ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 25 octombrie 2006privind asigurarea producţiei de apă grea în vederea punerii în funcţiune şi pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viaţă a unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 27 octombrie 2006  Având în vedere:- necesitatea asigurării producţiei de apă grea pentru unităţile 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, din cadrul obiectivului de investiţii "Centrala nuclearo-electrică Cernavodă 5x700 MW", pentru care indicatorii tehnico-economici au fost aprobaţi prin Hotărârea Guvernului nr. 750/1990;- finalizarea, în cursul lunii octombrie 2006, a producţiei de apă grea pentru unităţile 1 şi 2 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, reglementată prin prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2001 privind producţia de apă grea în perioada 2001-2004 la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare şi acumularea acesteia de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, aprobată prin Legea nr. 313/2001, modificată şi completată prin Legea nr. 320/2004;- imposibilitatea opririi temporare a instalaţiilor de producere a apei grele, din cauza vehiculării unor cantităţi foarte mari de hidrogen sulfurat, acesta fiind un gaz letal şi puternic coroziv;- implicaţiile social-economice şi strategice la nivel local şi naţional în absenţa unei alte alternative;- lipsa unei reglementări care să asigure continuitatea producerii de apă grea şi a finanţării acesteia,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă producerea cantităţii de 1.100 tone apă grea de către Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare, pentru punerea în funcţiune a unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă. (2) După producerea cantităţii prevăzute la alin. (1) se continuă producţia de apă grea pentru completarea necesarului tehnologic pe timpul exploatării unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă.  +  Articolul 2 (1) Finanţarea producţiei de apă grea prevăzute la art. 1 alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei şi Comerţului. (2) Pentru trimestrul IV al anului 2006 finanţarea acestei producţii se asigură prin redistribuirea creditelor bugetare aprobate Ministerului Economiei şi Comerţului. (3) Se autorizează Ministerul Economiei şi Comerţului să introducă în anexele la bugetul propriu pe anul 2006 fişele obiectivelor de investiţii cuprinse în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 3Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A., prin Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, va prelua cantitatea de apă grea prevăzută la art. 1 alin. (1).PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan ŞereşMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 25 octombrie 2006.Nr. 80.  +  Anexa 1MINISTERUL ECONOMIEI Şl COMERŢULUICapitol 01.01 - COMBUSTIBILI Şl ENERGIECod: 21.81.01.1.1.1.03FIŞAOBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTIŢIICNE CERNAVODĂ 5X700 MWE - UNITATEA 3
    Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) în continuare    
    A.DATE GENERALE    
    1.Date geografice    
    1.1.Judeţ/SectorConstanţa  
    1.2.Municipiu/Oraş/ComunăCernavodă  
    1.3.AmplasamentCernavodă  
    2.Date referitoare la studiul de fezabilitate    
    2.1.Numărul şi data acordului MFP    
    2.2.Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitateHG 750/1990  
      (H.G./Ordin/Decizie/Decret)    
    B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI APROBAŢI    
      Valoarea totală aprobată (mii lei)   2.313
      (în preţuri luna 04/anul 1980)    
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)700 MWE  
    3.Durata de realizare aprobată (număr luni)   54
    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR    
    1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)   2.313
      (în preţuri luna 04/1980)    
    2.Durata de realizare contractată (număr luni)   54
    3.Data începerii investiţiei (lună/an)   04/1980
    4.Data programată a terminării şi PIF (lună/an)   12/2012
    5.Valoarea decontată până la 31/12/2004 (mii lei)   970
    6.Valoarea programată în anul 2005 (mii lei)    
    7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2005 (mii lei)   5.790.363
      (Cod obiectiv: 21.81.01.1.1.1.03)
    D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare
    Surse de finanţare şi costuri de funcţionareI / IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2004PROGRAM 2005EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
    PROPUNERI 2006ESTIMĂRI
    200720082009Anii ulteriori
    012=3+ ... +93456789
      1.Total surse de finanţareI5.791.333970   25.000279.000307.000321.1004.858.263
    II5.791.333970   25.000279.000307.000321.1004.858.263
    Din care:
    1.1.Surse propriiI                
        II                
    1.2.Credite interneI                
        II                
    1.3.Credite externeI5.370.363       125.000167.000220.1004.858.263
        II5.370.363       125.000167.000220.1004.858.263
    1.4.Buget de statI420.970970   25.000154.000140.000101.100  
        II420.970970   25.000*)154.000140.000101.100  
    1.5.Alte surseI                
        II                
    2. Proiecţia costurilor de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări  
    *) Apă grea  
   +  Anexa 2MINISTERUL ECONOMIEI Şl COMERŢULUICapitol 01.01 - COMBUSTIBILI Şl ENERGIECod: 21.81.01.1.1.1.04FIŞAOBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTIŢIICNE CERNAVODĂ 5X700 MWE - UNITATEA 4
             
    Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) în continuare    
    A.DATE GENERALE    
    1.Date geografice    
    1.1.Judeţ/SectorConstanţa  
    1.2.Municipiu/Oraş/ComunăCernavodă  
    1.3.AmplasamentCernavodă  
    2.Date referitoare la studiul de fezabilitate    
    2.1.Numărul şi data acordului MFP    
    2.2.Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitateHG 750/1990  
      (H.G./Ordin/Decizie/Decret)    
    B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI APROBAŢI    
    1.Valoarea totală aprobată (mii lei)   2.313
      (în preţuri luna 04/anul 1980)    
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)700 MWE  
    3.Durata de realizare aprobată (număr luni)   54
    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR    
    1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)   2.313
      (în preţuri luna 04/1980)    
    2.Durata de realizare contractată (număr luni)   54
    3.Data începerii investiţiei (lună/an)   04/1980
    4.Data programată a terminării şi PIF (lună/an)   12/2012
    5.Valoarea decontată până la 31/12/2004 (mii lei)   269
    6.Valoarea programată în anul 2005 (mii lei)    
    7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2005 (mii lei)   5.870.050
  (Cod obiectiv: 21.81.01.1.1.1.04)D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELEDE FINANŢARE Şl COSTURILE DE FUNCŢIONARE Şl DEÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare
    Surse de finanţare şi costuri de funcţionareI  / IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2004PROGRAM 2005EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
    PROPUNERI 2006ESTIMĂRI
    200720082009Anii ulteriori
    012=3+ ... +93456789
      1.Total surse de finanţareI5.870.319269   25.000404.000540.000751.0004.150.050
    II5.870.319269   25.000404.000540.000751.0004.150.050
    Din care:                  
    1.1.Surse propriiI                
        II                
    1.2.Credite interneI                
        II                
    1.3.Credite externeI5.450.050       250.000400.000650.0004.150.050
        II5.450.050       250.000400.000650.0004.150.050
    1.4.Buget de statI420.269269   25.000154.000140.000101.000  
        II420.269269   25.000*)154.000140.000101.000  
    1.5.Alte surseI                
        II                
    2. Proiecţia costurilor de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări  
    *) Apă grea  
  ----------