ORDIN nr. 1.474 din 12 octombrie 2006pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 31 octombrie 2006    Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi ale art. 28 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi al municipiului Bucureşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Cu data prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 665/2005 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire, desfăşurare şi evaluare a activităţii de prevenire, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 21 iunie 2005.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul administraţieişi internelor,Vasile BlagaBucureşti, 12 octombrie 2006.Nr. 1.474.  +  AnexăREGULAMENT 12/10/2006