ORDIN nr. 233 din 2 octombrie 2006pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte cerinţe de sănătate animala şi de certificare veterinara pentru import de intestine de animale din tari terţe
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 26 octombrie 2006    Având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,vazand Referatul de aprobare nr. 86.446 din 1 septembrie 2006, întocmit de Direcţia de igiena şi sănătate publică veterinara din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinara care stabileşte cerinţe de sănătate animala şi de certificare veterinara pentru import de intestine de animale din tari terţe, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare centrale şi direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3 (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 325/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate animala şi certificare veterinara pentru membranele naturale destinate importului în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 6 august 2002, ce transpune Decizia Comisiei 94/187/CE . (2) De la data intrării în vigoare a prezentului ordin referirile făcute la ordinul menţionat la alin. (1) se vor considera ca fiind referiri la prezentul ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin transpune Decizia Comisiei 2003/779/CE ce stabileşte cerinţe de sănătate animala şi de certificare veterinara pentru import de intestine de animale din tari terţe, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 285 din 1 noiembrie 2003, p. 38, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5 (1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intră în vigoare la 30 de zile de la publicare. (2) Anexele nr. 1 şi 3 la norma sanitară veterinara se vor aplica numai până la data aderării României la Uniunea Europeană. (3) Anexele nr. 2 şi 4 la norma sanitară veterinara se vor aplica de la data aderării României la Uniunea Europeană, astfel: anexa nr. 2 va înlocui anexa nr. 1, iar anexa nr. 4 va înlocui anexa nr. 3.Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Marian AvramBucureşti, 2 octombrie 2006.Nr. 233.  +  AnexăNORMA 02/10/2006