ORDIN nr. 196 din 10 octombrie 2006privind aprobarea Normelor şi prescripţiilor tehnice actualizate, specifice zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă aferente Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 18 octombrie 2006    În temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi al art. 25 alin. (2) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele şi prescripţiile tehnice actualizate, specifice zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă aferente Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 52/2002 privind aprobarea normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă aferente Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 17 aprilie 2002, cu modificările şi completările ulterioare.Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,Gheorghe BuligaBucureşti, 10 octombrie 2006.Nr. 196.  +  AnexăNORMA 10/10/2006