încercări (complete) conforme cu codurile OECD de mai jos pot fi utilizate în locul rapoartelor de încercări realizate în conformitate cu directivele specifice corespondente┌──────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬────────┐│ Numărul │ │ ││corespunzător │ │ Cod ││din tabelul B1│ Obiect │OECD(*1)││(directive │ │ ││ specifice) │ │ │├─────┬────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│10.1 │ 77/536 │Încercări oficiale ale structurilor de protecţie ale │ │├─────┼────────┤tractoarelor agricole sau forestiere (încercări │ Cod 3 ││26.1 │ 76/115 │dinamice) │ │├─────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│16.1 │ 79/622 │Încercări oficiale ale structurilor de protecţie ale │ Cod 4 │├─────┼────────┤tractoarelor agricole sau forestiere (încercări │ ││26.1 │ 76/115 │statice) │ │├─────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│19.1 │ 86/298 │Încercări oficiale ale structurilor de protecţie │ Cod 7 │├─────┼────────┤montate în spatele tractoarelor agricole sau │ ││26.1 │ 76/115 │forestiere cu roti, cu ecartament redus │ │├─────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│21.1 │ 87/402 │Încercări oficiale ale structurilor de protecţie │ Cod 6 │├─────┼────────┤montate în faţa tractoarelor agricole sau forestiere │ ││26.1 │ 76/115 │cu roti, cu ecartament redus │ │├─────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │ D(*2)│Încercări oficiale ale structurilor de protecţie ale │ Cod 8 │├─────┼────────┤tractoarelor agricole sau forestiere cu senile │ ││26.1 │ 76/115 │ │ │└─────┴────────┴─────────────────────────────────────────────────────┴────────┘(*1) Rapoartele de încercări trebuie să fie în conformitate cu decizia C(2005) 1. Echivalenta raportului de încercare pentru ancorajele centurilor de siguranţă nu poate fi recunoscută decât dacă acestea au fost testate.(*2) Va face obiectul unei directive specifice91. La anexa nr. 2 la reglementări, la secţiunea B, tabelul 2 va avea următorul cuprins:B4. Reglementări care se bazează numai pe prevederile regulamentelor CEE-ONU
  Obiectul omologării Regulamente CEE-ONU nr.
  Anvelope pentru vehicule agricole şi remorcile acestora 106
  Măsurarea puterii nete, a momentului net şi a consumului specific 120
  92. La anexa nr. 2 la reglementări, la secţiunea C, primul tabel va avea următorul cuprins:C1. Reglementări care se bazează pe prevederile directivelor CE sau regulamentelor CEE-ONU echivalente
  Directive UE Regulamente
  CEE -ONU
  Obiectul omologării
  Directiva Ultima Nr.
  de baza modificare
  CEE (CE)
  1. Marca CONF
  2. Tip/varianta/versiune CONF
  3. Nume şi adresa constructor CONF
  4. Nume şi adresa reprezentant al constructorului, dacă este cazul CONF
  5. Categorie vehicul*) CONF 2002/24 2005/30
  6. Număr roti şi dispunerea lor în cazul vehiculelor cu 3 roti CONF
  7. Schita cadru CONF
  8. Nume şi adresa constructor motor (dacă este diferit de cel al vehiculului) CONF
  9. Marca şi descriere motor CONF
  10. Tip sistem de aprindere CONF
  11. Ciclu termic al motorului**) CONF
  12. Mod de răcire a motorului CONF
  13. Tip de ungere a motorului**) CONF
  14. Număr şi configuratie cilindrii sau statoare (în cazul rotoarelor cu piston rotativ) la motor**) CONF
  15. Alezaj, cursa, cilindree sau volumul camerelor de ardere (în cazul motoarelor cu piston rotativ) la motor**) CONF
  16. Diagrama de distribuţie a motorului CONF
  17. Raport de compresie motor CONF
  18. Moment maxim şi putere maxima neta a motorului: - cu aprindere prin comprimare - electric 95/1 CONF 2002/41 2006/27 -
  19. Măsuri împotriva modificărilor neautorizate la mopede şi motociclete 97/24, cap. 7 2005/30 2006/27 -
  20. Rezervor de carburant**) 97/24, cap. 6 - -
  21. Baterie CONF
  22. Carburator sau alt sistem de alimentare a motorului (tip şi marca)**) CONF
  23. Tensiunea nominală de alimentare CONF
  24. Generator (tip şi putere maxima)**) CONF
  25. Viteza maxima constructivă 95/1 2002/41 2006/27 -
  26. Mase şi dimensiuni 93/93 2004/86 -
  27. Dispozitive de cuplare şi fixare 97/24, cap. 10 - -
  28. Măsuri împotriva poluarii atmosferice 97/24, cap. 5 2002/51 2003/77 2005/30 2006/27 -
  29. Anvelope şi montarea lor 97/24, cap. 1 2006/27 30,54,64,75
  30. Transmisie CONF
  31. Instalatie de franare 93/14 2006/27 78
  32. Instalatia de iluminare şi semnalizare luminoasa 93/92 2000/73 53
  33. Dispozitive de iluminare şi semnalizare luminoasa 97/24, cap. 2 - 3,19,20,37, 38,50,56, 57, 72, 82
  34. Avertizor sonor 93/30 - 28
  35. Montarea placilor de înmatriculare 93/94 1999/26 -
  36. Compatibilitate electromagnetica 97/24, cap. 8 - -
  37. Nivel sonor şi dispozitiv de evacuare**) 97/24, cap. 9 2005/30 2006/27 -
  38. Oglinzi retrovizoare 97/24, cap. 4 2006/27 81
  39. Proeminente exterioare 97/24, cap. 3 2006/27 -
  40. Picior articulat de sprijin (cu excepţia vehiculelor cu cel puţin 3 roti) 93/31 2000/72 -
  41. Dispozitiv de protecţie împotriva utilizării neautorizate 93/33 1999/23 62
  42. Geamuri, instalaţii de ştergere, spalare, uscare şi dejivrare a parbrizului (pentru mopede cu 3 roti, mototricicluri şi cvadricicluri carosate) 97/24, cap. 12 2006/27 -
  43. Dispozitiv de reţinere pentru însoţitor la vehicule cu 2 roti 93/32 1999/24 -
  44. Ancoraje centuri de siguranţa (pentru mopede cu 3 roti, mototricicluri şi cvadricicluri carosate) 97/24, cap. 11 2006/27 16
  45. Vitezometru 2000/7 - 39
  46. Identificarea comenzilor, martorilor şi indicatoarelor 93/29 2000/74 60
  47. Inscripţii regulamentare 93/34 1999/25 2006/27 -
  Notă *) Pentru un vehicul cu propulsie bimodala, dacă cele doua moduri de propulsie sunt astfel încât vehiculul corespunde în aceeaşi măsura definitiei de moped, cat şi definitiei de motocicleta, mototriciclu sau cvadriciclu, se aplică aceste ultime definiţii. Notă **) Vehiculele cu propulsie electrica nu sunt supuse cerinţelor prevăzute la aceste rubrici. Aceasta prevedere nu se aplică vehiculelor cu propulsie bimodala în cazul în care unul dintre cele doua moduri de propulsie este electric, iar celălalt termic.Notă: Pentru elementele şi caracteristicile care au menţiunea "CONF" trebuie verificata conformitatea cu datele furnizate de constructor.Directivele menţionate prevăd cerinţe specifice şi pentru mopedele cu performanţe reduse, adică mopede echipate cu pedale, cu un motor auxiliar cu o putere de până la 1 kW inclusiv şi cu o viteză maxima constructivă de până la 25 km/h inclusiv. Aceste cerinţe specifice se referă în principal la elementele şi caracteristicile prevăzute la rubricile 18, 19, 29, 32, 33, 34, 41, 43 şi 46.93. La anexa nr. 2 la reglementări, la secţiunea C, tabelul 2 se renumeroteaza ca tabelul C294. După anexa nr. 9 la reglementări, se adauga o noua anexa, anexa nr. 10 la reglementări, cu următorul cuprins:anexa nr. 10 la reglementăriDefinirea categoriilor de motoare pentru tractoare agricole sau forestiere în vederea aplicării subpct. 8.10 din cap. IVEtapa I- A: motoare cu puterea P: 130 kW ≤ P ≤ 560 kW- B: motoare cu puterea P: 75 kW ≤ P < 130 kW- C: motoare cu puterea P: 37 kW ≤ P < 75 kWEtapa II- D: motoare cu puterea P: 18 kW ≤ P < 37 kW- E: motoare cu puterea P: 130 kW ≤ P ≤ 560 kW- F: motoare cu puterea P: 75 kW ≤ P < 130 kW- G: motoare cu puterea P: 37 kW ≤ P < 75 kWEtapa III A- H: motoare - altele decât cele cu turatie constanta - cu puterea P: 130 kW ≤ P ≤ 560 kW,- I: motoare - altele decât cele cu turatie constanta - cu puterea P: 75 kW ≤ P < 130 kW,- J: motoare - altele decât cele cu turatie constanta - cu puterea P: 37 kW ≤ P < 75 kW,- K: motoare - altele decât cele cu turatie constanta - cu puterea P: 19 kW ≤ P < 37 kW,Etapa III B- L: motoare - altele decât cele cu turatie constanta - cu puterea P: 130 kW ≤ P ≤ 560 kW,- M: motoare - altele decât cele cu turatie constanta - cu puterea P: 75 kW ≤ P < 130 kW,- N: motoare - altele decât cele cu turatie constanta - cu puterea P: 56 kW ≤ P < 75 kW,- P: cu puterea P: 37 kW ≤ P < 56 kW,Etapa IV- Q: motoare - altele decât cele cu turatie constanta - cu puterea P: 130 kW ≤ P ≤ 560 kW,- R: motoare - altele decât cele cu turatie constanta - cu puterea P: 56 kW ≤ P < 130 kW-----------