ORDIN nr. 2.308/C din 10 octombrie 2006privind modificarea şi completarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006    Având în vedere Adresa nr. 3.178 din 9 octombrie 2006 a Uniunii Naţionale a Notarilor Publici privind Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.199/C/2006 în sensul modificării şi completării unor dispoziţii ale Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995,în conformitate cu dispoziţiile art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 8 august 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:- Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Pe locurile vacante de notari publici prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. d) se pot numi notari publici după o prealabilă verificare a cunoştinţelor profesionale, prin concurs, cei care au îndeplinit timp de 5 ani funcţiile juridice prevăzute la art. 16 lit. g) din lege. Locurile vacante şi data verificării cunoştinţelor profesionale se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, cu cel puţin 30 de zile mai înainte de această dată."  +  Articolul IIUniunea Naţională a Notarilor Publici şi Direcţia de publicitate mobiliară, notari publici, executori, traducători şi interpreţi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul justiţiei,Monica Luisa MacoveiBucureşti, 10 octombrie 2006.Nr. 2.308/C.---------