HOTĂRÂRE nr. 1.391 din 4 octombrie 2006pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 26 octombrie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 135 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Anexa la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. (2) Pe aceeaşi dată Hotărârea Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 31 ianuarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se abroga.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul administraţiei şi internelor,Anghel Andreescu,secretar de statp. Ministrul apărării,Corneliu Dobritoiu,secretar de statp. Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Constantin Dascalu,secretar de statMinistrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolaescuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VladescuBucureşti, 4 octombrie 2006.Nr. 1.391.  +  Anexa 1REGULAMENT 04/10/2006  +  Anexa 2NOTA (CTCE)Modelele indicatoarelor, marcajelor şi semnalelor luminoase, precum şi semnalele politistilor rutieri sunt cuprinse în ANEXA din Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 876 din 26.10.2006, pag. 32 - 80 (a se vedea imaginile asociate actului).---------------