LEGEA nr. 18 din 27 septembrie 1990pentru ratificarea Convenţiei cu privire la drepturile copilului
EMITENT
  • PARLAMENT
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 28 septembrie 1990    Parlamentul României adopta prezenta lege.Se ratifica Convenţia cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 20 noiembrie 1989.Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa sa din ziua de 25 septembrie 1990.PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILORMARŢIAN DANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa sa din ziua de 26 septembrie 1990.PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUÎn temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României,promulgăm Legea pentru ratificarea Convenţiei cu privire la drepturile copilului şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCUCONVENTIE 20/11/1989